Vepe-leo-säännöt

Voimassa 1.5.2017 alkaen.

 Vuoden Vepe-leo-kilpailuun voivat osallistua leonberginkoirat, joiden omistaja on Suomen Leonberginkoirat ry:n Suomessa asuva jäsen ja jotka ovat kilpailukaudella osallistuneet vähintään kahteen Suomen Kennelliiton hyväksymään vesipelastuskokeeseen. Kilpailukausi on kalenterivuosi. Järjestys määräytyy kahden vesipelastuskoetuloksen pisteiden summan perusteella.

Eri luokissa saavutettuja pisteitä painotetaan seuraavilla kertoimilla: SOVE ja ALO 1,00, AVO 1,05 ja VOI 1,10.

Eniten pisteitä kerännyt koira on voittaja. Jos useampi koira päätyy tasapisteisiin, voittaja ratkaistaan seuraavasti:
-          Se koira voittaa, jolla on enemmän pisteitä ylemmästä kilpailuluokasta (SOVE ja ALO ovat samanarvoisia).
-          Jos tämän jälkeen tilanne on tasan, se koira voittaa, jolla on pisteitä useammasta osatehtävästä (jokaisessa kokeessa saa pisteitä enintään neljästä osatehtävästä).
-          Jos tilanne tämän jälkeen on tasan, se koira voittaa, jonka molempien kokeiden yhteisaika on pienempi.

Tuloksissa otetaan huomioon Suomen Kennelliiton julkisessa tulospalvelussa (KoiraNet) kilpailuvuoden viimeisenä päivänä olevat suoritukset. Jos em. tulospalvelut eivät silloin ole ajan tasalla, koiran omistajan on toimitettava kopio koelomakkeista tai kilpailukirjasta yhdistyksen sihteerille seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä.

Sääntöjen tulkinnasta päättää tarvittaessa Suomen Leonberginkoirat ry:n hallitus.