Herbert Shiffmanin tutkimus leonberginkoirien luonteesta

Julkaisupvm: 16.1.2009

Lehdestä Leonberger Nytt 1 1985, Yvonne Björnberg, lyhentäen suomentanut Suvi Tikkanen

Sveitsiläinen Herbert Shiffman teki vuosien 1982-84 aikana tutkimuksen leonberginkoirien luonteesta. Tutkimusaineistona hänellä oli kysymyslomakkeita, joihin hän oli saanut vastauksen 627:ltä leonberginkoiranomistajalta Belgiasta, Saksasta, Tanskasta, Hollannista ja Sveitsistä.

Aluksi Shiffman muistuttaa kasvattajan osuudesta pentujen luonteen kehittymiseen. Vaikka luonne on voimakkaasti periytyvä ominaisuus vaikuttavat myös ympäristötekijät siihen hyvin paljon. Ympäristön luonnetta muovaava vaikutus alkaa varhaisessa vaiheessa kun pennut ovat vielä kasvattajan hoivassa. Shiffmanin tutkimuksesta käy ilmi, että pennuista, joiden leimaantumisprosessiin kasvattaja on ottanut aktiivisesti osaa, tulee 63%:sta täysikasvuisina hyvin itsevarmoja ja ulospäinsuuntautuneita ja vain 11 %:sta pelokkaita tai arkoja.

Niistä pennuista, joille kasvattaja on uhrannut hyvin vähän aikaa, tulee 33%:sta selvästi arkoja, eikä yhtäkään koiraa voi aikuisena pitää itsevarmana ja ulospäinsuuntautuneena.

Kysymykseen, kuinka tyytyväinen koiranomistaja on koiraansa, vastasi 68% olevansa erittäin tyytyväisiä, 24% tyytyväisiä ja vain 11% tyytymättömiä.

Kysymykseen, miten koira tulee toimeen toisten koirien kanssa, sai Shiffman vastauksia seuraavasti:
- 49%:lla ei ole mitään ongelmia tulla toimeen vieraiden kanssa koirien 
- 28% tulee yleensä toimeen vieraiden koirien kanssa 
- 17% tulee toimeen tiettyjen koirien kanssa 
- 5% tulee huonosti toimeen vieraiden koirien kanssa 
- 1% ei ollenkaan tule toimeen toisten koirien kanssa

Narttukoirien on yleensä helpompi tulla toimeen vieraiden koirien kanssa kuin urosten. Samoin epävarmat ja arat koirat tulevat paremmin toimeen toisten koirien kanssa, sillä ne alistuvat helpommin ja koirien välille muodostuu silloin vähemmän jännitystä.

Tarkasteltaessa leonberginkoirien suhtautumista vieraisiin ihmisiin, voidaan todeta että koiran ja mieshenkilön välille muodostuu helpommin jännitystä kuin koiran ja naishenkilön välille. Suurimmat vaikeudet suhteessa vieraisiin ihmisiin on, odotetusti, nk. kahlekoirilla ja koirilla, joita jatkuvasti pidetään kenneltiloissa. On helppoa täysin pilata leonberginkoiransa sulkemalla se sosiaalisen elämän ulkopuolelle.

Erittäin vaarallinen on sellainen leonberginkoira, joka hyökkää ihmisten kimppuun. Niin aggressiivisia ovat yleensä vain luonteeltaan heikot yksilöt, joiden pakotie on suljettu, nk. pelkopurija. Shiffmanin tutkimuksissa oli 6 näin käyttäytyvää koiraa.

Pelkopurijoihin kuuluvat myös ne koirat, jotka, niin kauan kuin yksikään niiden perheenjäsen ei ole läsnä, ovat enemmän tai vähemmän luokseenpäästäviä. Kun omistaja sitten ilmestyy paikalle, tulee koirasta rohkea ja se käy hyökkäykseen. Tutkimuksessa oli 4 tällaista leonberginkoiraa.

Tutkimustuloksista käy ilmi, että:
- 17% leonberginkoirista käyttäytyy hyvin luottavaisesti vieraita ihmisiä kohtaan 
- 34% suhtautuu positiivisesti mutta hieman varautuneesti vieraisiin ihmisiin 
- 37% on pidättyväisiä eikä itse etsi kontaktia 
- 6% pelkää vieraita ihmisiä ja hakee turvaa 
- 6% piiloutuu tai käyttäytyy aggressiivisesti

Tutkimuksessa käsitellään myös leonberginkoirien ominaisuuksia vahtikoirana. Pelokkaat ja hermostuneet koirat ovat yleensä parempia hälyttäviä vahteja, mutta tositilanteessa sellaiset koirat usein peloissaan väistyvät ja saattavat joutua paniikkiin. Sen sijaan lujaluonteiset koirat eivät hälytä jatkuvasti, vaan päinvastoin haukkuvat melko harvoin. Tositilanteessa ne eivät anna säikäyttää itseään ja ovat tarvittaessa vakavasti otettavia vastustajia. Tutkimuksen mukaan koirista, jotka ainoastaan haukkuvat vahtiessaan:
- 52% haukkuu luotettavasti aina kun on tarvis 
- 27% haukkuu toisinaan 
- 7% haukkuu vähimmästäkin syystä 
- 14% haukkuu epäluotettavasti, tai ei pystytä arvostelemaan

Koirista, jotka puolustaessaan myös käyvät kiinni: 
- 18% puolustaa erittäin luotettavasti (haukkuu, pitää kiinni ja hätätapauksessa hyökkää) 
- 16% puolustaa luotettavasti 
- 47% puolustaa toisinaan

Kuinka leonberginkoira reagoi tungettelevaan, päällekäyvään vieraaseen ihmiseen? 
- 24% ei anna säikäyttää itseään 
- 15% tulee helposti epävarmaksi 
- 39% reagoi eri tavoin eri kerroilla 
- 13% väistää ja pakenee 
- 9% hyökkää päälle

Tutkimustulokset leonberginkoirien leikkihalusta. Olosuhteet on luonnollisesti otettava huomioon (nuori/vanha koira, lapsia perheessä, ym.):
- 49% leikkii mielellään paljon ja pitkiä aikoja 
- 16% leikkii mielellään 
- 32% leikkii kohtalaisesti 
- 3,5% leikkii hyvin vähän 
- 0,5% ei lainkaan leiki

Viimeksi muokattu: 30.12.2015 22:46