Arvostelukriteerit

Ulkomuodon tarkastaminen

a. Punnitus, mittaus

Vaa’an suositeltu minimikoko vähintään 0,5m x 0,8m.
Mitataan säkäkorkeus, rinnan ympärys, rinnan syvyys, kokonaispituus.

b. Yksilöllinen rakenteen arviointi (jalostustarkastuslomakkeelle)

Rakenteen arviointi seisten, käynnissä ja ravissa.
Loppuarviointi ja kuvailu.
Hyväksymisarvosana (vähintään erittäin hyvä)

  1. Seuraaminen kytkettynä

Koira seuraa ohjaajaansa tämän vasemmalla puolella siten, että sen pää ja lapa ovat ohjaajan polven kohdalla ja talutin löysänä. Seuraamiseen sisältyy normaali käynti, hidas ja nopea osuus, käännökset oikealle, vasemmalle, täyskäännös ja pysähtyminen. Suoritukseen on sisällyttävä vähintään yksi 20 - 30 askeleen suora osuus. (Tuomari antaa määräyksen nopeuden ja suunnan muutoksista). Vain liikkeelle lähdettäessä ja nopeuden muutoksissa ohjaaja saa toistaa käskysanan ("seuraa"). Ohjaajan pysähtyessä koira istuutuu perusasentoon ilman eri käskyä. Perusasennossa koira istuu ohjaajan vasemmalla puolella ja hihnan täytyy roikkua löysästi. Perusasennosta koira jatkaa kohti paikallaan olevan 4-5 henkilön muodostamaa ryhmää ja kulkee sen läpi. Läpikulun aikana pysähdytään kaksi kertaa istumaan ryhmän keskelle.

Hihnakäyttäytyminen/-ohjaaminen on oltava vähintään tyydyttävää.

Käyttäytymisen arvostelu

a. Yksin jätetyn koiran käyttäytyminen
Koiran ohjaaja kytkee koiransa hihnasta tolppaan avoimeen maastoon ja poistuu koiran luota. Kun koiran ohjaaja on poissa koiran näkyvistä, tuomari lähestyy koiraa noin 2 m etäisyydelle. Vahvaluontoinen koira katsoo odottavasti isäntänsä menosuuntaan ja haukkuu ja/tai suhtautuu vieraaseen välinpitämättömästi tai epäluuloisesti, ei kuitenkaan aggressiivisesti. Arka ja pelokas koira sen sijaan alistuu ja vapisee pelosta.


b. Käyttäytyminen toista samaa sukupuolta olevaa koiraa kohtaan
.
Koira on hihnassa kuten kohdassa a, koiran ohjaaja pysyy poissa näkyvistä. Toinen koira ohittaa sen ohjaajansa kanssa n. 10 m etäisyydeltä (käy kääntymässä ja ohittaa uudelleen). Ohittava koira ei saa tehdä hihnassa olevaan koiraan vaikutusta tai sen tulee olla välinpitämätön tai tarkkaavainen. Se ei saa osoittaa aggressiivisuutta. Ohituksen jälkeen suoritetaan vaihto (talutettava ja tolppaan sidottu koira vaihtavat osia, taluttajan vaihto).


c. Käyttäytyminen ihmisryhmää kohtaan
8-10 henkilöä muodostavat ryhmän ja kävelevät lomittain toistensa seassa. Koira kulkee useita kertoja liikkuvan ryhmän läpi kytkettynä. Luonnottomia liikkeitä ryhmässä on vältettävä. Tässä harjoituksessa koiran on käyttäydyttävä luonnollisesti ja välinpitämättömästi osoittamatta minkäänlaista pelkoa. Sitten koira komennetaan istumaan ryhmän keskelle ja hihna irrotetaan. Koiran tulee pysyä ryhmässä omistajansa vieressä, ei saa mennä paniikkiin tai paeta ryhmästä.


d. Liikennekäyttäytyminen
Tarkastajan merkistä koiran tulee edetä eteenpäin jalkakäytävällä ohjaajan sivulla. Jalostustarkastaja seuraa ohjaajaa kohtuullisen matkan päässä. Koiran tulee kulkea ohjaajan vasemmalla puolella pää ja lapa ohjaajan polven tasolla talutin löysänä. Jalankulkijoiden ja ajoneuvoliikenteen suhteen koiran tulee olla välinpitämätön.

Matkalla kohdataan ohikulkija, jonka kulkureitti leikkaa koiran etenemisreittiä. Vähän myöhemmin ohjaajan takaa tulee polkupyöräilijä (sovittu henkilö) joka ohittaa koiran ja ohjaajan (viime tipassa) niin, että koira jää ohjaajan ja pyöräilijän väliin. Ohiajaessa pyöräilijä soittaa kelloa. Sitten ohjaaja kääntyy, menee jalostustarkastajan luokse, pysähtyy tämän edessä, tervehtii häntä kättelemällä ja puhuu hänelle. Koira saa seistä, istua tai maata, mutta sen on käyttäydyttävä rauhallisesti.

Vain koirat, jotka osoittavat koko kokeen aikana moitteetonta luonnetta, voidaan hyväksyä. Mikäli koiran luonteesta jää epäselvyyttä, jalostustarkastaja voi suorittaa lisätestejä.