Jalostustarkastukset

Ilmoittautumislomake jalostustarkastukseen

Leonberginkoiran jalostustarkastus 23.5.2021 Lahti

Leonberginkoiran jalostustarkastus 7.2.2015 Lahti

Leonberginkoirien jalostustarkastus 31.1.2015 PERUTTU

Leonberginkoiran jalostustarkastus 8.6.2014 Oulun seutu
Leonberginkoiran jalostustarkastus 20.04.2014 Lempäälä
Leonberginkoiran jalostustarkastus 20.10.2013
Leonberginkoiran jalostustarkastus 21.07.2013 Kangasala

Leonberginkoiran jalostustarkastus 14.10.2012 Kangasala PERUTTU
Valitettavasti ei ilmoittautuneita, joten tarkastus perutaan.

Leonberginkoiran jalostustarkastus 1.7.2012 Lahti
Leonberginkoiran jalostustarkastus 22.10.2011 Lahti
Leonberginkoiran jalostustarkastus 16.07.2011 Lahti

Arvostelukriteerit

Leonberginkoiran jalostustarkastus

 

Tavoitteet

 • Jalostustarkastuksen tavoitteena on antaa tietoa jalostuskoirien ulkomuodosta verrattuna rotumääritelmään sekä käyttäytymisestä ja luonteenpiirteistä.
 • Jalostustarkastus täydentää jalostuksen tavoiteohjelman edellyttämiä tutkimustuloksia leonberginkoirien jalostusarvoa määritettäessä ja toimii tilastoitavien tietojen lähteenä.

 Jalostustarkastus jalostuksen ohjauksessa

 • Jalostustarkastus saksalaisen mallin mukaan toteutetaan kokeiluna vuosina 2011 – 2014, nykyisen tavoiteohjelman voimassaoloaikana.
 • Seuraavaa tavoiteohjelmaa laadittaessa on arvioitava jalostustarkastuksen merkitys luonteiden, terveyden, pienen kannan monimuotoisuuden ja ulkomuodon kannalta.
 • Jalostustarkastus ei vaikuta koiran jalostuskelpoisuuteen, joka on määritelty leonberginkoiran jalostuksentavoiteohjelmaan sisältyvässä jalostusohjesäännössä.

 Järjestäminen

 • Jalostustarkastuksia järjestää Suomen Leonberginkoirat ry:n jalostustoimikunta.
 • Jalostustoimikunta nimeää tarkastukselle vastaavan toimitsijan, joka huolehtii ilmoittautumisten vastaanotosta ja tulosten kirjaamisesta, sekä toimittaa tulokset jalostustoimikunnalle julkaistavaksi ja tilastoitavaksi.
 • Ilmoitus järjestettävästä jalostustarkastuksesta julkaistaan Suomen Leonberginkoirat ry:n internetsivuille, sekä Leot lehdessä vähintään kolme kuukautta ennen tarkastuksen ajankohtaa. Jalostustarkastuksesta voidaan periä osallistumismaksu, jos yhdistyksen hallitus niin päättää.

 Osallistumisoikeus

 • Jalostustarkastukseen voivat osallistua vähintään 18 kuukauden ikäiset tunnistusmerkityt leonberginkoirat, joilla on virallinen lonkkakuvaustulos A, B tai C, joilla on virallinen kyynärnivelkuvaustulos ja joiden silmät on hyväksytysti tarkastettu ja joilla on koiranäyttelyiden laatuarvosteluista vähintään kaksi erittäin hyvää (EH) laatupalkintoa nuortenluokasta tai vähintään yksi erittäin hyvä (EH) laatupalkinto avoimesta luokasta. Lisäksi koiralla tulee olla voimassa olevat kennelliiton rokotussäännön vaatimat rokotukset.

 Ilmoittautuminen

 • Jalostustarkastukseen ilmoittaudutaan vastaavalle toimitsijalle erikseen tätä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Mukaan on liitettävä kopiot koiran voimassaolevista lonkkia ja silmiä koskevista tutkimustuloksista, mikäli niitä ei ilmoittautumishetkellä näy Suomen Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmässä. Yhdessä jalostustarkastustapahtumassa voidaan tarkastaa vain rajallinen määrä koiria. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin koiria voidaan tarkastaa, mukaan otetaan koiria ilmoittautumisjärjestyksessä. Vastaava toimitsija voi lisäksi hyväksyä koiria mukaan varalle, mikäli joku ilmoittautuneista peruuttaa tulonsa tai ei saavu jalostustarkastuspaikalle.

 Jalostustarkastuksen siirto tai peruuttaminen

 • Jalostustarkastus voidaan siirtää tai peruuttaa, mikäli viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä jalostustarkastukseen ei ole ilmoittautunut vähintään neljää koiraa tai ilmoittautuneista koirista niin moni on peruuttanut tulonsa, että osallistuvien koirien vähimmäismäärä neljä ei täyty.
 • Jalostustarkastuksen siirrosta tai peruutuksesta pitää välittää tieto kaikille ilmoittautuneille ainakin viikkoa ennen tarkastuksen suunniteltua ajankohtaa.
 • Peruutetun jalostustarkastuksen mahdollinen osallistumismaksu palautetaan ilmoittautuneille tai jalostustarkastuksen siirron ollessa kyseessä ilmoittautumismaksu palautetaan, mikäli koira ei voi osallistua kokeeseen siirrettynä ajankohtana.

 Jalostustarkastuksen suorittaminen

 • Tarkastus suoritetaan noudattamalla rodun kotimaan (saksan) jalostustarkastuksen säännöstöä (ZTP) suomennetuin lomakkein.
 • Jalostustarkastuksen suorittaa tehtävään erikoiskoulutuksen saanut jalostustoimikunnan nimeämä ulkomuototuomari.

 Voimassaolo

 • Alle 4,5-vuotiaalle koiralle tehty ja hyväksytty jalostustarkastus on voimassa kolme vuotta. Vähintään 4,5 vuoden ikäiselle koiralle tehty jalostustarkastus on voimassa koiran eliniän. Hyväksytty jalostustarkastus ei kuitenkaan lievennä jalostusohjesäännön vaatimuksia, jotka koiran on astutushetkellä täytettävä. Koira saa yrittää hyväksyttyä tarkastusta korkeintaan kaksi kertaa.

Jääviyssääntö

 • Jalostustarkastukseen eivät voi osallistua ko. jalostustarkastuksessa toimivan tuomarin tai vastaavan toimitsijan omistamat tai kasvattamat koirat.

Jalostustarkastuksen tuloksen julkistaminen

 • Jalostustarkastuksen tulokset kirjataan jalostustoimikunnalle jäävälle lomakkeelle. Koiran omistajalle toimitetaan täytetyn lomakkeen kopio joko jalostustarkastustilaisuudessa tai viimeistään kahden viikon kuluessa tarkastuksesta. Jalostustoimikunta julkaisee koirakohtaiset tiedot tuloksista yhdistyksen internet sivuilla ja Leot lehdessä, sekä liittää tiedoston jalostusurosluetteloon tarkastetun uroksen kohdalle.