Jalostusurokset

Jalostusurokset 

SKKL KoiraNet Suomen Kennelliiton Jalostustietojärjestelmä

Suomen Leonberginkoirat ry:n jalostusuroslistalle pääsevät kaikki yhdistyksen jäsenten omistuksessa olevat urokset, jotka täyttävät yhdistyksen jalostusohjesäännön. Pyydämme myös huomioimaan Kennelliiton säännökset liittyen koirien jalostukseen, perinnöllisiin sairauksiin sekä Kennelliiton jalostusstrategiaan (lisätietoa siemennyksestä).

Lisäksi jalostusuroslistalla on koiria, joiden jälkeläiskiintiö on Suomessa täynnä, mutta jotka täyttävät muut jalostusohjesäännön kohdat ja ovat näin ollen käytettävissä jalostukseen ulkomailla tai Suomen Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan myöntämällä poikkeusluvalla. Näiden urosten kohdalla on tästä erikseen maininta.


JALOSTUSUROSLISTAN PÄIVITYKSET

Otathan yhteyttä jalostusuroslistan päivittäjään, mikäli leonberginkoira-uroksesi on saavuttanut yllä mainitun mukaisen jalostuskelpoisuuden ja sen terveys- ja näyttelytulokset ovat tarkistettavissa Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä. (HUOM! Näyttelytuloksista riittää että ovat esim. Leonetista tarkastettavissa!) Jos vaadittavat terveystulokset eivät ole vielä näkyvissä jalostustietojärjestelmässä, laitathan kopion niistä liitteeksi ilmoittaessasi uutta urosta listalle.

Ilmoittaessasi uutta koiraa jalostusuroslistalle, ilmoita koiran kennelnimi, rekisterinumero sekä omistajan ja kasvattajan nimet. Ilmoita myös mikäli haluat yhteystietosi lisättävän uroksesi sivulle (kts. kohta TIETOSUOJALAISTA). Halutessasi voit liittää mukaan 1-3 valokuvaa jalostusuroksesta. 

Uudet jalostusurokset sekä muutokset jalostusuroslistalla voi ilmoittaa jalostustoimikunnalle: jalostustoimikunta@leonet.fi 

HUOMIOITAVAA

Koiran kuolemasta toivotaan ilmoitettavan suoraan päivittäjälle ja Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Mikäli omistamassasi jalostuskelpoisessa uroksessa todetaan jokin sairaus tai vika, joka estää sen jalostuskäytön, ilmoitathan asian jalostustoimikunnalle sekä jalostusuroslistan päivittäjälle. Jalostustoimikunta kerää jatkuvasti tietoja koirista jalostuksen avuksi. Siksi on tärkeää, että omistaja ilmoittaa myös sairauden tai vian laadun. Näin pidämme yhdessä jalostusuroslistan toimivana.


TIETOSUOJALAISTA

Kts. Tietosuoja-/rekisteriseloste