PEVISA-ohjelma leonberginkoiralle

Suomen Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt leonberginkoiralle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

HD – Lonkkaniveldysplasia

  • Minimi kuvausikä 18 kuukautta
  • Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C siten, että astetta C saa käyttää vain asteen A tai B kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101.

ED – Kyynärniveldysplasia

  • Minimi kuvausikä 18 kk
  • Rekisteröinnin raja-arvo 2

Perinnöllinen harmaakaihi HC

  • Silmätutkimuspakko
  • Posterior polaarista kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Populaatiogeneettisin perustein rekisteröintirajoitus uroksen Suomessa syntyville jälkeläisille

  • Uroksen jälkeläisten rekisteröinnin raja-arvo on 40 pentua, kuitenkin siten, että uroksen viimeinen pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

Ohjelma on voimassa 1.1.2018 - 31.12.2022.

Tutkimustulosten tulee olla voimassa astutushetkellä.