Jalostustoimikunnan tiedote 10.8.2022 / Silmätarkastukset

Julkaisupvm: 12.8.2022

MUUTOKSIA SILMÄTARKASTUKSEN OHJEISIIN

ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists) on päivittänyt pääasiassa kaihiin liittyviä ohjeitaan
ja niiden merkitsemiseen lomakkeeseen.

ECVO on nyt päivittänyt eräiden perinnöllisten ja perinnölliseksi epäiltyjen kaihimuotojen merkitsemistä
tutkimuslomakkeeseen sekä tarkentanut ohjeitaan muutosten jalostuksellisesta merkityksestä.

Perinnöllinen tai perinnölliseksi epäilty kaihi eli katarakta merkitään silmätarkastuslomakkeeseen joko
kohtaan 3 Katarakta (synnynnäinen; tarkoittaa ennen 8 viikon ikää todettua kaihia) tai kohtaan 15
(varhaisen pentuvaiheen jälkeen ilmenevät kaihit). Kohdassa 15 on omat merkitsemisruudut useille
erityyppisille kaiheille. Näistä alinna on kohta ”muu” ja tähän merkitään ECVO:n ohjeistuksen mukaisesti
jalostusvalinnan kannalta vähämerkitykselliset kaihimuodot. Kennelliitto on vuosia sitten linjannut, että
kohtaan 15 ”muu” merkitty kaihi ei sulje koiraa jalostuksesta, mutta tulee huomioida jalostusvalinnassa
niin, että koira tulisi yhdistää vain tervesilmäiseen parituskumppaniin.

Kohta 13: Distichiasis/ektooppinen cilia diagnooseja ei enää erotella, koska kyseessä ovat saman asian eri
muodot. Jalostuskäyttöä ei suositella yksilöille, joilla on ruksattu myös kohta vakava. Löydös luokitellaan
vakavaksi, jos luomen reunasta kasvavia ylimääräisiä ripsiä (distichias) on paljon ja/tai havaitaan merkkejä
niiden aiheuttamasta ärsytyksestä. Ektooppiset ciliat luokitellaan myös vakavaksi muutokseksi.

Kohta 15: Totaalikaihi merkitään jatkossa ruksaamalla kohta 15: todettu, kortikaali ja nukleus.

Kohta 18: Jos silmänpohjaa ei voi tutkia etuosan sameuden (esim. totaalikaihi) takia, ruksataan todettu ja
kirjoitetaan ”takaosia ei voida tutkia”.

Lisäksi myös entropiumin merkitsemistapa on muuttunut siten, että lomakkeessa on vaihtoehdot terve,
epäilyttävää ja todettu. ELL voi halutessaan kommentoida vikaa, mutta kommenttien tiedot lomakkeesta
eivät siirry Kennelliiton Jalostustietojärjestelmään.

Niissä tapauksissa, että koira saa entropium -lausunnon toivoo Jalostustoimikunta, että koiran omistaja
lähettää kopion tutkimuslomakkeesta Jalostustoimikunnalle tiedoksi.

Lisätietoa muutoksista:
https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/muutoksia-silmatarkastuksia-koskeviin-ohjeisiin

Jalostustoimikunta

Viimeksi muokattu: 12.08.2022 14:41