Hallituksen esitys uudeksi JTO ja PEVISA säännöksi

Julkaisupvm: 14.3.2009

Hallitus esittää uuden Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja Periytyvien vikojen sekä sairauksien vastustamisohjelman (PEVISA) vahvistamista rotukohtaisten ohjelmien uudistamiseksi.

Sääntömääräinen vuosikokouskutsu (pdf)

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) ja Periytyvien vikojen sekä sairauksien vastustamisohjelma PEVISA (pdf)

Liite 1 Vuosittainen lonkka- ja kyynärniveldysplasiaseuranta 1987-2006 (pdf)
Liite 2 Vuosittainen silmätarkastusseuranta (pdf)
Liite 3 Jalostusohjesääntö (pdf)
Liite 4 Rotumääritelmä (pdf)
Liite 5 Käytetyimmät koirat 2004-2008 (pdf)
Liite 6a Isoisätilasto (pdf)
Liite 6b Isoäititilasto (pdf)

Viimeksi muokattu: 10.03.2015 10:31