PEVISA-ohjelman mukainen jälkeläismäärän rajoitus 1.1.2006 alkaen

Julkaisupvm: 1.1.2005

Uroksella ei saa rekisteröintihetkellä olla yli 40 rekisteröityä pentua Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Jälkeläismäärän rajoitus koskee niitä astutuksia, jotka tapahtuvat 1. tammikuuta 2006 ja sen jälkeen.

Jalostustoimikunta suosittelee, että astutussopimus tehdään Suomen kennelliiton lomakkeella. Astutussopimukseen voidaan lisätä uroksen omistajan vakuutus siitä, että uros täyttää leonberginkoiralle hyväksytyn PEVISA-ohjelman mukaiset ohjeet jälkeläismäärän rekisteröinnin osalta.

Jalostustieteellisen toimikunnan esittämään ja Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymään PEVISA-ohjelmaan ei sisälly mahdollisuutta ns. lisäpentueisiin ilman erillistä poikkeuslupaa.

Poikkeusluvan myöntämisperusteet on kirjattu Suomen Leonberginkoirat ry:n Jalostusohjesääntöön. Jälkeläismäärää koskeva poikkeuslupa tulee anoa rotuyhdistyksen jalostustoimikunnalta hyvissä ajoin. Suomen Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta edellyttää, että pentueilmoituksen mukana on rotuyhdistyksen poikkeuslupaa puoltava lausunto.

Viimeksi muokattu: 10.03.2015 10:31