Leonberginkoiran perinnöllisen polyneuropatian geenitesti

Julkaisupvm: 27.6.2010

Kts. Käännös artikkelista "Genetic Testing for Inherited Polyneuropathy in Leonbergers, University of Minnesota Veterinary Diagnostic Lab, Universität Bern"
 
Jalostustoimikunta yhtyy  tutkimusryhmän  suosituksiin  jalostuskoirien testauksesta ja testattujen koirien jalostuskäytöstä, mutta toistaiseksi ei tehdä Jalostusohjesääntömuutosesitystä,  ennen kuin testausjärjes-telmän toimivuus on selvitetty, eli testausta ei vaadita vielä pakollisena jalostuskoirilta.

Nykyisessä Jalostusohjesäännössä jo kielletään polyneuropatiaa sairastavan koiran jalostuskäyttö.

Vapaaehtoisuuteen perustuen LPN1-testin tuloksia aletaan kuitenkin julkaista sekä pentuvälityksessä että jalostusuroslistalla sekä koirakohtaisena testituloslistana. Kopio testituloksesta tulee lähettää pentueilmoituksen yhteydessä / jalostusuroslistan ylläpitäjälle / jalostustoimikunnalle.

Merkintänä käytetään

LPN1-geenitestaus:  vapaa  tai LPN1-geenitestaus: kantaja
 
VAPAA: Koiralla ei ole LPN1-mutaatiota (geenivirhettä) perimässään eikä se periytä sitä eteen päin.
              Koira ei sairastu taudin vakavaan muotoon 1-3 –vuotiaana.

KANTAJA : Koiralla on perimässään yksi kopio LPN1-geenivirheestä. Se periyttää sitä osalle jälkeläisistään.
             On todennäköistä, että koira ei sairastu taudin vakavaan muotoon 1-3 –vuotiaana.

SAIRAS: Koiralla on perimässään kaksi kopiota LPN1-geenivirheestä. Se sairastuu taudin vakavaan  
              muotoon 1-3 –vuotiaana.

On huomattava, että geenivirhe LPN1 selittää vain yhden kolmasosan leonberginkoirilla esiintyvistä 
polyneuropatiatapauksista. Koira, joka on LPN1-vapaa, voi sairastua toisiin polyneuropatian.

Verinäytteiden lähettäminen geenitestausta varten Euroopassa
 
Geneettista testausta varten  tarvitaan 2-5 ml EDTA  tutkittavan eläimen verta.  Suositellaan muovisen näy-teputken käyttöä.  Verinäytteet tulee lähettää pehmustetussa kirjekuoressa postissa/kuriirilla jäähdyttämät-töminä laboratorioon.  Niiden pitää olla perillä 3-4 päivän kuluessa näytteen ottamisesta. Testin tilauslomakkeet ovat ladattavissa täältä: 
http://www.vetsuisse.unibe.ch/genetic/content/service/dog/index_eng.html  

Lähettäkää näytteet yhdessä allekirjoitetun lomakkeen kanssa osoitteeseen : 

Institut für Genetik
Stichwort „Leonberger" 
Bremgartenstrasse 109A
CH-3001 Bern
SWITZERLAND

Pelkkä geenitesti maksaa 110.-- CHF tai  75.-- EUR + ALV. Alkuvaiheessa testaus tullaan suorittamaan  kerran kuussa. Koska  täydellistä menetelmää ei voida suorittaa jokaista yksittäistä näytettä varten, saattaa kestää 1-2 kuukautta, ennen kuin tuloksesta tiedotetaan koiran omistajalle.

Viimeksi muokattu: 10.03.2015 10:31