Jalostusohjesääntömuutos alkaen 25.3.2012

Julkaisupvm: 25.3.2012

Vuosikokouksessa 25.3.2012 hyväksyttiin jalostusohjesääntöön muutos, joka on heti voimassa. Sen mukaan jalostuskoiran isovanhempien LPN1-geenitestitulokset eivät riitä koiran LPN1-statuksen määrittelyyn.

Muutos täydentää vaatimuksia Jalostusohjesääntöä ulkomaisen jalostusmateriaalin osalta 1.1.1013.

Kasvattajan tulee anoa jalostustoimikunnalta poikkeuslupa, jos suunniteltu yhdistelmä on vanhan jalostusohjesäännön mukainen eli yhdistelmän toinen tai molemmat osapuolet on katsottu LPN1-vapaiksi isovanhempien tulosten perusteella.

Poikkeuslupa myönnetään, jos verinäyte on lähetetty mutta LPN1-geenitestitulosta ei ole ennätetty saada ennen astutusta.

Polyneuropatia LPN1

 • Jalostukseen käytettävälle koiralle tulee tehdä LPN1-geenitesti ennen astutusta alkaen 1.1.2012.
 • Jalostukseen voidaan käyttää koiraa, joka on geenitestin mukaan LPN1- vapaa N/N tai LPN1-kantaja D/N.
 • Koira, jonka geenitestin tulos on LPN1-kantaja D/N, voidaan jalostuksessa yhdistää ainoastaan koiraan, joka on LPN1-vapaa N/N.
 • Mikäli koira on geenitestin mukaan LPN1- sairas D/D, sitä ei käytetä jalostukseen.
 • Kahden LPN1-kantajan jalostusyhdistelmää D/N x D/N ei tule toteuttaa.
 • Koira katsotaan LPN1-vapaaksi N/N vain jos 
  a) se on testissä todettu LPN1-vapaaksi N/N tai 
  b) sen molemmat vanhemmat on LPN1-geeni testissä todettu LPN1-vapaiksi N/N.
 • Jalostukseen käytettävälle tuontikoiralle tulee aina tehdä LPN1-geenitesti ennen astutusta alkaen 1.1.2013.
 • Jalostukseen käytettävällä ulkomaisella koiralla tulee aina olla LPN1-geenitestin tulos N/N ennen astutusta alkaen 1.1.2013.
Viimeksi muokattu: 10.03.2015 10:31