Ulkomaisen koiran jalostuskäyttö

Julkaisupvm: 1.1.2005

Suomessa jalostusoikeuden siirtosopimuksella käytettävää koiraa koskevat samat määräykset kuin FIN/ER-rekisterissä olevaa koiria (ts. sitä ei tulkita ulkomaiseksi koiraksi).

Astutettaessa ulkomaisella koiralla tai siemennettäessä ulkomaisen uroksen spermalla (kts. keinosiemennysmääräykset) tulee Kennelliittoon toimittaa pentuetta rekisteröitäessä uroksen virallinen sukutaulu.

Niillä roduilla, joilla on perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan liittyviä erikoismääräyksiä pentujen rekisteröinnin ehtona ja astutus tapahtuu ulkomaisella uroksella tai tuontispermalla tai jos pennut tuodaan maahan ennen syntymää, koskevat ulkomaista vanhempaa samat siitokseenkäyttöehdot kuin rodun suomalaisia koiria.

Jalostustieteellinen toimikunta voi kuitenkin rotujärjestön puollon perusteella myöntää luvan pentueen rekisteröintiin, vaikka ulkomainen vanhempi ei täyttäisi rotukohtaisia PEVISA-ehtoja. Rotujärjestön esityksestä voidaan rodulle myöntää ulkomaisia uroksia koskeva pysyvä poikkeuslupa. Jos ulkomainen vanhempi ei täytä rotukohtaisia PEVISA-ehtoja ja pentu rekisteröidään poikkeusluvalla, ei rekisteröinnistä peritä korotettua maksua.

Jalostustieteellinen toimikunta on myöntänyt rodullemme ulkomaisia uroksia koskevan pysyvän poikkeusluvan. Ulkomaisten urosten kohdalla noudatetaan rotujärjestön toiveesta koirarekisteriohjeen tässä tarkoitettua pysyvää poikkeuslupakäytäntöä.

Ulkomaisen uroksen astumisesta tai tuontispermalla taphtuneesta keinosiemennyksestä syntyneen pentueen rekisteröinnin kohdalla ei ulkomaiselta isältä vaadita leonberginkoiran PEVISA-ohjelman mukaisia tutkimustuloksia. Asia on päivitetty Suomen Kennelliiton rekisteröinnin apuna käytettävään rotukohtaisten pysyvien poikkeuslupien listaan. Myös rotuyhdistyksen jalostusohjesäännössä on mainittu asiasta.

Ulkomaisten tutkimuslausuntojen hyväksymisestä on määräykset sairauskohtaisissa vastustamisen yleisäännöissä (lonkkanivel- ja kyynärniveldysplasia,  polvilumpioluksaatio, ja perinnölliset silmäsairaudet, valtuusto 20.11.1993). Ulkomaisen tutkimuslausunnon kelpoisuus on syytä varmistaa Kennelliiton toimistosta ennen astutusta/siemennystä.

Pentueen kasvattaja vastaa ulkomaista urosta koskevien lisäselvitysten hankkimisesta.

Jos uros ei ole FCI:n hyväksymässä rekisterissä, voidaan sitä rotujärjestön puoltaessa jalostustieteellisen toimikunnan päätöksellä käyttää jalostukseen. Jälkeläiset rekisteröidään tällöin ER-rekisteriin.

Lähteet: Suomen Kennelliiton Koirarekisteriohje 2005, kohta 10
Jalostustieteellisen toimikunnan kokouspöytäkirja 3/04

Viimeksi muokattu: 10.03.2015 10:31