Terveys

Suomen Leonberginkoirat ry toimii rotuyhdistyksenä rodun eettisen ja rodullisia ominaisuuksia kunnioittavan jalostustavan edistäjänä. Terveys on etusijalla jalostustoiminnassa ja sitä seurataan mm. tilastoinnin ja kyselyjen avulla.

Yhdistyksellä on varsin pitkältä ajalta vertailukelpoista dataa, joten rodulle ominaisista terveysseikoista saadaan pitkältä aikaväliltä hyvä läpileikkaus. Yhdistys seuraa eri foorumeilla käytävää keskustelua ja artikkeleita leonberginkoiriin liittyen.