Leonberginkoiran terveysrahasto

Terveysrahaston säännöt

 1. Rahaston tarkoituksena on suomalaisten leonberginkoirien terveyden ja pitkäikäisyyden edistäminen kehittämällä ja tukemalla leonberginkoirilla esiintyvien sairauksien tutkimusta, sairauksien ennaltaehkäisemistä ja vähentämistä.
 2. Hallitus nimeää kahteen ensimmäiseen apurahatoimikuntaan kerrallaan kahdeksi vuodeksi kolme jäsentä, joista yksi on jalostustoimikunnan jäsen, yksi leonberginkoirakasvattaja ja yksi henkilö yhdistyksen hallituksesta.
 3. Apurahoja myönnetään
  a. ulkopuolisten asiantuntijoiden ja luennoitsijoiden palkkioihin 
  b. kuolinsyytutkimuksiin 
  c. syöpä-, sydän- ja muiden sairauksien selvitystyön tukemiseen ja kartoittamiseen sekä 
  d. muuhun perusteltuun leonberginkoirien terveyttä edistävään tarkoitukseen.
 4. Apurahoja ja tukea koiran tutkimukseen myönnetään hakemuksesta ensisijaisesti jalostus/jalostukseen käytetyttyjen koirien tutkimiseksi. Apurahojen lukumäärää ei ole määritelty,mutta yli 500 euron avustukset vaativat hallituksen hyväksynnän. Avustus per tutkittava koira voi olla osiittainen tai kokonaan tutkimuskulut kattava. Hallitus voi päätöksellään poiketa edellä mainitusta säännöistä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi anotun summan suuruus ja käyttötarkoitus. Apurahan myöntämisedellytys on, että tutkimustulos annetaan yhdistykselle tiedoksi ja julkaistavaksi.
 5. Hakemukset osoitetaan Suomen Leonberginkoirat ry:n apurahatoimikunnalle. 
 6. Rahasto perustetaan neljäksi (4) vuodeksi, jona aikana se voi jakaa pääomansa kokonaan. Tämän jälkeen toimintaa voidaan jatkaa yhdistyksen hallituksen päätöksellä, mikäli rahastossa on edelleen jaettavia varoja tai rahastoon on saatu ja saadaan edelleen kerättyä pääomaa lahjoitusten ja muiden toimenpiteiden kautta. 
 7. Toiminnan päättyessä koko rahaston pääoma on käytettävä rahaston sääntöjen edellyttämiin tarkoituksiin.
 8. Rahaston toiminnan tukemiseksi rahasto vastaanottaa lahjoituksia ja rahaston nimissä voidaan järjestää erillaisia tapahtumia esim. match show:a, joiden tuotto lahjoitetaan terveysrahastolle.


APURAHATOIMIKUNTA (hallituksen nimeämä, vuosikokoukseen 2024 saakka)

Hallituksen jäsen: Kati Karvonen (kati.karvonen@hyria.fi)
Jalostustoimikunnan jäsen: Kaj Lindstedt (kaj.lindstedt@rubra.inet.fi)
Leonberginkoirakasvattaja: Monna Snellman (snellmanmonika@gmail.com)

Apuraha-anomukset lähetetään yhdellä yhteisellä sähköpostiviestillä kaikkien kolmen jäsenen sähköpostiosoitteisiin.