Hallituksen kokous 8.3.2022

Julkaisupvm: 14.3.2022

Hallituksen kokous 2/2022
Tiistai 8.3.2022 klo 18.00
Teams -kokous
Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Joni Vierisalo, Juulia Nemlander, Anne Åkerberg, Veli-Pekka Kallberg, Sallamari Hiltunen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytty.

4. Hallituksen kokouksen 6/21 ja 1/22 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty sähköpostitse.

5. Jäsen- ja rahatilanne
Käyty jäsen- ja rahatilanne läpi.

6. Yhdistyksen vuosikokous 2022
17 ilmoittautunutta vuosikokoukseen tähän mennessä. Hallitus vielä muistuttaa jäsenistöä Facebookissa vuosikokouksesta. Puheenjohtaja lähettää Teams kutsut kokoukseen ilmoittautuneille.

7. Talousarvio vuodelle 2022
Hallitus keskusteli talousarviosta vuodelle 2022 ja hyväksyi talousarvion vuosikokoukselle esitettäväksi.

8. International Leonberger Union – Työryhmät
1)     The Health and Breeding Working Group
Sanna Roste-Torniaista ehdotettu hallituksen ehdotuksesta työryhmään ja hänet valittu jäseneksi.
2)     The Judges and Education Working Group
Olli Kokkonen ei ollut halukas osallistumaan työryhmään. Työryhmään ei esitetty edustajaa Suomesta.

9. Leonet
Ei uutta kirjattavaa, jatketaan asian selvittelyä.

10. Vuoden Leot -kilpailu
Hallitus päätti vuoden Leokilpailujen sääntöjen osalta yhtenäistää sääntöjä niin, että kaikkien kilpailuiden tulokset tarkistetaan pelastuskoiraliiton tulospalvelusta ja kennelliiton jalostustietokannasta yhdistyksen toimesta eikä kilpailuihin tarvitse jatkossa erikseen esittää omia tuloksia.

Hallitus keskusteli vuoden näyttelyleosääntöjen muutoksesta.
Hallitus hyväksyi Näyttelyleosäännöt esityksen alkaen 1.1.2022.

11. Vuoden harrasteleot 2021
Käyty läpi vuoden 2021 harrasteleot pisteet sekä sijoitukset. Lisätään tiedot leonettiin.

12. Erikoisnäyttely 2021
Hallitus kävi keskustelun loppuselvityksestä. Erikoisnäyttely 2021 jäi 585,75€ tappiolle. Ei muuta kirjattavaa.

13. Erikoisnäyttely 2022
Ei uutta kirjattavaa, järjestelyt etenevät suunnitellusti.

14. Kaikkien rotujen näyttely / Tuomarinkartanon näyttely 2022
Kaj Lindsted ja Veli-Pekka Kallberg ovat halukkaita jaettuun järjestelypäällikön tehtävään ja hallitus valitsi heidät ko. tehtävään.

15. Erikoisnäyttely 2023
Toimikunta valittu hallituksen ehdotuksen mukaisesti (kokous 5/21).

16. LPN ja LEMP- listan ylläpito leonetissä
Nykyinen listan ylläpitäjä ei ole halukas jatkamaan listan ylläpitoa yhdistykselle.

Hallitus päätti lopettaa listan ylläpidon yhdistyksen sivuilla. Hallitus ohjeistaa käyttämään jatkossa Leonberger database tietokantaa LPN ja LEMP tuloksien osalta. Lisäksi hallitus tarkentaa ohjeistusta tulosten lähettämiselle Leonberger Databaseen yhdistyksen nettisivuilla.

17. Muut asiat
Ei kirjattavaa.

18. Seuraava kokous
Seuraava kokous on uuden hallituksen järjestäytymiskokous vuosikokouksen jälkeen.

19. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.39.

 

Viimeksi muokattu: 15.03.2022 06:23