Hallituksen kokous 12.3.2022

Julkaisupvm: 15.3.2022

Hallituksen kokous 3/2022
Lauantai 12.3.2022 klo 17.42, järjestäytymiskokous vuosikokouksen jälkeen
Teams -kokous
Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Juulia Nemlander, Anne Åkerberg, Veli-Pekka Kallberg, Sallamari Hiltunen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.42.

2. Hallituksen järjestäytyminen
Varapuheenjohtajaksi valittiin Kati Karvonen
Sihteeriksi valittiin Leena Valkonen

3. Jalostustoimikunta
Jalostustoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Olli Kokkonen vuoden 2021 vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Jalostustoimikunnan jäseninä Kaj Lindstedt sekä Kati Karvonen ja varajäseninä Anni Lahti ja Anne Åkerberg.

4. Harrastusvastaavat
Harrastusvastaavina suostuivat jatkamaan:
TOKO-vastaava: Eila Honkanen
VEPE-vastaava: Sari Ruponen
HAKU- JA JÄLKI-vastaava: Hanna Hakulinen
Rally-toko vastaava: Marja Lehtimäki

5. Muut toimihenkilöt
Vahvistettiin muut toimihenkilöt:
Sari Ruponen – rahastonhoitaja, kirjanpitäjä
Anni Lahti - Leot lehden päätoimittaja
Taina Karjalainen - pentuvälitys ja kasvattajalista
Jalostustoimikunta – jalostusuroslista

6. Pohjoismaiden yhteinen vetoomus Venäjän yhdistyksen erottamisesta Unionista
Norjan, Ruotsin ja Tanskan leonberginkoirayhdistykset ovat suunnitelleet vetoomuksen tekemistä Kansainväliselle Leonberginkoiraunionille Venäjän yhdistyksen erottamiseksi Unionista Ukrainan tilanteen vuoksi. Hallitus keskustellut asiasta aiemmin Norjan yhdistyksen yhteydenoton jälkeen ja todennut, että Suomen Leonberginkoirat ry lähtee mukaan vetoomukseen. Perusteluna tälle FCI:n sekä eri maiden Kennelliittojen kanta, etteivät venäläiset saa tällä hetkellä osallistua koiranäyttelytoimintaan. Toisena perusteluna Pohjoismaisten rotujärjestöjen yhteistyö. Puheenjohtaja ottaa yhteyttä Norjaan ja sopii käytännön järjestelyistä vetoomuksen osalta.

7. Muut asiat
Aluevastaavien aktivointia suunnitteilla tulevaisuudessa. Lähetetään kaikille aluevastaaville kirje halusta jatkaa, päivitetään lista ja järjestetään kaikille aluevastaaville yhteinen teams-palaveri.

Puheenjohtaja päivittää hallituksen yhteystiedot eteenpäin ja hallituksen ryhmiin.

8. Seuraava kokous
Sovitaan facebookissa.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58.

Viimeksi muokattu: 23.06.2022 11:20