Hallituksen kokous 11.4.2022

Julkaisupvm: 14.7.2022

Hallituksen kokous 4/2022
Lauantai 11.4.2022 klo 18.00
Teams -kokous
Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Leena Valkonen, Juulia Nemlander, Anne Åkerberg, Veli-Pekka Kallberg, Sallamari Hiltunen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.08.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksytty.

4. Hallituksen kokouksen 3/22 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty sähköpostitse.

5. Jäsen- ja rahatilanne
Käyty jäsen- ja rahatilanne läpi.

6. Erikoisnäyttely 2022
Matkailuautoille löytyy KKK-hallilta 6 paikkaa, joista Kirkkonummen Kennelkerho laskuttaa 15€/paikka. Puheenjohtaja lisää tiedon leonettiin erkkari-infoon. Varaukset hallituksen sähköpostiin ja maksu yhdistykselle, mistä ne tilitetään yhdellä kertaa kennelkerholle.

7. Webinaarin järjestäminen jäsenille/kasvattajille
Kati vie asiaa jalostustoimikunnalle; webinaarin järjestäminen yhteistyössä hallituksen ja
jalostustoimikunnan kanssa. Aiheista tehdään kyselyä jäsenille/kasvattajille. Aiheina esim. yleistä keskustelua, sydäntutkimuksen tilanne jne. Sanna kysyy yliopistolta sydäntutkimuksen tilannetta.
Kansainväliset terveystutkimukset myös mahdollisena webinaarin aiheena.

8. Roturisteytysprojekti; projektin tukeminen
Yhdistystä on lähestytty toisen valtion Leonberginkoirayhdistyksen toimesta. Laaja työryhmä, ketkä yrittävät viedä roturisteytysasiaa eteenpäin kennelliitossaan. Suomelta pyydetty puoltavaa lausuntoa projektinsa tueksi.
Hallitus keskustellut aiheesta ja yksimielisesti päättänyt antaa tukensa ko. projektille. Kirjoitetaan tarvittava lausunto, missä todetaan Suomen Leonberginkoirat ry:n tukevan roturisteytysprojektia.

9. International Leonberger Union: toimenpiteet Ukrainan sotaan liittyen
Jatketaan yhteistyötä Pohjoismaiden kanssa ja edetään toimenpiteissä yhteisen linjan mukaisesti.
Tällä hetkellä ei vielä kiirehditä Unionin jäsenmaksun maksamisen kanssa, vaan seurataan muiden Pohjoismaiden kanssa tilannetta ja tehdään sen mukaan päätöksiä.

10. Lausuntopyyntö ulkomuototuomarikurssia varten
Sanna Roste-Torniainen on hakenut Kennelliiton ulkomuototuomarikurssille ja Kennelliitosta tullut lausuntopyyntö sihteerille tätä varten. Hallitus puoltaa hakemusta, sihteeri lähettää tarvittavan lausunnon Kennelliitolle.

11. Muut asiat
Vuoden jalostuskoira -säännöstä poistetaan elossaolo -ehto.
Vuoden leot -palkinnoiksi pokaalien sijaan ruusukkeet (Ruusukestudio) sekä diplomit.

12. Seuraava kokous
Seuraava kokous sovitaan facebookissa.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17.

Viimeksi muokattu: 14.07.2022 08:26