Hallituksen kokous 12.9.2022

Julkaisupvm: 1.10.2022

Hallituksen kokous 6/2022
Maanantai 12.9.2022 klo 18.00
Teams -kokous
Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Leena Valkonen, Sallamari Hiltunen, Anne Åkerberg, Veli-Pekka Kallberg, Juulia Nemlander

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:08.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous laillinen ja päätösvaltainen.

3. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksytty sp:lla.

4. Hallituksen kokouksen 5/22 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty sähköpostitse.

5. Jäsen- ja rahatilanne
Käyty läpi jäsen- ja rahatilanne.

6. Erikoisnäyttely 2022 tilannekatsaus
Erikoisnäyttelyn 2022 valokuvaaminen:
Kysytty mahdollisia kuvaajia yhdistyksen jäsenistöstä. Näiden osalta kuvaaminen ei mahdollista, joten päätetty ottaa kahdesta maksullisesta vaihtoehdosta edullisempi.

7. Valitaan yhdistyksen edustaja Kennelliiton yleiskokoukseen 27.11.2022
Sanna valittu kokouksessa edustajaksi, mutta kokouksen jälkeen Sannan aikatauluongelmien vuoksi valittu edustajaksi Kati Karvonen.

8. Uusien nettisivujen suunnittelu
Tiedustellaan löytyykö jäsenistöstä halukkaita suunnitteluun.

9. Erikoisnäyttely 2024
Hallitus ehdottaa Kotkaa 2024 ja ehdotetaan Oulua 2025.
Ehdotus päiväksi 18.5.2024, Kotka, vaihtoehdot kysytään näyttelytoimikunnalta.

10. Muut asiat
Sanna kävi läpi lyhyesti Unionin ja roturisteytys projektin tilanteet.
Lehdessä julkaistavat luokkanousut ja koulutustunnukset: julkaistaan ohjeistuksen mukaan.

11. Seuraava kokous
Sovitaan fb:ssä

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.

Viimeksi muokattu: 19.10.2022 09:04