Hallituksen kokous 14.6.2021

Julkaisupvm: 21.6.2021

Hallituksen kokous 4/2021
Maanantai 14.6.2021 klo 18.00
Teams -kokous
Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Joni Vierisalo, Sallamari Hiltunen, Juulia Nemlander, Anne Åkerberg, Veli-Pekka Kallberg

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytty

4. Hallituksen kokouksen 3/21 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty sähköpostitse.

5. Jäsen- ja rahatilanne
Jäsen- ja rahatilanne käyty läpi.

6. Leot -Lehden julkaisujen ohjeistus
Hallitus keskusteli yhdistyksen lehdessä julkaistavien ei tieteellisesti todennettuun faktaan perustuvien artikkelien julkaisusta. Hallitus katsoi tarpeelliseksi selkeyttää yhdistyksen linjaa ja ohjeistusta lehteen julkaistavien artikkelien osalta. Ohjeistuksen osalta myös painotettiin, ettei se saa työllistää kohtuuttomasti lehden toimitusta, eikä sen tarkoitus ole toimia sensuurina.

Hallitus valmisteli ohjeistuksen lehden toimitukselle:
Lehteen tarjottaviin kirjoituksiin, joissa suoraan tai epäsuorasti markkinoidaan tai mainostetaan jotain tuotetta tai palvelua, tulisi suhtautua kriittisesti. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

a)           Esitetäänkö kirjoituksessa harhaanjohtavia tietoja aiheena olevasta tuotteesta tai palvelusta, erityisesti terveysvaikutuksista?

b)           Onko syytä epäillä, että kirjoittajalla on aiheeseen liittyviä kaupallisia intressejä? Jos kyllä, voidaan julkaista vain maksullisena ilmoituksena asianmukaisin merkinnöin.

Puheenjohtaja käy ohjeistuksen läpi ja keskustelee asiasta Lehden toimituksen kanssa.

7. ”Tietolehtinen” pennun ostajalle
Kokouksessa 2/21:
Hallitus keskusteli tietolehtisen valmistelusta pennun ostajalle, missä esiteltäisiin lyhyesti Kennelliiton edellytyksistä jalostukselle (PEVISA) ja yhdistyksen suositukset jalostukselle (Jalostusohjesääntö). Tietolehtisen tarkoituksena olisi lisätä tietoisuutta uusille pennun ostajille kasvatuksessa huomioitavista asioista (liittyen Kennelliiton kampanjaan "Osta pentu vastuulliselta kasvattajalta").

Hallitus päätti hyväksyä keskustelun mukaisen tietolehtisen valmistelusta ja valitsi Sallamari Hiltusen valmistelemaan lehtistä.

--> Sallamari on valmistellut lehtisen ja niistä käyty keskustelu hallituksen facebook ryhmässä.

Hallitus päätti julkaista lehtiset yhdistyksen nettisivuille pentuvälitykseen sekä julkaista ne yhdistyksen facebook ryhmissä.

8. Vuoden leot
Hallituksen päätöksellä Vuoden Näyttely Leo 2021 on peruttu. (Facebook kokous 3.5.2021)

Hallitus päätti muiden harrastus lajien osalta palkita Harrastus leot 2021.

9. Erikoisnäyttely 2021
Tämän hetken korona rajoituksien ja ohjeistuksien osalta näyttelyt ovat toteutumassa suunnitellusti.
Järjestelyt etenevät hyvin.

10. Erikoisnäyttely 2022
Leonberginkoirien Erikoisnäyttely 2022 järjestetään 8.10.2022. Paikkana Kirkkonummi KKK-Halli.
Näyttelytoimikunta valinnut tuomareiksi näyttelyyn Nathalie Mayer sekä Daniel Krebes.
Hallitus hyväksyi tuomari valinnat.

11. Muut asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.

12. Seuraava kokous
Seuraava kokous sovitaan sähköpostitse.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.59.

Viimeksi muokattu: 24.06.2021 14:17