Hallituksen kokous 5.4.2023

Julkaisupvm: 9.4.2023

Hallituksen kokous 2/2023
Keskiviikko 05.04.2023 klo 18.00
Teams -kokous

Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Leena Valkonen, Sallamari Hiltunen, Anne Åkerberg, Veli-Pekka Kallberg, Juulia Nemlander

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:58.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista.

4. Hallituksen kokouksen 1/23 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja hyväksytty sähköpostitse.

5. Jäsen- ja rahatilanne
Käyty jäsen ja rahatilanne läpi, keskusteltu uusien jäsenien saamisesta.

6. Vuoden 2023 talousarvio
Käytiin läpi ja esitetään hyväksyttäväksi vuosikokoukselle.

7. Jalostuspäivät 2023
Käytiin ajankohtainen tilanne läpi.

8. Vuoden 2024 jäsenmaksut
Päätettiin ehdottaa vuosikokoukselle jäsenmaksujen pysymistä samana kuin vuonna 2023.

9. TOP-20 kilpailu
Tampere Nord näyttelyn yhteydessä. Tuomarit hankittu.
Palkinnot Sanna hankkii. Osallistujat 5 veteraania ja 20 muuta tällä hetkellä.

10. Erikoisnäyttely 2023
Petra Junehall estynyt tulemasta, mennään yhdellä tuomarilla.

11. Muut asiat
Web-sivujen tilannekatsaus, Sallamari
Jalostusohjesäännön esitys, Kati
Vuoden jalostuskoira päivitys keskustellaan Jalostuspäivillä, Juulia ja VP.

12. Seuraava kokous
Järjestäytymiskokous vuosikokouksen jälkeen.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:53.

Viimeksi muokattu: 20.04.2023 07:28