Hallituksen kokous 15.4.2018

Julkaisupvm: 19.4.2018

Hallituksen kokous 4/2018
Sunnuntai 15.4.2018
Skype kokous
Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Joni Vierisalo, Piia Granqvist, Katja Härmä, Moa Mannerström, Sallamari Hiltunen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.34.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettu

3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytty

4. Hallituksen kokouksen 3/18 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty jo sähköpostitse

5. Uudet jäsenet
Hyväksytty

6. Maksetut laskut
Ei kommentoitavaa

7. Jäsen- ja rahatilanne
Vahvistettu tilanne.

8. Terveysrahaston perustaminen vuosikokouksen päätöksen mukaisesti ja uuden tilin perustaminen
Hallitus valtuuttaa Yvonne Pulkkis:en avaamaan yhdistykselle terveysrahastoa varten uuden pankkitilin vuosikokouksen päätöksen mukaisesti.

Vuosikokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti hallitus pyytää apurahatoimikuntaan hallituksen edustajaksi Kati Karvosen, jalostustoimikunnan edustajaksi Katja Kauppisen ja leonberginkoirakasvattajaksi Monna Snellmanin.

9. Tilinkäyttöoikeuden muuttaminen ja nimenkirjoitusoikeuden muuttaminen
Hallitus päättänyt, että jatkossa tilinkäyttöoikeus yhdistyksen pankkitileihin on seuraavasti:
Puheenjohtajalle Katseluoikeus
Rahastonhoitajalle Käyttöoikeus
Hallituksen jäsenelle Katseluoikeus. Nykyisen hallituksen osalta katseluoikeus päätetty tulevan jäsenelle Kati Karvonen.

Nimenkirjoitusoikeus pysyy samanlaisena, kuin yhdistyksen säännöt määrittävät.

10. Erikoisnäyttely 2018 järjestelyt
Hallitus peruu erikoisnäyttelyiden pentutuomarin ja pennut jaetaan sukupuolen mukaan uros ja narttu kehiin. Pennut arvostellaan kehissä ensimmäiseksi ja ROP-pentu valitaan ennen juniori kehien aloittamista.

Talkooväen hankintaa varten laitetaan ilmoitus facebookiin. Näyttelyjärjestelyt etenevät sunnitellusti.

11. Tuomarinkartanon näyttelyn tehtävät
Tapahtuma järjestelyt aloitettu.

12. Puhelinkokous järjestelyt
Skype kokous onnistui ja toimi hyvin. Otetaan käyttöön jatkossa.

13. Jalostustoimikunnan toimintaohje
Toimintaohje hyväksytään Sannan ja Piian esityksen mukaisesti

14. Yhdistyksen tavaroiden/papereiden sijoittaminen uudelleen
Kartoitetaan ja kerätään yhdistyksen tavaroita ja omaisuutta. Yhdistyksen tavarat järjestetään PJ:n haltuun ja jalostustoimikunnan osalta jalostustoimikunnan PJ:n haltuun.

15. Tietosuojauudistus
Korjataan lomakkeet pentuvälitykseen ja jalostusuros listalle. Lisätään Sallin tietojeni julkaisun -rasti.

16. Lausuntopyyntö Kennelliiton uusista säännöistä
Sanna laatii lausunnon Kennelliittoon

17. Leot -lehti kustannukset jne.
Kysytään jäsenistöltä mielipiteitä, pyritään saamaan jatkossa entistä enemmän jäsenistöä palveleva lehti.

18. Muut asiat
Keskusteltu hallitukselle tulleita asioita läpi, keskusteltiin webmaster tilanteesta

19. Seuraava kokous
Seuraava kokous sovitaan myöhemmin.

20. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.33.

Viimeksi muokattu: 19.04.2018 11:23