Hallituksen kokous 13.12.2023

Julkaisupvm:

Hallituksen kokous 6/2023
Keskiviikko 13.12.2023 klo 18.00
Teams -kokous

Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Sallamari Hiltunen, Anne Åkerberg, Juulia Nemlander, Katja Friberg

Poissa: Leena Valkonen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista.

4. Hallituksen kokouksen 5/23 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty jo aiemmin sähköpostitse.

5. Jäsen- ja rahatilanne
Käytiin jäsen- ja rahatilanne läpi.

6. Jäsenten erottaminen, ketkä eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan tänä vuonna
Erotettiin ko. jäsenet (lista liitteenä), poistetaan heidät yhdistyksen Facebook –ryhmästä sekä kasvattajalistalta. Lisäksi poistetaan erotettujen jäsenten koirat jalostusuroslistalta.

7. Leogen projektin rahaston perustamisen taloudellinen avustaminen
Liitteenä raportti aiheesta. Päätettiin avustaa rahaston perustamista maksimissaan 1500€ summalla.

8. Kasvattajalistalle pääsyn kriteerit / listalta poistamisen kriteerit
Päätettiin seuraavat kriteerit kasvattajalistalle pääsemiseksi: yhdistyksen jäsenmaksu tulee olla maksettu, Kennelliiton kasvattajasitoumus tulee olla allekirjoitettu ja kasvattajan tulee itse ilmoittaa tietonsa kasvattajalistan ylläpitäjälle.

Päätettiin, että kasvattajalistalta voidaan poistaa hallituksen päätöksellä, mikäli kasvattaja ei ole maksanut jäsenmaksuaan, Kennelliiton kasvattajasitoumus on allekirjoittamatta, rotujärjestö on joutunut puuttumaan kasvattajan toimintaan, kasvattajalla on eläinsuojelurikos/-rikkomus ja/tai rotujärjestö on joutunut tekemään kasvattajasta ilmoituksen Kennelliittoon.

Päätettiin lisätä linkki jalostustietojärjestelmään kasvattajalistalle.

Päätettiin, että kasvattajalistat päivitetään/tarkistetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa (joulukuussa ja kesäkuussa). Kasvattaja voi myös itse ilmoittaa mahdollisista muutoksista.

Jatketaan vielä seuraavassa kokouksessa keskustelua jalostusohjesäännön täyttämättömistä pentueista liittyen kasvattajalistaan.

9. Erikoisnäyttely 2024
Ilmoittautuminen avautuu 1.1.2024 showlinkin sivulla, Juulia luo järjestelmään tiedot. Sanna kyselee kehätoimitsijat.

10. Luonneprofiilien hyväksyminen
Hyväksyttiin työryhmän tekemät luonneprofiilit ja lähetetään ne edelleen Kennelliittoon hyväksyttäväksi (liitteenä).

11. Keskusteluillan antia
Käytiin läpi keskusteluillan antia ja päätettiin seuraavat toimenpiteet:
- Juulia kokoaa ja lähettää aluetoimijoille kirjeen alkuvuodesta.
- Tehdään kysely yhdistyksen facebook ryhmään; mitä ihmiset haluavat rotujärjestöltä: Sanna tekee, mutta hallitus pohtii yhdessä kysymykset (google forms).
- Aletaan pitämään webinaareja Ruotsin malliin, aiheina mm. Leonbergin matkan matkavinkkejä.

12. Vuosikokous 2024 sekä TOP20 –kutsukilpailu
Päätettiin pitää 6., 20. tai 27.4. Selvitetään, onko Renkomäen hallissa vapaata tai jossakin toisessa vastaavanlaisessa paikassa. Vuosikokous ensin ja TOP20 –kutsukilpailu alkaa sen perään. Tuomareiden kysyminen jalostustoimikunnan tehtäväksi: yksi ulkomuototuomari, yksi leonberginkoirien kasvattaja tai pitkään harrastanut ja yksi toisen rodun kasvattaja. Sanna infoaa jalostustoimikuntaa.

13. Muut asiat
Ei muita asioita.

14. Seuraava kokous
Päätetään facebookissa.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.34.

Viimeksi muokattu: 26.04.2024 06:23