Hallituksen kokous 8.4.2024

Julkaisupvm:

Hallituksen kokous 1/2024
Keskiviikko 8.4.2024 klo 19.00
Teams -kokous

Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Leena Valkonen, Sallamari Hiltunen, Anne Åkerberg, Juulia Nemlander, Katja Friberg

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.01.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.

4. Hallituksen kokouksen 6/23 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty jo aiemmin sähköpostitse.

5. Jäsen- ja rahatilanne
Käytiin läpi.jäsen- ja rahatilanne. 

6. Vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus
Käytiin läpi vuoden 2023 tilinpäätös sekä hallituksen vuoden 2023 toimintakertomus ja hyväksyttiin ne sähköpostitse 1.3.2024. Huomioitiin tilikauden tappio ja aloitettiin korvaavien toimintojen miettiminen.

7. Kasvattajalistalle pääsyn kriteerit / listalta poistamisen kriteerit
Käytiin asiaa uudestaan läpi. Päätettiin seuraavat kriteerit kasvattajalistalle pääsemiseksi: yhdistyksen jäsenmaksu tulee olla maksettu, Kennelliiton kasvattajasitoumus tulee olla allekirjoitettu ja kasvattajan tulee itse ilmoittaa tietonsa kasvattajalistan ylläpitäjälle.

Päätettiin lisäksi, että aktiivikasvattajalistalle pääsee, jos kahden vuoden sisällä on jalostusohjesäännön täyttäviä pentueita.

Päätettiin, että kasvattajalistalta voidaan poistaa hallituksen päätöksellä, mikäli kasvattaja ei ole maksanut jäsenmaksuaan, Kennelliiton kasvattajasitoumus on allekirjoittamatta, rotujärjestö on joutunut puuttumaan kasvattajan toimintaan, kasvattajalla on eläinsuojelurikos tai -rikkomus ja/tai rotujärjestö on joutunut tekemään kasvattajasta ilmoituksen Kennelliittoon.

Päätettiin lisätä linkki jalostustietojärjestelmään kasvattajalistalle.

Päätettiin, että kasvattajalistat päivitetään/tarkistetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa (joulukuussa ja kesäkuussa) hallituksen toimesta. Kasvattaja voi myös itse ilmoittaa mahdollisista muutoksista.

8. Kennelnimianomuksen puoltamiseen vaikuttavat kriteerit
Päätettiin, että jatkossa kennelnimeä anovan jäsenen tulee olla ollut yhdistyksen jäsen vähintään vuoden ajan, jotta anomusta puolletaan.

9. Erikoisnäyttely 2024
Käytiin tilannetta läpi.

10. Erikoisnäyttely 2025
Näyttelytoimikunnan ehdotuksena tuomariksi Susanne Nilsson, kenet jouduttu Oulun erikoisnäyttelystä vuonna 2021 perumaan. Hyväksyttiin ehdotus. Seuraavassa kokouksessa päätetään, kuka hallituksen jäsenistä menee näyttelytoimikuntaan.

11. Uusien nettisivujen tilanne, uuden FB ryhmän tilanne
Uusien nettisivujen tilanne ei ole edennyt. Yritetään vuosikokouksessa etsiä tähän tekijöitä. Päätettiin luoda uusi Facebookryhmä Leonbergin matkan suunnittelemista varten syksyn keskustelutilaisuuden pohjalta. Anne ja Leena luovat ryhmän.

12. Jäsenmaksut 2025
Esitetään vuosikokoukselle seuraavat muutokset jäsenmaksuihin 1.1.2025 alkaen:

varsinainen jäsen         37 € (jos lehti paperisena)
varsinainen jäsen         30 € (jos lehti sähköpostitse)
perhejäsen                   15 € (samassa taloudessa asuva)
ulkomaan jäsen            47 € (jos lehti paperisena)
ulkomaan jäsen            40 € (jos lehti sähköpostitse)

Kasvattajan ilmoittama ja maksama (ellei toisin sovita)  17 € (Alennettu jäsenmaksu on vain ensimmäiselle kalenterivuodelle).

13. Luonneprofiilien korjausten hyväksyminen
Käytiin muutokset läpi ja hyväksyttiin. Lähetetään edelleen Kennelliittoon hyväksyttäväksi.

14. Talousarvio ja hallituksen toimintasuunnitelma vuodelle 2024
Käyty talousarvio läpi ja muokattu vielä hieman. Hyväksyttiin muokattu versio edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi. Toimintasuunnitelma hyväksytty jo aiemmin sähköpostitse.

15. Vuosikokous 2024 sekä TOP20 –kutsukilpailu
Päätettiin tehdä vielä tiedote Leonettiin ja yhdistyksen Facebook -ryhmään; kaikkia TOP 20 osallistujia pyydetään osallistumaan myös vuosikokoukseen. Renkomäen hallin sisätiloihin ei pääse kesken vuosikokouksen. Vuosikokouksessa valitaan myös uusia jäseniä hallitukseen, mihin tarvitaan uusia tekijöitä.

16. Vuosikello
Päätettiin jättää uuden hallituksen tehtäväksi jäsenistölle vuosikello tapahtumista ja tapahtumien hausta.

17. Muut asiat
Leogen webinaari keskiviikkona 10.4. klo 19. Sallamari tekee avoimen linkin, jonka Sanna lisää Leonettiin.

Jatkossa muodostetaan toimikunta webinaarien säännölliseen järjestämiseen.

18. Seuraava kokous
Järjestäytymiskokous vuosikokouksen yhteydessä.

19. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.41.

Viimeksi muokattu: 26.04.2024 07:08