Hallituksen kokous 19.10.2023

Julkaisupvm: 31.10.2023

Hallituksen kokous 5/2023
Keskiviikko 19.10.2023 klo 18.00
Teams -kokous

Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Leena Valkonen, Sallamari Hiltunen, Anne Åkerberg, Juulia Nemlander, Katja Friberg

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Lisättiin asialistalle kohta 14 erikoisnäyttely 2024 ilmoittautumisjärjestelmä.

4. Hallituksen kokouksen 4/23 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty sähköpostitse.

5. Jäsen- ja rahatilanne
Käyty jäsen- ja rahatilanne läpi.

6. Vuoden 2023 erikoisnäyttelyn tulos
Vuoden 2023 erikoisnäyttelyn tulos on noin 1 000€ tappiota. Luku tarkentuu tilinpäätöksen valmistuttua.
Keskusteltiin asiasta ja suurimpana syynä tappioon alhainen ilmoittautumismäärä.

7. Helsingin kesänäyttely, Tuomarinkartano 2026 osallistuminen
Päätettiin osallistua myös kesän 2026 Helsingin kesänäyttelyyn Tuomarinkartanoon yhtenä järjestävänä yhdistyksenä.

8. Kasvattajakirje
Asia ei ole edennyt edellisen suunnitelman mukaisesti. Käytiin asiaa uudestaan läpi. Sanna tekee kirjoituksen aiheesta miksi rotuyhdistys on kasvattajalle tärkeä. Päätettiin, että kasvattajakirje on valmiina marraskuun lopussa (lähetys joulukuun alussa).

9. Nettisivujen tilanne
Todettiin, että selvittelytyö uusien nettisivujen saamiseksi jatkuu yhä.

10. Erikoisnäyttely 2025
Käytiin läpi erikoisnäyttelyä 2025. Näyttely anottu pidettäväksi Siikajoella/Raahessa 26.7.2025.

11. Vepemestaruus 2024
Vantaan Palveluskoirat Ry hakee rotumestaruuskoetta järjestettäväksi 11.8.2024 Porvoon Sondbyssä, koe on kahdeksan koiran koe. VPY vastaa kokeen järjestämisestä. Mikäli koe ei täyty leoista täytetään se muun rotuisilla koirilla. Koemaksut tulevat VPY Ry:lle ja rotumestaruuspalkinnot tulevat rotuyhdistykseltä.

Päätettiin myöntää vepemestaruuskoe 2024 Vantaan Palveluskoirat ry:lle.

Samalla päätettiin, että jatkossa vepemestaruuskisojen halukkuus päivämäärävaihtoehtoineen tulee ilmoittaa edellisen vuoden elokuun loppuun mennessä. Tuomaritiedot jne. ehtii sitten myöhemminkin.

12. Ehdotus vuoden näyttelyleojen pisteytyksestä
Käyty hallitukselle lähetetty ehdotus läpi. Päätettiin pitää pisteytys ennallaan.

13. Leonberginkoira Unionin kokouksen kuulumiset
Käytiin läpi kuulumiset kansainvälisen leonberginkoira unionin kokouksesta. Unionin hallituksen
puheenjohtajana toimii seuraavan vuoden Niels Steinmetz ja rahastonhoitajana Hein Sibrijns. Unionin sääntöjä on selkiytetty. Tuomarikoulutus on suunniteltu järjestettäväksi keväällä 2024. Vuoden 2024 WorldvCup järjestetään Sveitsissä toukokuussa.

14. Erikoisnäyttely 2024 ilmoittautumisjärjestelmä
Ehdotettiin ja valittiin Juulia vastaanottamaan vuoden 2024 erikoisnäyttelyn ilmoittautumiset sekä hoitamaan Showlinkin ilmoittautumisjärjestelmää.

15. Muut asiat
Järjestetään ”Mitä toivot rotujärjestöltä ja rotujärjestön tulevaisuudelta –ilta.” Arki-iltana joulukuun alussa, sovitaan tarkempi aika facebookissa. Etäiltaan avoin teams –linkki.
Sovitaan joulukuun kokouksessa vuosikokouksen ajankohta (huhtikuu) ja paikka, järjestetään top20 heti vuosikokouksen perään.
Vakuusarvo lisätään leonettiin.
Puhuttiin Leogen projektin tilanteesta.

16. Seuraava kokous
Sovitaan facebookissa.

17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28.

Viimeksi muokattu: 28.12.2023 12:15