Hallituksen kokous 2.12.2018

Julkaisupvm: 11.12.2018

Hallituksen kokous 7/2018
Sunnuntai 2.12.2018
Skype kokous
Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Joni Vierisalo, Piia Granqvist, Katja Härmä, Sallamari Hiltunen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.34.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytty.

4. Hallituksen kokouksen 6/18 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty jo sähköpostitse.

5. Uudet jäsenet
Hyväksytty sähköpostitse.

6. Jäsen- ja rahatilanne
Yhdistyksen rahastonhoitaja ja jäsensihteeri toimitti hallitukselle maksetut laskut, jäsen- ja rahatilanteen. Hallitus kirjasi tiedoksi.

7. Muutos ehdotukset sääntöihin uusien jäsenten hyväksynnän ja jäsenten erottamisen osalta
Hallituksen puheenjohtaja esitti muutosta yhdistyksen sääntöihin koskien kohtia 5§, 8§ ja 9§. Muutosehdotukset hallituksen osalta hyväksytty ja esitetään edelleen vuosikokouksen päätettäväksi.

8. Tulorekisteri-ilmoitukset
Hallitus päätti, että hallitus ottaa käyttöön Palkka.fi palvelun tulorekisteri-ilmoituksien tekemiseen. Palveluun otetaan Sari Ruposelle ja Kirsi Vesaikolle oikeudet tulorekisteri-ilmoituksien tekemiseen.

9. Membook –tarjous
Hallitus kävi keskustelun tarjouksesta. Hallitus päätti yksimielisesti hyväksyä tarjouksen ja palvelu otetaan käyttöön yhdistykselle jäsenrekisteriin ja jäsenlaskutukseen liittyen.

10. Jäsenmaksujen toimitus jatkossa
Membook palvelun käyttöönoton jälkeen jäsenlaskutus siirtyy palveluun ensi vuodesta ja toimitetaan jatkossa ensisijaisesti sähköpostitse. Tämä kumoaa hallituksen tekemän päätöksen asiasta kokouksessa 6/2018. Hallituksen puheenjohtaja alkaa keräämään sähköpostiosoitteita jäseniltä sähköpostilaskutusta varten.

11. Jäsenmaksut 2020
Hallitus päätti olla esittämättä korotusta nykyiseen jäsenmaksuun seuraavassa vuosikokouksessa.

12. LeoNet
Kokouksessa 6/18: Hallitus päätti kartoittaa mahdollisuuksia nettisivuille muilta alustoilta ja selvittää mahdollisia aiheutuvia kustannuksia siitä. Hallitus päätti myöntää puheenjohtalle valtuudet hakea tarjouksia nettisivuista yhdistykselle.

13. Matkan järjestäminen Leonbergiin
Kokouksessa 6/18: Hallitus keskusteli mahdollisuudesta järjestää yhteismatkaa Leonbergiin. Selvitystyö on vielä työnalla.

14. Luonnetestin/MH-kuvauksen järjestäminen
Kokouksessa 6/18: Hallitus käsitteli asiaa ja miettii Suomen Leonberginkoirat ry:n kykyä järjestää ko. testejä. Selvitystyö tämän asian osalta jatkuu vielä.

15. Leoleiri 2019
Leiritoimikunnassa Tarja Lindfors, Niina Tiitinen ja Johanna Penttinen. Ohjelma pyritään julkaisemaan mahdollisimman aikaisin keväällä.

16. Jalostuspäivät/Vuosikokous
Jalostuspäivät järjestetään 16.-17. maaliskuuta Hankasalmella. Vuosikokous lauantai 16.3 iltana samassa yhteydessä.

17. TOP 20
Hallitus keskusteli asiasta ja päätti aloittaa selvittämään mahdollisuutta järjestää TOP 20 kilpailu Lahdessa Lahti KV viikonloppuna 31.3.2019. Samassa yhteydessä järjestetään openshow.

18. KoiraExpo 2019 osallistuminen
Hallitus päätti kustantaa kahdelle hallituksen jäsenelle yhdenpäivän osallistumisen KoiraExpoon.

19. Muut asiat
- Lehden jakaminen sähköpostitse: hallitus keskusteli mahdollisuudesta lähettää Leot-lehti sähköpostitse sen niin haluaville. Hallitus aloittaa selvittelemään asiaa jäsenistöltä.
- Hallitus päätti että jatkossa lähetetään leonberginkoiran oikeudet omaaville ulkomuototuomareille sähköinen versio Leot-lehdestä paperisen sijaan.

20. Seuraava kokous
Seuraava kokous sovitaan sähköpostitse

21. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.01.

Viimeksi muokattu: 11.12.2018 11:28