Hallituksen kokous 14.-15.1.2019

Julkaisupvm: 25.1.2019

Hallituksen kokous 1/2019
14.-15.1.2019
Facebook -kokous
Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Joni Vierisalo, Piia Granqvist, Katja Härmä, Sallamari Hiltunen, Moa Mannerström

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 14.1.2019 klo 14.52.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksytty.

4. Saatu yhteydenotto liittyen yhdistyksen toimihenkilön kommentointiin Facebookissa
Hallitus on saanut yhteydenottoja liittyen yhdistyksen toimihenkilön kommentointiin henkilön omalla Facebook -sivulla sekä yhdistyksen suljetussa Facebook-ryhmässä (Suomen Leonberginkoirat ry).

Hallitus on keskustellut asiasta ja todennut, ettei sillä ole em. kohtiin liittyen luottamusta ko. toimihenkilöä kohtaan. Hallitus on myös keskustellut siitä, kuinka se odottaa yhdistyksen toimihenkilöiden toimivan asiallisesti muita yhdistyksen jäseniä kohtaan julkisesti.

Hallitus on äänestänyt ko. toimihenkilön luottamuksesta jatkaa tehtävissään em. asioihin liittyen ja äänestystuloksen perusteella päättänyt vapauttaa toimihenkilön yhdistyksen virallisen jalostusuroslistan ylläpitäjän sekä yhdistyksen jäsensihteerin tehtävistä. Puheenjohtaja on valtuutettu ilmoittamaan asiasta toimihenkilölle.

5. Tiedote em. päätöksestä
Sovittu ja laadittu yhdessä tiedote asiaan liittyen, joka päätetty julkaista yhdistyksen Internet-sivulla (www.leonet.fi) sekä yhdistyksen Facebook-ryhmässä.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.1.2019 klo 10.10.

 

Viimeksi muokattu: 25.01.2019 06:48