Hallituksen kokous 21.12.2021

Julkaisupvm: 28.12.2021

Hallituksen kokous 6/2021
Maanantai 21.12.2021 klo 18.00
Teams -kokous
Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Joni Vierisalo, Juulia Nemlander, Anne Åkerberg, Veli-Pekka Kallberg

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytty.

4. Hallituksen kokouksen 5/21 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty sähköpostitse.

5. Jäsen- ja rahatilanne
Jäsen ja rahatilanne käyty läpi.

6. Erotettavat jäsenet
Erotettavia 29 jäsentä ja 1 perhejäsen, maksamattomien jäsenmaksujen johdosta.
Jäsenet erotetaan yhdistyksestä.

7. Heli Yrttimaan palkitseminen MEJÄ-koe menestyksestä
Hallitus päätti palkita Heli Yrttimaan menestyksestä MEJÄ-kokeissa, sekä rodun esilletuomisesta kyseisen lajin parissa.

8. Yhdistyksen vuosikokous 2022
Hallitus päätti, että mikäli yhdistyslaki sallii, vuosikokous järjestetään TEAMS-kokouksena. Yhdistyksen vuosikokous järjestetään 12.3.2022

9. International Leonberger Union – Työryhmät
1)    The Health and Breeding Working Group
Puheenjohtaja tiedustelee jalostustoimikunnalta ehdokkaita työryhmään. 

2)    The Judges and Education Working Group
Hallitus esittää Olli Kokkosta työryhmään. Puheenjohtaja tiedustelee Ollin halukkuutta osallistua työryhmään.

10. Leonet
Oppilas yhteistyö ei tuottanut tulosta ja hallitus jatkaa mahdollisien vaihtoehtojen selvittämistä.

11. Yhdistyksen Pentuelista
Hallitus keskusteli yhdistyksen pentuelistasta ja siinä olevista kirjauksista.

Hallitus suosittelee jatkossa Jalostustoimikuntaa julkaisemaan lehdessä myönnetyt poikkeusluvat ja mikäli yhdistelmä ei täytä yhdistyksen jalostusohjesääntöä, tulee lehdessä olla maininta kaikista kohdista, miltä osin yhdistelmä ei sitä täytä.

12. Vuoden VEPE-Leo ja VEPE-leomestaruus säännöt
Hallitus kävi keskustelun sääntö muutoksesta.

Hallitus hyväksyi sääntöehdotuksen. Uudet säännöt astuvat voimaan 1.1.2022 ja ne päivitetään Leonettiin.

13. Harrastuslajien rotumestaruuskokeet
1)    Leonberginkoirien Rotumestaruuskokeiden anominen
Hallitus päätti kaikkia harrastuslajeja koskevasti kokeiden anomisesta hallitukselta seuraavasti:

Rotumestaruuskokeet tulee anoa hallitukselta kokeita edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä. Hallitus voi myöntää rotumestaruuskokeen järjestävälle taholle, mikäli lajissa on edellisenä vuonna virallisissa kokeissa kilpaillut vähintään kolme koiraa. Rotumestaruuskokeissa tulee asettaa leonberginkoirat etusijalle ilmoittautumisessa.

14. Vuoden Leot -kilpailu
Hallitus päätti, että yhdistys järjestää vuoden Leot -kilpailut 2022 normaalisti, mikäli vähintään 50% ilmoitetuista ko. lajin kilpailuista tai näyttelyistä pystytään järjestämään.

15. Erikoisnäyttely 2021
Taloudellinen loppuselvitys valmistuu tilinpäätöksen yhteydessä. Ei muuta käsiteltävää.

16. Erikoisnäyttely 2022
Rovio Pet Foods Oy toimii erikoisnäyttelyn sponsorina. Nathalie Mayer tuomaroi luokat: Urokset, Rop-Veteraani, jälkeläisluokka sekä parikilpailu. Daniel Krebes tuomaroi luokat: Nartut, Rop, Rop-pentu sekä Rop-kasvattaja. Tuomari toimivat varalla toisilleen.

Moa Mannerström on irtisanoutunut näyttelytoimikunnasta.

17. Kaikkien rotujen näyttely / Tuomarinkartanon näyttely 2022
Hallitus esittää järjestelypäällikön tehtävien osalta jaettua tehtävää Kaj Lindstedtin ja Veli-Pekka Kallbergin kesken. Puheenjohtaja tiedustelee Kaj Lindstedtin halukkuutta ko. tehtävään.

Talkoolaisten hankinta aloitetaan.

18. Erikoisnäyttely 2023
Erikoisnäyttely järjestetään yhteistyössä Newfoundlandinkoirat ry:n kanssa. Näyttelypaikaksi on valittu Teivon ravirata Tampereella. Kennelliitto on myöntänyt näyttelyn pidettäväksi näin ja ajankohdaksi on vahvistettu 9.9.2023.

19. Muut asiat
1)    Toiminnantarkastajat
Hallitus totesi Riitta Nemlanderin olevan esteellinen yhdistyksen toiminnantarkastajaksi. Varatoiminnantarkastaja Yvonne Pulkkis toimii tilalla. Riitta Nemlander tiedottaa asiasta varahenkilöään.

20. Seuraava kokous
Seuraava kokous sovitaan sähköpostitse tai Facebookissa.

21. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.02.

Viimeksi muokattu: 28.12.2021 11:25