Hallituksen kokous 22.-23.4.2024

Julkaisupvm: 26.4.2024

Hallituksen kokous 2/2024
Maanantai 22.4.2024 klo 9.30 – tiistai 23.4.2024 klo 21.00
Facebook -kokous

Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Leena Valkonen, Sallamari Hiltunen, Anne Åkerberg, Juulia Nemlander, Katja Friberg

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen maanantaina 22.4.2024 klo 9.30.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.

4. Hallituksen kokouksen 1/24 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty jo aiemmin sähköpostitse.

5. Roturisteytyshakemuksen hyväksyminen
Käyty läpi Suomen roturisteytyshakemus (liitteenä), muokattu sanamuotoja. Hyväksyttiin hakemus, esitetään edelleen vuosikokouksen hyväksyttäväksi niin, että tarvittavia pieni muutoksia saa roturisteytystoimikunta hakemukseen tehdä.

6. Talkoolaisten kilometrikorvaukset sekä päivärahat
Päätettiin, että jatkossa Suomen Leonberginkoirat ry:n omille talkoolaisille yhdistyksen eri tapahtumissa, maksetaan kilometrikorvaukset 0,30€/km mukaisesti (käytetään jatkossa omaa matkalaskupohjaa, liitteenä). Kennelliiton matkalaskua käytetään niissä tilanteissa, joissa se on pakollista Kennelliiton ohjeen mukaan (ulkomuototuomarit näyttelyissä ja koulutuksissa, kehätoimitsijat näyttelyissä jne).

Lisäksi päätettiin, ettei yhdistyksen omille talkoolaisille makseta päivärahoja, kuten ei ole aiemminkaan maksettu.

7. Seuraava kokous
Järjestäytymiskokous vuosikokouksen yhteydessä.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen tiistaina 23.4.2024 klo 21.00.

Viimeksi muokattu: 26.04.2024 07:13