Hallituksen kokous 22.4.2020

Julkaisupvm: 23.4.2020

Hallituksen kokous 4/2020
Keskiviikko 22.4.2020 klo 18.00
Skype kokous
Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Joni Vierisalo, Katja Härmä ja Sallamari Hiltunen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.20.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytty.

4. Hallituksen kokouksen 3/20 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty sähköpostitse.

5. Vuoden 2020 talousarvioesitys
Hallitus keskusteli talousarvioesityksestä ja hyväksyi esityksen.

6. Tuomarinkartanon näyttely 2020
Hallitus on valtuuttanut ja ohjeistanut Kaj Lindstedtin toimimaan Tuomarikartanon näyttelyn näyttelytoimikunnassa niin, että pyritään välttämään kaikkia mahdollisia ylimääräisiä kuluja COVID-19 tilanteeseen liittyen.

Hallitus ohjeistaa lisäksi Kaj Lindstedtiä mahdollisen näyttelyn siirron osalta miettimään uutta päivämäärää yhdistyksen muiden toimintojen ja tapahtumien mukaisesti, ettei päällekkäisyyksiä synny.

7. Vuosikokous 2020 järjestelyt / korona -tilanne
Hallitus keskusteli COVID-19 tilanteen vaikutuksista vuosikokoukseen. Hallitus odottaa Kennelliiton ohjeistusta heinäkuun tapahtumien osalta ja päättää sitten vuosikokouksen ja kesäleirin pitämisestä.

8. Muut asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.

9. Seuraava kokous
Sovitaan sähköpostitse.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Viimeksi muokattu: 23.04.2020 10:24