Hallituksen kokous 24.6.2020

Julkaisupvm: 30.6.2020

Hallituksen kokous 5/2020
Keskiviikko 24.6.2020 klo 18.00
Skypekokous
Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Joni Vierisalo, Piia Granqvist ja Sallamari Hiltunen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytty.

4. Hallituksen kokouksen 4/20 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty sähköpostitse.

5. Vuoden 2020 päivitetty talousarvioesitys
Hallitus keskusteli talousarviosta ja hyväksyi sen.

6. Kasvattajalistan järkevöittäminen
Hallitus päätti kasvattajalistan järjestämisestä kahdeksi listaksi: Aktiiviset kasvattajallista ja kasvattajalista. Aktiivisten listalla olisi kasvattajat, joilla on syntynyt pentue tai ollut tiedossa oleva astutus viimeisten kolmen vuoden aikana. Kasvattaja lisätään Aktiivisten kasvattajien listalle, kun kasvattaja ilmoittaa pentueen/astutuksen pentuvälitykseen tai viimeistään kun pentue ilmoitetaan syntyneeksi. Hallitus jatkaa listojen ohjeistuksen tarkempaa muotoilua Facebookissa.

Puheenjohtaja valmistelee tiedotteen yhdistyksen jäsenistölle. --> Tarkempi tiedote ja ohjeistus tulossa lähipäivinä!

7. Vuosikokous 2020 / TOP20
Kovien helteiden osuessa varaudutaan pitämään vuosikokous ulkona Hankasalmella (koirat voivat olla mukana varjossa).

8. Leoleiri
Hallitus päätti, että yhdistys tarjoaa leirillä illalla makkarat osallistujille.

9. Leonberginkoira Unionin kokous 2020 Leonbergissä
Puheenjohtaja esitti, että yhdistyksen taloudellisen tilanteen vuoksi (Tuomarinkartanon näyttelyn peruuntuminen) ei yhdistys korvaa kenenkään matkoja/majoitusta tämän vuoden Leonberginkoira Unionin kokoukseen osallistumisesta.

Hallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

10. Muut asiat
Ei muita asioita.

11. Seuraava kokous
Sovitaan sähköpostitse

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Viimeksi muokattu: 30.06.2020 16:27