Hallituksen kokous 25.6.2018

Julkaisupvm: 4.7.2018

Hallituksen kokous 5/2018
Maanantai 25.6.2018
Skype kokous
Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Joni Vierisalo, Katja Härmä, Moa Mannerström, Sallamari Hiltunen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Lisätty muut asiat kohtaan asiat liittyen Leonbergin tuomariseminaariin, uuden rahastonhoitajan hakuun sekä erikoisnäyttelyyn 2021.

4. Hallituksen kokouksen 4/18 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty jo sähköpostitse.

5. Uudet jäsenet
11 uutta jäsentä ja 1 uusi perhejäsen hyväksytty.

6. Maksetut laskut
Käsitelty ja kirjattu tiedoksi.

7. Jäsen- ja rahatilanne
Käsitelty ja kirjattu tiedoksi.

8. Tilinkäyttöoikeudet
Sanna selvittää pankin kanssa vaihtoehtoja.

9. Erikoisnäyttelyn 2018 yhteenveto
Tulos: -835,86€, käsitelty.

10. Erikoisnäyttely 2019
Näyttely pidetään Hankasalmella leoleirin yhteydessä. Sanna käy katsomassa paikkaa kesällä.

11. Vuoden 2020 erikoisnäyttelyn paikka
Päätetty pitää Kotkassa yhdistyksen facebook ryhmässä olleen äänestyksen perusteella.

12. Tuomarinkartanon näyttelyn tilanne
Käyty läpi näyttelyn tilanne ja suunnitelma.

13. Leonbergin unionin kokous
Sanna osallistuu kokoukseen.

14. Leoleiriasiat
Tämän vuoden Leoleiri peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
Ensi vuonna järjestetään Leoleiri erikoisnäyttelyn kanssa samana vkloppuna ainakin viikonlopun mittaisena. Ohjelma pyritään julkaisemaan hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan loppumista.

15. Muut asiat

1) Pentuvälityssivusto
Muokataan pentuvälityslomake selkeämmäksi.

2) Jalostusohjesäännön LPN ja LEMP ohjeistuksen muutosehdotus / Marika Rasehorn-Rask ja Pentti Rask
Hallitus kuullut jalostustoimikunnan puheenjohtajaa ja käsitellyt asiaa.
Hallitus hyväksyy muutoksen esityksen mukaisesti.

3) Tuomariseminaari Leonbergissä
Hallitus ottaa asian mietintään ja käsittelee myöhemmin.

4) Rahastonhoitaja-asia
Laitetaan hakuilmoitus leonettiin, Facebookiin ja Leot -lehteen rahastonhoitajan tehtävälle.

5) Erikoisnäyttely 2021
Päätetty pitää Oulussa.

16. Seuraava kokous
Seuraava kokous sovitaan sähköpostitse.

17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.48.

 

Viimeksi muokattu: 04.07.2018 05:08