Hallituksen kokous 27.7.2020 (järjestäytymiskokous)

Julkaisupvm: 29.7.2020

Hallituksen kokous 6/2020 (järjestäytymiskokous)
Maanantai 27.7.2020 klo 18.00
Skypekokous
Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Joni Vierisalo, Katja Härmä, Sallamari Hiltunen, Juulia Nemlander

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.

2. Hallituksen järjestäytyminen
Varapuheenjohtajaksi valittiin Kati Karvonen
Sihteeriksi valittiin Joni Vierisalo

3. Jalostustoimikunta
Vuosikokouksessa on valittu jalostustoimikuntaan Piia Granqvist sekä Kaj Lindstedt (sihteeri), varajäseniksi Anne Passinen ja Anne Åkerberg. Puheenjohtajana jatkaa Olli Kokkonen.

4. Harrastusvastaavat
TOKO - Eila Honkanen
VEPE – Sari Ruponen
JÄLKI ja HAKU – Hanna Hakulinen
Uutena harrastusvastaavana aloittaa:
RALLY-TOKO -vastaava: Marja Lehtimäki.

5. Muut toimihenkilöt
Vahvistettiin muut toimihenkilöt:
Kirsi Vesaikko - rahastonhoitaja
Sari Ruponen - kirjanpitäjä
Anni Lahti - Leot lehden päätoimittaja
Taina Karjalainen - pentuvälitys ja uusi kasvattajalista
Jalostustoimikunta - jalostusuroslista

6. Muut asiat
Uudet hallituksen jäsenet kirjoittavat esittelyt itsestään seuraavaan Leot -lehteen, lähettävät esittelyt suoraan Anni Lahdelle 15.11. mennessä. Sama ohjeistus lähetetään jalostustoimikunnan varsinaisille jäsenille. Sanna Roste-Torniainen päivittää sähköpostilistat Leonettiin.

Seuraavaa kokousta silmällä pitäen mietintään mahdollisen leiritoimikunnan perustaminen sekä erikoisnäyttelyiden tuomareiden valintatiimi. Samoin mietintään erikoisnäyttelyn 2022 paikka, vapaaehtoisia talkooporukoita ei ole ilmoittautunut hallitukselle Facebook -kyselyn johdosta.

Kerrottu hallitukselle, että tämän vuoden International Leonberger Union:n kokous Leonbergissä on peruttu koronan vuoksi.

7. Seuraava kokous
Sovitaan seuraava kokous Facebookissa järjestettäväksi elokuun puolivälin jälkeen.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.18.

Viimeksi muokattu: 29.07.2020 10:02