Hallituksen kokous 9.12.2019

Julkaisupvm: 13.12.2019

Hallituksen kokous 8/2019
Maanantai 9.12.2019 klo 18.00
Skypekokous
Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Joni Vierisalo, Piia Granqvist, Katja Härmä, Moa Mannerström ja Sallamari Hiltunen 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytty

4. Hallituksen kokouksen 7/19 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty jo sähköpostitse.

5. Uudet jäsenet
Hyväksytty sähköpostitse. 

6. Jäsen- ja rahatilanne
Jäsen tilanne kokous hetkellä: 511 jäsentä yhdistyksessä. Yhdistyksen tilin saldon tilanne käyty läpi.

7. Erotettavat jäsenet
27 jäsentä on jättänyt jäsenmaksunsa vuodelle 2019 maksamatta ja siten erotetaan yhdistyksestä. Lisäksi 19 jäsentä on ilmoittanut eroavansa yhdistyksestä vuoden 2019 aikana.

8. Talkoopisteytys -järjestelmän käyttöönotto
Kokouksessa 7/19: Hallitus päätti aloittaa Talkoopisteytys-järjestelmän kehittämisen tavoitteena järjestelmän käyttöönotolle vuosi 2020. Puheenjohtaja lähetti 9.12.2019 hallitukselle esityksen talkoopisteytys järjestelmälle. Hallitus keskusteli esityksestä ja esitti korjauksia muotoiluun.

Hallitus päätti siirtää talkoopisteytys -järjestelmän hyväksymisen sähköpostitse kun pj toimittaa korjatun esityksensä hallitukselle.

9. Matkan järjestäminen Leonbergiin
Selvitystyö vielä työnalla.

10. Koiraexpoon 2020 osallistuminen
Hallitus päätti ettei yhdistyksen kustantamana osallistuta 1.2.2020 – 2.2.2020 järjestettävään koiraexpoon.

11. Leoleiri 2020
Leoleiri järjestetään 24 - 26.7.2020 lomakeskus Revontulessa Hankasalmella. Ohjelma yritetään saada 1/20 lehteen julkaistavaksi.

12. Vuosikokous 2020 ja TOP20
Vuosikokous pidetään Renkomäen hallilla Lahdessa Su 29.3.2020 klo 12 alkaen. TOP20 kilpailu pidetään vuosikokouksen jälkeen.

Hallitus selvittää vaihtoehtoja TOP 2020 tuomareiksi vuoden loppuun ja alkaa tiedustelemaan valittuja tammikuussa.

13. Toimintasuunnitelma 2020 ja vuosikertomus 2019
Puheenjohtaja valmistelee toimintasuunnitelman 2020 ja vuosikertomuksen 2019 hallituksen käsiteltäväksi.

14. Muut asiat
Ei kirjattavia asioita.

15. Seuraava kokous
Seuraava kokous sovitaan sähköpostitse.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

Viimeksi muokattu: 15.12.2019 16:32