Hallituksen kokous 24.8.2020

Julkaisupvm: 28.8.2020

Hallituksen kokous 7/2020
Maanantai 24.8.2020 klo 18.30
Skypekokous
Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Katja Härmä, Sallamari Hiltunen, Juulia Nemlander

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.33.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Lisätty asialistaan kohta 9, vuosikokous 2021.

4. Hallituksen kokouksen 5/20 ja 6/20 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty sähköpostitse.

5. Jäsen- ja rahatilanne
Käyty läpi yhdistyksen jäsen- ja rahatilanne.

6. Erikoisnäyttely 2020
Tuomari vaihdos matkustusrajoitusten vuoksi: Reet Lint tulee arvostelemaan. Varatuomaria ei valitettavasti ole saatu.
Näyttelyn järjestelyt etenevät suunnitellusti.

7. Erikoisnäyttely 2021
Näyttelytoimikunta: puheenjohtaja Marika Rasehorn-Rask, sihteeri Sanna Roste-Torniainen,
rahastonhoitaja Kirsi Vesaikko. Lisäksi hallituksesta Sallamaria Hiltunen.
- Näyttelytoimikunta valitsee tuomarin ja esittää ehdotuksen hallitukselle. Hallitus hyväksyy
valinnan kokouksessaan. Mikäli hallitus ei hyväksy, täytyy hylkäämiselle olla hyvät perustelut.
Tuomari valitaan, kun saadaan tämän vuoden erkkarin saldo selville.

8. Erikoisnäyttely 2022
Näyttelypaikka ja -aika: Mietitään vielä esille tulleita vaihtoehtoja ja tehdään päätös 13.9.2020 mennessä sähköpostissa/facebookissa.

9. Vuosikokous 2021, aika ja paikka
Jalostustoimikunnalta kysytään mahdollisuutta jalostuspäivien pitämiseen maaliskuussa 2021 ja pidettäisiin samassa yhteydessä vuosikokous. Puheenjohtaja lähettää asiasta kyselyn jalostustoimikunnalle.

10. Muut asiat
Ei muita asioita.

11. Seuraava kokous
Sovitaan sähköpostitse.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Viimeksi muokattu: 28.08.2020 10:59