Hallituksen kokous 27.1.2021

Julkaisupvm: 3.2.2021

Hallituksen kokous 1/2021
Keskiviikko 27.1.2021 klo 18.00
Skypekokous
Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Joni Vierisalo, Katja Härmä, Sallamari Hiltunen, Moa Mannerström, Juulia Nemlander

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytty.

4. Hallituksen kokouksen 8/20 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty sähköpostitse.

5. Jäsen- ja Rahatilanne
Käyty läpi yhdistyksen jäsen- ja rahatilanne.

6. Lehden painatuksen kilpailutus
Hallituksen puheenjohtaja pyytänyt tarjoukset: PunaMusta Oy (nykyinen), Grano, Grafitatu Oy, KTMP Group ja Savion kirjapaino. Tarjoukset saatu kahdesta ensimmäisestä: PunaMusta Oy, Grano Oy.

Hallitus odottaa vielä loppu viikon puuttuvia tarjouksia ja tekee päätöksen sähköpostitse.

7. Vuosikokous 2021
Hallitus totesi, että edellytykset yhdistyksen kokoontumiselle vuosikokoukseen yhteen tilaan maaliskuun 27.3.2021 ei tule olemaan koronnapandemian vuoksi mahdollista.

Hallitus päätti, että kokous pidetään etäkokouksena 27.3.2021 klo 14.00, vedoten poikkeamislakiin 677/2020 pykälään 4 §. Kokous järjestetään Teams sovelluksella. Kokoukseen tulee ilmoittautua google forms sovelluksella linkin kautta 24.3 klo 18 mennessä.

Hallitus alkaa selvittämään kokouksessa äänestämisen järjestelyitä.

8. Erikoisnäyttely 2021
Järjestelyt etenevät hyvin. 

9. Erikoisnäyttely 2022
Kokouksessa 8/2020:
1) Näyttelytoimikunta
Facebook 15.9.2020: Puheenjohtajaksi valittu Veli-Pekka Kallberg sekä sihteeriksi Sanna Roste-Torniainen
2) Näyttelypaikka
Paikkakunnaksi valittiin Kirkkonummi, KKK Halli
3) Näyttelyn ajankohta
Kennelliitto myöntänyt erikoisnäyttelyn ajankohdalle 8.10.2022, paikkana Kirkkonummi.
Hallitus valitsi hallituksen jäsenet Juulia Nemlanderin ja Moa Mannerströmin näyttelytoimikunnan jäseniksi.

Hallitus valtuuttaa Näyttelytoimikunnan valitsemaan tuomarit näyttelyyn ja hyväksyttämään valintansa hallituksella.

10. Rahastonhoitajan vaihdos
Kirsi Vesaikko on ilmoittanut hallitukselle olevan estynyt jatkamaan yhdistyksen rahastonhoitajana. Sari Ruponen lupautunut toimimaan yhdistyksen rahastonhoitajana.

Hallitus valitsi Sari Ruposen rahastonhoitajaksi. Hallituksen päätöksen mukaisesti Kirsi Vesaikon tilinkäyttöoikeudet siirretään Sari Ruposelle.

11. Muut asiat

12. Seuraava kokous
Seuraava kokous sovitaan sähköpostitse.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.16.

Viimeksi muokattu: 03.02.2021 17:24