Hallituksen kokous 7.12.2020

Julkaisupvm: 11.12.2020

Hallituksen kokous 8/2020
Maanantai 7.12.2020 klo 18.00
Skypekokous
Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Joni Vierisalo, Katja Härmä, Sallamari Hiltunen, Juulia Nemlander

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytty.

4. Hallituksen kokouksen 7/20 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty sähköpostitse.

5. Jäsen- ja rahatilanne
Käyty läpi yhdistyksen jäsen- ja rahatilanne.

6. Erotettavat jäsenet
Jäsenlaskunsa maksamatta jättäneet. 
23 jäsentä jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta. Hallitus päätti erottaa nämä henkilöt yhdistyksestä.

7. Lehden painatuksen kilpailutus
Puheenjohtaja esitti, että hallitus lähtisi kilpailuttamaan lehden painatuksen. Hallitus päätti esityksen
mukaisesti ja puheenjohtaja alkaa tiedustelemaan tarjouksia.

8. Vuosikokous 2021
1) Paikka
Paikaksi valittu: Hotelli Tallukka, Vääksy
2) Ajankohta
Vuosikokous pidetään jalostuspäivien yhteydessä 27.3.2021
3) Järjestelyt
Hallitus varautuu alku vuodesta pitämään kokouksen etäyhteyksin, mikäli mahdolliset
valtakunnalliset kokoontumisrajoitukset niin vaativat (vrt. yhdistyslaki, poikkeamislaki).

9. Erikoisnäyttely 2020
Käyty läpi positiivinen taloudellinen tulos.

10. Erikoisnäyttely 2021
1) Tuomarit:
Näyttelytoimikunta on valinnut tuomareiksi: Ruotsista Susanna Johansson ja Susanne
Nilsson. Lisäksi varalla tuomariksi Markku Kipinä.
Hallitus hyväksyi valinnat.
2) Järjestelyt
Royal Canin toimii tapahtuman sponsorina. Järjestelyt etenevät suunnitellusti.

11. Erikoisnäyttely 2022
1) Näyttelytoimikunta
Puheenjohtajaksi valittu Veli-Pekka Kallberg sekä sihteeriksi Sanna
Roste-Torniainen
2) Näyttelypaikka
Paikkakunnaksi valittiin Kirkkonummi, KKK Halli
3) Näyttelyn ajankohta
Näyttelyille anottu ajankohtia 8.10.2022 sekä 15.10.2022. Asia odottaa vielä Kennelliiton päätöstä (viivästynyt Kennelliiton lakon vuoksi).

12. Leoleiri 2021
Hallitus päätti että yhdistys ei järjestä Leoleiriä vuonna 2021 korona –tilanteen epävarmuuden
vuoksi.

10. Muut asiat
Ei muita asioita.

11. Seuraava kokous
Sovitaan sähköpostitse.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Viimeksi muokattu: 11.12.2020 11:48