Hallituksen kokous 7.8.2019

Julkaisupvm: 9.8.2019

Hallituksen kokous 7/2019
Keskiviikko 7.8.2019 klo 18.30
Skypekokous
Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Joni Vierisalo, Piia Granqvist, Katja Härmä, Moa Mannerström ja Sallamari Hiltunen 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytty.

4. Hallituksen kokouksen 6/19 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty jo sähköpostitse.

5. Uudet jäsenet
Hyväksytty sähköpostitse.

6. Jäsen- ja rahatilanne
Jäsentilanne kokous hetkellä: 507 jäsentä yhdistyksessä. Yhdistyksen tilin saldo käyty läpi.

7. Näyttelyiden pisteytys vuoden näyttelyleo kilpailussa
Hallitus päätti pitää vuoden näyttely leo kilpailun pisteytyssäännöt ennallaan.

8. Vuoden jalostuskoira sääntöjen tarkistus/muuttaminen
Hallitus päätti pitää vuoden jalostuskoirasäännöt ennallaan.

9. Talkoopisteytys -järjestelmän käyttöönotto
Hallitus päätti aloittaa talkoopisteytys-järjestelmän kehittämisen tavoitteena järjestelmän käyttöönotto vuoden 2020 alussa. Hallitus kokoaa esityksiä seuraavaan kokoukseen.

10. Uroslista ehdotus 
Kokouksessa 3/19: Hallitus keskusteli puheenjohtajan esityksestä. Hallitus ei kannattanut ajatusta listan perustamista, mutta päätti lisätä Leonettiin linkin jalostustietojärjestelmään, missä on valmiiksi suodatettu jalostukseen potentiaaliset 2-6 vuotiaat urokset.
Linkki on lisätty yhdistyksen verkkosivuille.

11. Matkan järjestäminen Leonbergiin
Kokouksessa 6/18: Hallitus keskusteli mahdollisuudesta järjestää yhteismatkaa Leonbergiin. Hallituksen jäsen Piia Granqvist lupautui selvittämään koiramatkan järjestämisen kustannuksia Leonbergiin, ja hallitus palaa aiheeseen, kun tiedetään mahdolliset kustannukset matkalle.
Kokous 7/19: Lahtisen Mari suostunut osallistumaan matkan järjestelyjen selvittämiseen. Piia on yhteydessä Mariin asiasta.

12. Osallistuminen rotutorille 2019
Kokouksessa 5/19: Hallitus päätti siirtää asian käsittely, kunnes saadaan kennelliitolta hinnasto rotutori paikasta. Puheenjohtaja toimittanut hallitukselle hinnaston sähköpostilla 25.6.2019 Kokouksessa 6/19: Hallitus päätti, että osallistutaan rotutorille rotuesittelyllä halvemman hinnan vuoksi (150 €)
3.7.2019: Hallitus sai tiedon että rotutoripaikkoja rotuesittelyllä ei ole jäljellä. Hallitus päätti sähköpostitse varata rotutoripaikan yhdistykselle hinnalla 250 €

13. Leoleiri 2020
Hallitus päätti tiedustella halukkaita järjestäjiä Leo-leirille ja tiedustella jäsenistöltä sijainti-, ajankohta- ja ohjelmatoiveita. Sallamari tiedustelee Nu-Pun Koiraklubi ry:ltä kiinnostuksesta järjestämään VEPE ohjelmaa leirille.

14. Erikoisnäyttely 2020
Erikoisnäyttelyn paikka on Tavastilan koululla Kotkassa. Hallitus päätti hankkia erikoisnäyttelyyn Showlinkin ilmoittautumispalvelun ja sähköiset arvostelut.
Tuomari jako: Nathalie Mayer arvostelee nartut ja narttu pennut, Daniel Krebes urokset ja uros pennut
Hinnat: 35 € omistajan ensimmäinen koira, 32 € saman perheen toinen koira jne., 28 € pennut ja veteraanit, yli 10 v veteraanit ilmaiseksi

15. Erikoisnäyttely 2021
Hallitus päätti anoa kennelpiiriltä erikoisnäyttelyä Ouluun Nallikarille päivälle 21.8.2021. Toisena vaihtoehtona ilmoitetaan 7.8.2021.

16. Tuomarinkartanon näyttely 2022
Hallitus päätti yhdistys osallistuu yhtenä järjestävä yhdistyksenä Tuomarinkartanon näyttelyiden järjestämiseen 2022.

17. Muut asiat 
1) Vuosikirjan/näyttelytulosten julkaisu
Hallitus alkaa selvittämään sähköisenjulkaisun järjestämisestä jatkossa. Tarkoituksena karsia ylimääräisiä paino kustannuksia yhdistykselle.

18. Seuraava kokous
Seuraava kokous sovitaan sähköpostitse.

19. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.49.

Viimeksi muokattu: 12.08.2019 06:48