Hallituksen kokous 19.3.2021

Julkaisupvm: 27.3.2021

Hallituksen kokous 2/2021
Perjantai 19.3.2021 klo 19.00
Teamskokous
Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Joni Vierisalo, Katja Härmä, Sallamari Hiltunen, Juulia Nemlander

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.02

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytty

4. Hallituksen kokouksen 1/21 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty sähköpostitse.

5. Jäsen- ja rahatilanne
Käyty jäsen- ja rahatilanne läpi.

6. Vuoden 2021 talousarvio
Hallitus käsitteli vuoden 2021 talousarvion ja hyväksyi sen vuosikokoukselle esitettäväksi

7. Yhdistyksen jäsenmaksut 2022
Hallitus päätti ehdottaa vuosikokouksessa yhdistyksen jäsenmaksujen pitämistä ennallaan vuonna 2022.
varsinainen jäsen         35 €
perhejäsen                   15 € (samassa taloudessa asuva)
ulkomaan jäsen            45 €
kasvattajan ilmoittama ja maksama (ellei toisin sovita)  17 € (Alennettu jäsenmaksu on vain ensimmäiselle kalenterivuodelle)

8. Muut asiat
- Suosituskirje Apuraha hakemukseen Leonberginkoirien rytmihäiriöiden tutkimiseen:
Julia Niskanen pyytänyt 19.3.2021 yhdistykseltä suosituskirjettä apurahahakemukseen American Kennel Clubin rahastolle, Leonberginkoirien sydämen rytmihäiriötutkimuksen lisärahoitukselle. Rahoituksella tarkoitus saada kutsuttua Suomessa lisää nuoria leonberginkoiria ilmaisiin sydäntutkimuksiin.
Hallitus hyväksyi pyynnön ja puheenjohtaja toimittaa allekirjoitetun suosituskirjeen apurahahakemusta varten.
- ”Tietolehtinen” pennun ostajalle:
Hallitus keskusteli tietolehtisen valmistelusta pennun ostajalle, missä esiteltäisiin lyhyesti Kennelliiton edellytyksistä jalostukselle (PEVISA) ja yhdistyksen suositukset jalostukselle (Jalostusohjesääntö). Tietolehtisen tarkoituksena olisi lisätä tietoisuutta uusille pennun ostajille kasvatuksessa huomioitavista asioista (liittyen Kennelliiton kampanjaan "Osta pentu vastuulliselta kasvattajalta").
Hallitus päätti hyväksyä keskustelun mukaisen tietolehtisen valmistelusta ja valitsi Sallamari Hiltusen valmistelemaan lehtistä.

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous sovitaan sähköpostitse (järjestäytymiskokous)

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.51.

Viimeksi muokattu: 27.03.2021 09:45