Hallituksen kokous 9.10.2018

Julkaisupvm: 15.10.2018

Hallituksen kokous 6/2018
Tiistai 9.10.2018
Skype kokous
Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Joni Vierisalo, Piia Granqvist, Katja Härmä, Moa Mannerström, Sallamari Hiltunen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytty.

4. Hallituksen kokouksen 5/18 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty jo sähköpostitse.

5. Uudet jäsenet
Hyväksytty sähköpostitse, 9 uutta jäsentä ja 2 uutta perhejäsentä.

6. Jäsen- ja rahatilanne
Yhdistyksen rahastonhoitaja ja jäsensihteeri toimitti hallitukselle maksetut laskut, jäsen- ja rahatilanteen. Hallitus kirjasi tiedoksi.

7. Jäsenten erottaminen
Jäsenrekisteriotteen mukaan jäsenmaksun huomautuksesta huolimatta maksamatta jättäneet jäsenet sekä ilmoituksella eronneet jäsenet erotettu hallituksen päätöksellä yhdistyksestä.

8. Rahastonhoitaja
Hallitus on vastaanottanut yhden vapaaehtoisen ko. tehtävään. Hallitus valitsee henkilön Kirsi Vesaikko yhdistyksen rahastonhoitajaksi 1.1.2019 alkaen.

9. Tilinkäyttöoikeudet
Tilin käyttöoikeuksia ei haettu puheenjohtajalle lisäkustannuksien vuoksi ja päätetty että rahastonhoitaja toimittaa puheenjohtajalle tiliotteet kerran kuussa, joka voi tarvittaessa jakaa ne muulle hallitukselle. Näin toimitaan, kunnes uusi rahastonhoitaja astuu tehtävään ja katsotaan, kuinka toimitaan sen jälkeen.

10. Leonbergin kuulumiset
Puheenjohtaja kertoi kuulumiset Leonbergistä hallitukselle ja hallitus kävi keskustelun liittyvistä aiheista.

11. Kennelliiton rotujärjetöpäivät
Puheenjohtaja kertoi kuulumiset Kennelliiton rotujärjestöpäivistä hallitukselle, ja hallitus keskusteli liittyvistä aiheista.

12. LeoNet
Hallitus päätti kartoittaa mahdollisuuksia nettisivuille muilta alustoilta ja selvittää mahdollisia aiheutuvia kustannuksia siitä.

13. Jäsenmaksujen toimitus jatkossa
Hallitus päätti muuttaa jäsenlaskutuskäytäntöä vuodesta 2019 alkaen. Puheenjohtaja keskustelee käytännön järjestelyistä uuden rahastonhoitajan kanssa. à Tilannetta kartoitetaan vielä eri vaihtoehtojen osalta kokouksen jälkeen ilmenneiden haasteiden vuoksi.

14. Matkan järjestäminen Leonbergiin
Hallitus keskusteli mahdollisuudesta järjestää yhteismatkaa Leonbergiin. Hallituksen jäsen Piia Granqvist lupautui selvittämään koiramatkan järjestämisen kustannuksia Leonbergiin, ja hallitus palaa aiheeseen, kun tiedetään mahdolliset kustannukset matkalle.

15. Luonnetestin/MH-kuvauksen järjestäminen
Yhdistyksen jäsen esitti hallitukselle kyselyn yhdistyksen mahdollisuudesta järjestää luonnetesti tai MH-kuvaus leonberginkoirille.

Hallitus käsitteli asiaa ja miettii Suomen Leonberginkoirat ry:n kykyä järjestää ko. testejä. Hallitus päätti tiedustella mahdollisuudesta järjestää testi. Hallituksen jäsen Sallamari Hiltunen lupautui selvittämään asiaa ja vaihtoehtoja tarkemmin.

16. Tuomarinkartanon näyttelyt 2018
Yhdistyksen osuus näyttelyn tuotosta on 4479 €. Puheenjohtaja toimitti hallitukselle näyttelyiden kirjanpidon ja hallitus kirjasi tämän tiedoksi.

Hallitus kävi keskustelun näyttelyjärjestelyistä.

17. Erikoisnäyttely 2019
1) Tuomareiden jako ja varatuomari
Hallitus päätti, että Marianne Holm tuomaroi narttukehän ja Teija Salmi-Aalto tuomaroi urokset.
2) Ilmoittautumis- hinnat
Ilmoittautumis- hinnat päätetty seuraavasti: 
-33 € per koira
-30 € perheen seuraava koira jne.
-25 € pennut
-veteraanit yli 10v ilmaiseksi veteraaniluokkaan
Hallitus keskusteli mahdollisuudesta järjestää kotikoira luokka näyttelyiden yhteydessä hinnaksi tälle 10 €/koira.
3) Showlink
Päätetty hankkia ilmoittautumispalvelu ja sähköinen arvostelu palvelu. Hallitus selvittää käytännön vaatimuksista sähköiselle arvostelu palvelulle.

18. Vuoden 2020 Tuomarinkartanon näyttelyt
Päätetty osallistua vuoden 2020 Helsingin kesänäyttelyyn yhtenä järjestävänä tahona. Pöytäkirjanote tästä tiedoksi Helsingin seudun kennelpiirille.

19. Vuoden 2020 erikoisnäyttelyn paikka
Hakulisen Hanna toimii näyttelytoimikunnan puheenjohtajana. Näyttelyt järjestetään 9.5.2020. Lopullinen paikka näyttelyille on vielä avoin mutta ilmoituksen tekemiseen riittää paikkakunta Kotka. Näyttelyanomus tehty omakoiran kautta määräajassa.

20. Leoleiriasiat
Kartoitetaan tilannetta jatkosta leiriin liittyen.

21. Tuomariseminaari Leonbergissä
Puheenjohtaja taustoitti Olli Kokkosen esitystä ja jääväsi itsensä päätöksenteosta. Hallitus päätti lähettää Olli Kokkosen ja Taina Nygårdin tuomariseminaariin Leonbergiin ja maksaa näiden lennot sekä majoituksen ja seminaarin osallistumismaksun.

22. Muut asiat
Ei muita asioita.

23. Seuraava kokous
Seuraava kokous sovitaan sähköpostitse

24. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.

Viimeksi muokattu: 15.10.2018 05:59