Hallituksen kokous 30.8.2021

Julkaisupvm: 8.9.2021

Hallituksen kokous 5/2021
Maanantai 30.8.2021 klo 18.00
Teams -kokous
Läsnä: Sanna Roste-Torniainen, Kati Karvonen, Joni Vierisalo, Sallamari Hiltunen, Juulia Nemlander, Anne Åkerberg, Veli-Pekka Kallberg

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytty.

4. Hallituksen kokouksen 4/21 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty sähköpostitse.

5. Jäsen- ja rahatilanne
Käyty yhdistyksen jäsen- ja rahatilanne läpi.

6. Leonberger Union -kokous 2021
Kokous pidetään 25.9.2021 Leonbergissä.
Hallitus valitsi puheenjohtajan edustamaan Suomea kokouksessa. Hallitus kävi keskustelun Unionin hallituksen äänestyksestä, sekä Suomen kannasta äänestyksessä.
Hallitus päätti, että yhdistys korvaa puheenjohtajan matkan hotelli kulut.

7. Kennelliiton Valtuustonkokous
Hallitus kävi keskustelun valtuuston kokouksista. Hallitus keskusteli mitä mahdollisuuksia
hallituksella on ohjeistaa yhdistyksen valtuustojäsentä Kennelliiton valtuuston kokouksiin, mikäli
kokouksien esityslistat ovat salattuja.

8. Muutos vuoden VEPE-Leo sääntöihin
Hallituksen jäsen Anne Åkerberg esittää muutosta vepe-leo sääntöihin.
Hallitus kävi keskustelun sääntö muutoksesta.
Hallitus päätti valtuuttaa työryhmän käymään läpi vuoden VEPE-leo sekä Leonberginkoirien VEPE mestaruuskisojen sääntöjä. Hallitus valitsi tähän työryhmään hallituksesta Anne Åkebergin ja Sallamari Hiltusen. Anne ja Sallamari ovat yhteydessä Sari Ruposeen, Eeva Vestmaniin sekä Riitta Nemlanderiin halukkuudesta osallistua työryhmään. Hallitus valtuuttaa työryhmän valmistelemaan sääntömuutos -esityksen hallituksen käsiteltäväksi.

9. Leonet
Hallitus kävi keskustelun Leonetin uudistamisesta. Hallitus päätti selvittää mahdollisuutta nettisivujen kehittämisestä oppilaitoksissa. Kati Karvonen selvittää asiaa hallitukselle ja hallitus palaa asiaan Facebookissa jatkotoimien osalta.

10. Leot -lehden näytenumeron jakelu Facebookissa
Hallitus keskusteli mitä lehden numeroa käytettäisiin Leonetissä ja Facebookissa jaettavana pdf.
näytenumerona. Hallitus esittää numeroa 1/21 näytenumeroksi, kun vain lehdestä saadaan
poistettua yhdistyksen taloutta käsittelevät sivut.
Hallitus valtuuttaa puheenjohtajan valitsemaan lehden päätoimittajan kanssa näytenumeron
Leonettiin ja Facebook ryhmiin, sillä edellytyksellä että lehden numero ei sisällä vain yhdistyksen jäsenille kuuluvaa tietoa.

11. Erikoisnäyttely 2021
Näyttely sujui hyvin ja järjestelyt toimivat hyvin. Puheenjohtaja toimittaa näyttelyiden taloudellisen loppuselvityksen hallitukselle, kun se valmistuu.

12. Erikoisnäyttely 2022
Hallitus päätti valita näyttelyyn showlinkin sähköisen arvostelun ja online tulostallennuksen.
Hallitus päätti pitää näyttelyiden hinnat ennallaan:
-35 €/koira, sekä 32 €/omistajan toinen koira ja jne.
-Pentuluokka 28 €/koira
-Veteraani-luokka 28 €/koira
-yli 10 v ilmaiseksi veteraaniluokkaan
-Turisti-luokka 17€/koira
Näyttelyn sponsori on vielä haussa. Hallitus keskusteli mahdollisuudesta halukkaiden myyjien pitää omaa myyntikojua näyttelyn yhteydessä. Hallitus valtuuttaa näyttelytoimikunnan päättämään myyntikojuista näyttelyn yhteydessä.

13. Erikoisnäyttely 2023
Hallitukselle on esitetty näyttelyn pitämistä yhdessä Newfoundlandinkoirien erikoisnäyttelyn kanssa. Hallitus keskusteli esityksestä ja päätti esittää seuraavaa kokoonpanoa näyttelytoimikunnalle hieman esitystä muokaten.
Puheenjohtajaksi: Sari Koskela (Newfoundlandinkoirat ry)
Sihteeri: Pirjo Nenonen
Rahastonhoitajaksi: Sanna Roste-Torniainen
Näyttelytoimikunnan jäsen: Lilli Martiskainen
Hallitus edellyttää näyttelytoimikunnalta ennalta sovittua menettelyä kustannuksien jakautumisesta, sekä hyväksyttämään Leonberginkoirien tuomarivalinnat hallituksella.
Puheenjohtaja jatkaa keskustelua yhteisnäyttelyn järjestämisestä ja tiedottaa hallitusta.

14. Kaikkien rotujen näyttely 2024 (Tuomarinkartano)
Hallitus päätti, että yhdistys osallistuu näyttelyiden järjestämiseen.
Hallitus esittää näyttelytoimikunnalle näyttelyjärjestelyvastuiden vaihtoa järjestelypäällikön sekä
pystytysvastuun tehtävistä esim. pysäköinninvalvontaan koskien 2024 näyttelyä.

15. Muut asiat
1) VEPE Mestaruus 2021
Palkintojen toimitus on järjestetty Sari Ruposelle. Hallitus valtuuttaa Sarin jakamaan
palkinnot yhdistyksen puolesta.

16. Seuraava kokous
Seuraava kokous sovitaan sähköpostitse tai Facebookissa.

17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.42.

Viimeksi muokattu: 08.09.2021 10:22