Poimintoja hallituksen kokousmuistioista 2009

Julkaisupvm: 18.10.2009

Hallituksen kokous 1/2009

Sunnuntai 25.1.2009 klo 13.30-15.45 
Paikka: Turku
Läsnä kaikki hallituksen jäsenet


Hyväksyttiin 22 uutta jäsentä. Jäseniä 24.1.2009 yhteensä 669 kpl.

Jalostustoimikunta valmistelee PEVISAa ja jalostuksen tavoiteohjelmaa. Asiasta järjestetään jäsenistölle keskustelutilaisuus 7.2.2009.

Todettiin, että Vuoden leot –kilpailujen sääntöjä ei toistaiseksi muuteta, koska säännöt on viimeksi päivitetty vuosi sitten. Maija Ijäksen ehdotus vuoden jalostuskoira ja vuoden kasvattaja –pisteytykseksi käsitellään myöhemmin vuoden 2009 aikana.

Leorinki/leorescue -toiminnan käynnistämistä osana yhdistyksen toimintaa selvitellään. Mari Lahtinen on asian vastuuhenkilö toistaiseksi, muitakin aktiivisia jäseniä on jo ilmoittautunut mukaan. Ennen kuin päätös rescue-toiminnan käynnistämisestä tehdään, selvitetään lupa-asiat, tilat yms.

Päätettiin aloittaa yhdistyksen pentuvälityksessä myös aikuisten leojen ”Uutta kotia etsivät” –toiminta. Uutta kotia hakevat aikuiset koirat voi ilmoittaa kodinhakijoiksi pentuvälityksen kautta ja ne laitetaan myös nettisivuille. Koirien ilmoittamisesta välitykseen tehdään ohjeistus, Mari Lahtinen laatii ohjeen hallituksen kommentoitavaksi.

Kasvattajien yhteistyö: lähetetään kasvattajille Minna Sillantien ja Teija Sarinin valmistelema ja hallituksen hyväksymä kirje/kysely. Kyselyyn pyydetään vastaamaan omalla nimellä.

Kuolinsyytutkimus/ruumiinavauskustannukset: Yhdistys tukee jatkossa yhdistyksen jäsenten nuorten leojen kuolinsyytutkimusta maksamalla ruumiinavauskustannuksen, jos koira on kuollessaan ollut alle 3-vuotias (yli 8-viikkoinen) eikä sillä ole ollut todettua sairautta (diagnoosia) joka olisi aiheuttanut kuoleman. Tuhkausta ja matkakuluja ei korvata. Yhdistys edellyttää, että tutkimustulos on yhdistykselle julkinen/yhdistyksen käytettävissä. Kustannus korvataan kuittia vastaan ja korvaushakemus lähetetään jalostustoimikunnalle.

Hallitus kokoontuu vuonna 2009 seuraavasti: 28.3. klo 11 (ennen kevätkokousta), 25.4. Lahden näyttelyn yhteydessä, 7.6. Salon näyttelyn yhteydessä,12.8. klo 18.30 Forssassa (ABC), 31.10. syyskokouksen yhteydessä ja joulukuussa pidetään sähköpostikokous. Tarvittaessa järjestetään sähköpostikokouksia.

Kevätkokous pidetään 28.3. klo 13 Petäyksessä, Tyrvännössä. Syyskokous pidetään 31.10.2009 Lahdessa tai Tyrvännössä. Kokousajankohdat laitetaan tiedoksi leonetiin.

Käytiin läpi Leot-lehden painatustarjoukset. Päätettiin, että painatustyö ostetaan i-printistä. Lehden perussivumäärä 48+4.

Kennelliitto järjestää luonnetestituomarikoulutusta keväällä 2009. Päätettiin laittaa koulutuksen mainos leonetiin. Koulutukseen halukkaat yhdistyksen jäsenet voivat ilmoittautua hallitukselle 5.2. mennessä. Mari Lahtinen ja Minna Sillantie ilmoittivat kiinnostuksensa ko. koulutukseen hallituksen kokouksessa.

SM-toko: yhdistys maksaa Suomen Leonberginkoirat ry:n toko-joukkueen ilmoittautumismaksut SM-tokoon, joka pidetään Ylöjärvellä 11.12.7.2009.

Käytiin läpi leoshop-inventaario. Todettiin inventaarion olevan kattava ja erittäin hyvin tehty.


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 2/2009

3.2.-5.2.2009 sähköpostikokous
Läsnä kaikki hallituksen jäsenet

Käytiin läpi Suomen Leonberginkoirat ry:n tilinpäätös ja tase. Kaikki hallituksen jäsenet hyväksyivät vuoden 2008 tilinpäätöksen ja taseen. Tilinpäätös ja tase esitetään vuosikokoukselle 28.3.2009.


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 3/2009

Sähköpostikokous 15.-18.2.2009

Läsnä kaikki hallituksen jäsenet.

Jalostustoimikunnan valmisteleman rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja periytyvien vikojen sekä sairauksien vastustamisohjelman (PEVISA) käsittely:

Käytiin läpi jalostustoimikunnan valmistelema JTO- ja PEVISA –materiaali.

Pj Kaj Lindstedt ei osallistunut asian käsittelyyn. Hän on ollut jalostustoimikunnan jäsenenä mukana valmistelemassa jalostuksen tavoiteohjelmaa ja periytyvien vikojen sekä sairauksien vastustamisohjelmaa, joten hän on jäävi.

Hallitus hyväksyi jalostustoimikunnan valmisteleman jalostuksen tavoiteohjelman ja periytyvien vikojen sekä sairauksien vastustamisohjelman uudistamisen.

Hallitus esittää vuosikokoukselle Jalostuksen tavoiteohjelman vahvistamista. Hallitus esittää vuosikokoukselle perinnöllisten sairauksien vastustamisohjelman vahvistamista. Vuosikokous pidetään 28.3.2009.


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 4/2009

Sähköpostikokous 25.2.-27.2.2009
Läsnä kaikki hallituksen jäsenet

Käytiin läpi uudestaan leoshop-inventaario ja tarkennettiin inventaarion varastopoistoja.


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 5/2009

Lauantai 28.3.2009 klo 11.00
Paikka: Tyrväntö, Hotelli Petäys
Läsnä: Kaj Lindstedt pj, Veli-Pekka Kallberg, Mari Lahtinen, Mia Jakonen, Karin Nyholm, Sari Virta siht.

Hyväksyttiin 11 kpl uusia jäseniä.

Käytiin läpi TOP20- ja sen yhteydessä pidettävän 25-vuotisjuhlan 2010 alkuvalmisteluja. Valmistelua jatketaan.

Päätettiin korvata yhdistykselle osoitetun hakemuksen mukaisesti koiran  kuolinsyytutkimuksen kustannukset.

Hyväksyttiin korjattu talousarvio vuodelle 2009. Syyskokouksessa hyväksyttyyn alustavaan talousarvioon on lisätty 1000 € menoja nuorten koirien kuolinsyytutkimuksista. Korjattu talousarvio viedään kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

Eila Honkanen järjestää leonbergeille toko-päivän syksyllä 2009. Tokoa ei pidetä kesäleirin yhteydessä, koska samaan aikaan ovat tokon SM-kisat.

Eila Honkanen valmistelee leonberginkoirien ns. käytöspäivää,  kohderyhmänä ovat nuoret urokset. Mari Lahtinen nimettiin hallituksen yhteyshenkilöksi ja Eila Honkasen apulaiseksi järjestelyihin.

Rescueringin käytännön toteutusta suunnitellaan. Muutamia vapaaehtoisia toimijoita on ilmoittautunut mukaan toimintaan. Myös hallituksen jäsenet ovat  mukana toiminnassa mahdollisuuksiensa mukaan.

Päätettiin hankkia Iina Valkeajärveltä 5 kpl leotauluja lahjoitettavaksi esim. muiden leoyhdistysten juhlanäyttelyihin ym. edustustoimintaan.

Päätettiin, että postikortteja ei tilata vielä. Asiaan palataan myöhemmin, postikortteja voitaisiin teettää esim. yhdistyksen juhlavuotta varten v. 2010.

Hyväksyttiin nuorten urosten katselmuksen järjestäminen 1.8.2009 Lieksassa, mikäli ilmoittautuneita koiria on vähintään 6.

Käytiin läpi tilintarkastuskertomus v. 2008.

Päätettiin, että Olli Kokkonen jakaa CD:llä olevat vuosikirjat tuomareille.

Seuraava kokous on uuden hallituksen järjestäytymiskokous vuosikokouksen jälkeen.


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 6/2009

Lauantai 28.3.2009 klo 16.45
Paikka: Tyrväntö, Hotelli Petäys
Läsnä: Kaj Lindstedt pj, Veli-Pekka Kallberg, Mari Lahtinen, Mia Jakonen, Karin Nyholm, Sari Virta siht.

Hallitus järjestäytyi: seuraavasti:

varapuheenjohtaja Veli-Pekka Kallberg
sihteeri Sari Virta
jäsen Mari Lahtinen
jäsen Mia Jakonen
jäsen Karin Nyholm
jäsen Minna Sillantie

Taloudenhoitajana/jäsensihteerinä jatkaa Yvonne Pulkkis.
Leot-lehden päätoimittajana jatkaa Pirjo Kaunonen.
Pentuvälittäjänä jatkaa Mari Lahtinen.
Leoshopin hoitajana jatkaa Johanna Stoerkel.

Jäsentilanne 28.3.2009: varsinaiset jäsenet 632, perhejäsenet 66, ulkolaiset 5, yhteensä 703.

Seuraava kokous pidetään Lahden näyttelyn yhteydessä 25.4.2009.


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 7/2009

Lauantai 25.4.2009 klo 12.25–13.30
Paikka Lahden Suurhalli, Lahti
Läsnä: Kaj Lindstedt pj, Mari Lahtinen, Minna Sillantie, Veli-Pekka Kallberg.


Hyväksyttiin 11 uutta jäsentä. Jäsentilanne 25.4.2009: varsinaiset jäsenet 636, perhejäsenet 67, ulkomaiset 5, yhteensä 708 jäsentä.

Erikoisnäyttelyyn 2009 on ilmoitettu 177 koiraa, mikä on kaikkien aikojen ennätys.

Jalostustoimikunnan koostumus on toistaiseksi: Anna-Maria Melkas (pj), Olli Kokkonen, Pirjo Kaunonen ja Monna Snellman (sihteeri). Jalostustoimikuntaa työllistää lähiaikoina etenkin uuden JTO:n seurannan valmistelu.

Harrastusvastaavina toimivat Sari Ruponen (vepe) ja Eila Honkanen (toko). Agilityssä ei toistaiseksi ole harrastusvastaavaa.

Todettiin, ettei Leoshopin myynti ole kehittynyt odotetulla tavalla.

Todettiin, että Kaj Lindstedt täyttää ulkomuototuomarikurssille pyrkiviltä edellytettävät aktiivista harrastamista ja toimintaa rotuyhdistyksessä koskevat vaatimukset.

Päätettiin valmistella  jalostuksen tavoiteohjelman  kääntämistä englanniksi.

Seuraava kokous on Salon näyttelyn yhteydessä 7.6., leokehän jälkeen.


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 8/2009

Sähköpostikokous 7.-13.6.2009 (Salossa ei pidetty kokousta 7.6.)
Läsnä: kaikki hallituksen jäsenet

Hyväksyttiin 10 kpl uusia jäseniä.

Jäsentilanne 7.6.2009: varsinaiset jäsenet 540, perhejäsenet 57, ulkomaiset 3, yhteensä 600 jäsentä.

Hallitus päätti puoltaa kennelnimianomusta.

Hallitus päätti, että yhdistys maksaa koirauinnin SM-kisoihin 7.6.2009 osallistuneiden leonberginkoirien joukkuemaksun (6 koiraa, 2 joukkuetta) yht. 60 euroa.

Erikoisnäyttelyn 2010 tuomariehdotukset käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Suomen Kennelliiton valtuuston kokous:Kaj Lindstedt kertoi kuulumiset SKL:n valtuuston kokouksesta. Valtuusto tiukensi näyttelykieltosääntöä ja jatkossa näytteilleasettaja, jolla on kilpailukielto ei voi itse, eikä hänen omistamansa koira voi kilpailla kokeessa tai näyttelyssä, eikä hänen kasvattamansa koira voi kilpailla kokeessa tai näyttelyssä kasvattajaluokassa.

Näyttelysääntöä korjattiin niin, että kasvattajaluokka on kennelnimikohtainen eikä kasvattajakohtainen kuin nyt.

Mari Lahtinen lähetti leorescue -tilannetiedotusta sähköpostilla. Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

Mietitään ja kysytään taloudenhoitajalta ja tilintarkastajalta, miten leorescuen raha-asiat voitaisiin hoitaa sujuvimmin.

Minna Sillantie antoi tilannekatsauksen kasvattajakyselystä: kysely tehty 7.2.2009 (49 sähköpostiviestiä), vastauksia tuli 8 kpl. Leot -lehteen tulee yhteenveto myöhemmin.

Käsiteltiin ja hyväksyttiin kuolinsyytutkimuksen korvausanomus.

SKL Lausuntopyyntö 27.5.2009: yhteispohjoismaiset näyttelysäännöt: jaetaan hallitukselle ja Olli Kokkoselle. Käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 9/2009

Keskiviikko 12.8.2009 klo 18.30–20.50
Paikka: Forssan ABC
Läsnä: Kaj Lindstedt pj, Mari Lahtinen, Minna Sillantie, Veli-Pekka Kallberg, Karin Nyholm, Mia Jakonen

Hyväksyttiin 6 kpl uusia jäseniä. Jäsentilanne 12.8.2009 : varsinaiset jäsenet 590, perhejäsenet 66, ulkomaiset 4, yhteensä 660 jäsentä. Päätettiin, että jäsensihteeri voi poistaa listoilta jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet jäsenet.

Nimitettiin Minna Sillantie hallituksen edustajaksi jalostustoimikuntaan.

Keskusteltiin erikoisnäyttelyn 2010 järjestelyistä. Päätettiin selvittää mahdollisuuksia vuoden 2011 erikoisnäyttelyn järjestämiseksi Mobiliassa Kangasalla.

Valmisteltiin Kennelliiton pyytämää lausuntoa yhteispohjoismaisisa näyttelysäännöistä.

Todettiin, että kesäleirillä rescue-toiminnalle perustettiin toiminnasta vastaava ns. ydinryhmä. 

Keskusteltiin leot-lehden ulkoasusta. 

Päätettiin valtuuttaa Olli Kokkonen hoitamaan rotumääritelmän päivitysasiaa Kennelliiton kanssa. Määritelmästä pitää poistaa maininta, että kannukset tulee poistaa.

Päätettiin pyytää Neddens Tierfotolta tarjous 30–50 leonberginkoirakalenterista.

Todettiin, että Pirkanmaan aluetoiminnan uudet vetäjät ovat Katja Makkonen ja Sari Ruotsalainen.

Päätettiin puoltaa kennelnimianomusta.

Seuraava kokous on syyskokouksen yhteydessä 31.10.2009.


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 10/2009

Sähköpostikokous 16.–18.10.2009 
Läsnä: Kaikki hallituksen jäsenet

Päätettiin osallistua Helsingissä kesällä 2012 pidettävän kaikkien rotujen näyttelyn anomiseen ja järjestämiseen ja, että Veli-Pekka Kallberg on asiassa Suomen Leonberginkoirat ry:n yhteyshenkilö.

Viimeksi muokattu: 10.03.2015 10:31