Poimintoja hallituksen kokousmuistioista 2011

Julkaisupvm: 23.10.2011

Hallituksen kokous 4/2011

Lauantai 26.3.2011 Kevätkokouksen jälkeen
Läsnä: Kaj Lindstedt pj, Veli-Pekka Kallberg, Teija Niemi, Riitta Nemlander, Satu Mäkinen, Sari Virta siht.

Hallitus järjestäytyi:
varapuheenjohtaja Veli-Pekka Kallberg
sihteeri Sari Virta
jäsen Maija Ijäs
jäsen Teija Niemi
jäsen Riitta Nemlander
jäsen Satu Mäkinen

Taloudenhoitajana ja jäsensihteerinä jatkaa Yvonne Pullkis.
Leot-lehden päätoimittaja on Anni Lahti
Pentuvälittäjä Marja-Liisa Kuvaja
Leoshopin hoitaja Anne Hirvelä

Jalostustoimikunnan kokoonpano (jäsenet) vahvistetaan myöhemmin, mutta jalostustoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Anna-Maria Melkas ja sihteerinä Monika Snellman.

Sari Ruponen jatkaa vesipelastusvastaavana. Pelastuskoira asioiden vastaava on Hanna Hakulinen. Agility- ja tokovastaavaa ei ole.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 5/2011
Sähköpostikokous 16.-19.4.2011
Läsnä: Veli-Pekka Kallberg pj, Teija Niemi, Riitta Nemlander, Satu Mäkinen, Maija Ijäs, Sari Virta siht.

Varapuheenjohtaja toimi kokouksen puheenjohtajana.

Käsiteltiin Kubannen tarjous Leot-lehden taitoista. Päätettiin hyväksyä Kubannen tarjous. Teija Niemi esitti eriävän mielipiteen perusteena se, että etenemisjärjestely ei ollut oikea, ensin olisi pitänyt selvittää, onko jäsenistössä vapaaehtoisia Leot-lehden taittajia.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 6/2011

Keskiviikko 11.5.2011, klo 18.30
Paikka: Hämeenlinnan ABC-liikenneasema

Läsnä Kaj Lindstedt pj, Veli-Pekka Kallberg, Satu Mäkinen, Riitta Nemlander, Maija Ijäs, Sari Virta siht.

Hyväksyttiin 9 kpl uusia jäseniä.

Keskusteltiin kasvattajan ilmoittaman jäsenen asemasta yhdistyksessä. Todettiin, että kasvattajan maksama jäsen on täysivaltainen yhdistyksen jäsen. Normaalia jäsenmaksua halvempi ensimmäisen vuoden jäsenmaksu, jonka kasvattaja maksaa on normaalia jäsenhankintaa.

Jäsentilanne 10.5.2011: varsinaiset jäsenet 579, perheenjäsenet 66, ulkomaiset 4, yhteensä 649 jäsentä.

Vahvistettiin jalostustoimikunnan kokoonpano: puheenjohtaja Anna-Maria Melkas, sihteeri Monna Snellman, jäsenet Olli Kokkonen, Pirjo Kaunonen ja Satu Korkeakallio.

Jalostustoimikunta valmistelee 16-17.7.2011 jalostustarkastusta. Wolfgang Mayer on tulossa jalostustarkastamaan. Paikaksi varataan Lahden kennelpiirin halli.

Hyväksyttiin nuorten urosten katselmuksen järjestäminen leoleirin yhteydessä.

Kubannen tarjous Leot-lehden taitosta on hyväksytty. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on sekä Kubannen puolelta että rotujärjestön puolelta yksi Leot-lehti.

Toko-vastaavaksi nimettiin Heidi Kemppainen.

Sovittiin, että jos Anne Hirvelä ei jatka Leoshopin hoitajana, haetaan leonetin ja lehden välityksellä uutta leoshopin hoitajaa.

Sovittiin, että Maija Ijäs selvittää, mihin töihin webtiimi tarvitsee tekijöitä ja laatii sen jälkeen työntekijöiden hakuilmoituksen lehteen ja leonettiin.

Sovittiin, että Kaj Lindstedt laatii leonettiin ilmoituksen erikoisnäyttelyä edeltävän päivän Perosinon ja Junehallin luennosta sekä TOP 20 -tapahtumasta.

Todettiin, että erikoisnäyttelyn järjestelyt ovat kunnossa. Näyttelytoimikuntaan kuuluvat Veli-Pekka Kallberg, Kaj Lindstedt ja Yvonne Pullkis.

Pysyvän näyttelytoimikunnan perustaminen siirrettiin seuraavan kokouksen asialistalle.

Käytiin läpi kesäleirin ohjelma. Veli-Pekka Kallberg, Maija Ijäs, Teija Niemi ja Yvonne Pullkis nimettiin epäviralliseen kesäleirin "ohjelmatoimikuntaan".

Jatketaan kokouspöytäkirjojen lyhennelmien julkaisua leonetissä. Sari Virta koostaa alkuvuoden kokousten lyhennelmät ja jatkossa Veli-Pekka Kallberg.

Nimettiin Pohjois-Karjalan leojen uudeksi alueelliseksi yhteyshenkilöksi Eeva Pakarinen.

Minxin malja on Vuoden jälkikoira -palkinto (ei Vuoden pelastuskoira). Hyväksyttiin Vuoden jälkikoira -kilpailun säännöt ja pisteytys.

Koiramme -lehden materiaalipyyntö leonberginkoiran esittelyyn: Sovittiin, että jalostustoimikunnan puheenjohtaja Anna-Maria Melkas lähettää Koiramme -lehden artikkelin tekijälle rodusta ns. virallisen osuuden.

Posti: SKL: FCI:n maailmannäyttely 2014 Helsinki - sähköpostiviesti 5.5.2011 merkittiin tiedoksi.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 7/2012

Sähköpostikokous 9.-10.8.2011
Läsnä: Kaj Lindstedt pj, Veli-Pekka Kallberg, Satu Mäkinen, Riitta Nemlander, Teija Niemi, Sari Virta

MOM ja syyskokous 23.10.2011
Keskusteltiin, että voiko nämä kaksi yllämainittua tapahtumaa yhdistää pidettäväksi samana päivänä. MOM ja syyskokous päätettiin pitää samana päivänä 23.10.2011 Renkomäen hallissa, Lahdessa.

Todettiin, että syyskokouskutsuun ei tule muiden asioiden lisäksi muuta kuin toiminnantarkastajan valinta.

Käytiin läpi vaihtoehtoja erikoisnäyttelyn 2013 paikasta sekä ajankohdasta. Ehdolla erikoisnäyttelypaikaksi olivat Kirkkonummella sijaitseva KKK-halli sekä Showlinkin halli Lohjalla. Erikoisnäyttelyn ajankohdaksi ehdotettiin pääsiäisen aikaa. Erikoisnäyttely paikasta eikä ajankohdasta tehty vielä päätöstä.

Seuraava kokous 28.8.2011, Tervakoski.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 8/2011

Sunnuntaina 28.8.2011, klo 12.00
Paikka: Tervakoski

Läsnä: Veli-Pekka Kallberg pj, Satu Mäkinen, Riitta Nemlander, Teija Niemi, Sari Virta siht.

Hyväksyttiin 9 kpl kasvattajien ilmoittamia jäseniä (maksu 15 e/jäsen) sekä 27 kpl uusia jäseniä. Yhteensä 36 kpl uusia jäseniä.

Jäsentilanne 24.8.2011: varsinaiset jäsenet 572 kpl. perhejäsenet 60 kpl ja ulkomaiset 4 kpl, yhteensä 636 jäsentä.

Syyskokouksen aika 23.10.2011 klo 15.00, paikkana Renkomäen halli, Lahti.

Päätettiin, että kevätkokous pidetään maaliskuun viimeisenä viikonloppuna 24-25.3.2012. Veli-Pekka Kallberg valmistelee hallitukselle ehdotuksen kokousajasta ja -paikasta.

Päätettiin, että MOM-kilpailu 2011 pidetään syyskokouksen yhteydessä. Päätettiin, että yhdistys maksaa MOM-tarjoilut. Päätettiin, että yhdistys tukee MOM-kilpailun palkintojen hankintaa max. 100,00 eurolla, kuitteja vastaan.

Hallituksen tiedotusvastaavaksi nimettiin Teija Niemi.

Todettiin, että heinäkuun jalostustarkastukseen osallistuneiden koirien jalostustarkastustiedot ja loppupisteet ovat leonetissä.

Päätettiin pyytää Maija Ijäkseltä lyhyt selvitys Webtiimin tilanteesta.

Leoshopin hoitajaksi nimettiin Satu Kujala. Pyritään saamaan leoshop paikalle syyskokouksen ja MOM:n yhteyteen 23.10.2011. Mikäli edellä mainittu ei onnistu järjestetään tilattujen tuotteiden toimitus paikalle. Riitta Nemlander on yhteydessä Satu Kujalaan asian tiimoilta.

Päätettiin järjestää vuoden 2012 erikoisnäyttely 9.6.2012 Kotkassa. Päätettiin kutsua tuomareiksi Rita Pleibel (Saksa) ja Pia Hansen (Tanska).

Todettiin, että alustavana suunnitelmana on järjestää vuoden 2013 erikoisnäyttely Kirkkonummella KKK-hallissa pääsiäisenä 2013.

Päätettiin, että vuoden 2014 erikoisnäyttelyn järjestäjää etsitään leonettiin laitettavalla ilmoituksella.

Päätettiin, että Suomen Leonberginkoirat ry osallistuu Tuomarinkartanon kaikkien rotujen näyttelyyn vuonna 2014. Näyttelytoimikuntaan nimettiin Veli-Pekka Kallberg ja Kaj Lindstedt.

Etelän Vesileijonien anomusta alajaostoksi (uudenmaan alueen aluevastaavana) ei käsitelty. Etelän Vesileijonat ry:tä pyydettiin toimittamaan pöytäkirjanote siitä hallituksen kokouksesta, jossa asiaa oli käsitelty.

Todettiin, että leonberginkoirien näyttelytoimikunnan perustamiseksi ei löydy selkeää tehtävälistaa. Asiaan palataan tarvittaessa myöhemmin.

Etelän Vesileijonat ry:lle myönnetyn ehdollisen toiminta-avustuksen tilanne: todettiin, että ehdollisen toiminta-avustuksen tilanne on alkuperäisen sopimuksen mukainen.

Päätettiin, että Veli-Pekka Kallberg viimeistelee aikaisemman ehdotuksen pohjalta hallitukselle esityksen avustusanomusten käsittelystä.

Talousarvion 2012 ja toimintasuunnitelman 2012 käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Todettiin, että vuoden 2012 MH-luonnekuvausta valmistelevat Teija Niemi ja Riitta Nemlander.

Käytiin läpi ja hyväksyttiin hallituksen kokousten 1-6/2011 lyhennelmät. Sovittiin, että julkaistaan vuoden 2011 kokousten lyhennelmät vuosikokouksesta 2011 lähtien. Vanhat lyhennelmät poistetaan leonetistä. Sovittiin, että jatkossa poistetaan vuotta vanhemmat lyhennelmät.

Todettiin, että SKL:n lausuntopyyntö jalostusstrategiaesityksestä on annettu jalostustoimikunnan käsiteltäväksi.

Seuraava kokous pidetään Lahdessa 23.10.2011 klo 10.00 ennen MOM-kisaa.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 9/2011

Sunnuntai 23.10.2011 Lahti
Paikka: Renkomäen halli

Läsnä: Kaj Lindstedt pj, Veli-Pekka Kallberg, Satu Mäkinen, Riitta Nemlander, Teija Niemi, Sari Virta siht.

Käytiin läpi vuoden 2012 toimintasuunnitelma. Päätettiin esittää syyskokoukselle hallituksen toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2012.

Käytiin läpi vuoden 2012 talousarvioehdotus. Keskusteltiin DLA-monimuotoisuustutkimuksen ottamisesta mukaan vuoden 2012 talousarvioon. Päätettiin esittää syyskokoukselle hallituksen ehdotuksena v. 2012 alustavaksi talousarvioksi talousarvioehdotus, jossa DLA-monimuotoisuustutkimuksen kulut sijoitetaan kohtaan "Leonberginkoiran tutkimus". Leonberginkoiran tutkimus -kohtaan budjetoidaan yhteensä 10.000,00 euroa, joka sisältää DLA-tutkimuksen sekä muita tutkimuskuluja (mm. kuolemansyyn selvittämiset).

Seuraava kokousaika ja -paikka sovitaan sähköpostitse. Paikka ja aikaehdotukset puheenjohtajalle 25.10.2011 mennessä.

Viimeksi muokattu: 10.03.2015 10:31