Poimintoja hallituksen kokousmuistioista 2012

Julkaisupvm: 27.12.2012

Hallituksen kokous 1/2012

Sunnuntaina 22.1.2012 klo 14.30
Paikka: Turun Messukeskus
Läsnä: Kaj Lindstedt pj, Teija Niemi siht., Veli-Pekka Kallberg, Riitta Nemlander


Hyväksyttiin kokouksen 10/2011 pöytäkirja.

Hyväksyttiin 20 uutta jäsentä

Hyväksyttiin maksetut laskut ajalta 23.10.2011 – 18.1.2012, 40 kpl, yhteisarvoltaan 7.611,40 euroa.

Jäsentilanne 31.12.2011: varsinaiset jäsenet 615, perhejäsenet 64, ulkolaiset 3, yhteensä 682 jäsentä.

Todettiin, että jalostustoimikunta valmistelee JTO:ta sekä suositusta LPN1 testaukseen.

Hallitus ja jalostustoimikunta valmistelevat Veli-Pekka Kallbergin ehdotuksen pohjalta vastineen Gûllixille koskien leonberginkoirien trimmausta seuraavaan Unionin kokoukseen.

Erikoisnäyttelyn 2012 valmistelut etenevät hyvässä aikataulussa. Hanna Hakulinen on hankkinut näyttelyyn tarvittavat viranomaisluvat.

Erikoisnäyttelyyn 30.3.2013 Kirkkonummella tuomareiksi on kysytty Thomas Walkeria, Itävallasta sekä Soile Bisteriä Suomesta. Päätettiin ottaa asia esiin kevätkokouksessa ja kysyä vapaaehtoisia hoitamaan erikoisnäyttelyn järjestelyitä.

Jaana Oksan sääntömuutosehdotus siirtymisestä yhteen vuosikokoukseen siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Asiasta tehtävä päätös ennen kevätkokouksen kutsujen lähettämistä eli ennen maaliskuun puoltaväliä.

Päätettiin tukea eläinlääkäriasema Aistissa suoritettuja polyneuropatiatutkimuksia, mikäli koira on viety sinne eläinlääkärin lähetteellä. Tukea voidaan maksaa myös mikäli koira on viety eläinlääkäriasema Aistin polyneuropatiatutkimukseen suoraan, jos jalostustoimikunta puoltaa korvauksen maksamista.

Päätettiin sopia vuoden 2012 kokouspäivät kevätkokouksen yhteydessä, hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Merkittiin tiedoksi, että jalostustoimikunta on ilmoittanut voivansa auttaa Eestin leonberginkoirayhdistystä jalostukseen liittyvissä asioissa.

Merkittiin tiedoksi jalostustoimikunnan ilmoittamat tuomarikoulutus 6.3.2012 sekä jalostustarkastus 1.7.2012 ja mahdollisesti toinen jalostustarkastus 6.10.2012 tai 13.10.2012

Todettiin, että valmistelut MH-luonnekuvauksen osalta etenevät aikataulussa.

R. Nemlander ja T. Niemi osallistuivat Varsinais-Suomen Kennelpiirin järjestämään koulutukseen ”koetoimitsija 1”. Kuulumisina sieltä tuli mm. tieto, että jatkossa esim. tuomareille maksetut päivärahat tulisi ilmoittaa vuosittain verottajalle.

Tietona myöskin kyseiseltä kurssilta, että vaikka päivärahoja ei juuri laisinkaan tulisi maksaa, niin käytännössä niitä kuitenkin joudutaan maksamaan, jotta ihmisiä saadaan erilaisiin tapahtumiin töihin.

Koetoimitsija –kurssilta myös tieto, että mikäli joku yhdistys haluaa joskus saada rotua harrastavan yhdistyksen aseman, on sen ensin toimittava viisi vuotta rotujärjestön alaisuudessa ja valvonnassa.

R. Nemlanderin ja T. Niemen osallistuminen MH-luonnekuvauksen C-toimihlö koulutukseen

Hyväksyttiin R. Nemlanderin ja T. Niemen osallistuminen edellä Kennelliiton järjestämään MH-luonnekuvauksen C-toimihenkilö koulutukseen.

Todettiin, että TOP-20 ja Open Show 5.2.2012 valmistelut etenevät aikataulussaan. V-P Kallberg kertoi, että TOP-20:een on saatu kaksikymmentä koiraa ja Open Show:un on ilmoittautunut 27 koiraa. Ilmoittautumisaika umpeutuu 23.1.2012.

Todettiin, että Leo-Shopin tuotteiden valintaa ja hankintoja hoitavat jatkossakin yhteistyössä Leo-Shopin hoitaja Satu Kujala sekä rahastonhoitaja Yvonne Pulkkis.

Todettiin, että leo-leiri lähestyy… Ilmoittautumisia ja majoitusvarauksia ottaa tänäkin vuonna vastaan Yvonne Pulkkis. Päätettiin kysellä jäsenistöstä vapaaehtoisia ohjelman järjestämiseen.

Käsiteltäviä vuosikokousasioita ei ollut.

Kaj Lindstedt on selvitellyt Teostomaksu –asioita. Teosto maksut nousevat jatkossa niin suuriksi, että päätettiin jättää hakematta Teostolupa musiikin esittämistä varten. Näin ollen jatkossa ei Leonettiin saa laittaa aineistoa, joka sisältää musiikkia.

Merkittiin tiedoksi, että Kaj Lindstedt ja Sari Ruponen ovat osallistuneet Helsingin Seudun Kennelpiirin järjestämään näyttelykoulutukseen.

Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei vielä päätetty. Seuraava kokous on kuitenkin pidettävä ennen kevätkokousta, jotta voidaan käsitellä vuosikokousasiat.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45.

* * * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 2/2012

Sähköpostikokous 26.-29.2.2012
Läsnä: Kaj Lindstedt pj, Veli-Pekka Kallberg, Teija Niemi, Satu Mäkinen, Riitta Nemlander,

Puheenjohtaja avasi kokouksen 26.2.2012

Hallitus on käsitellyt tilinpäätöksen vuodelle 2011, joka osoittaa tappiota 6 966,02 euroa ja on hyväksynyt sen.

Jäsenluettelossa todetun kaavavirheen jälkeen tarkistettu oikea jäsenmäärä vuodelle 2011 on 682 jäsentä, 615 varsinaista jäsentä, 64 perhejäsentä ja 3 ulkomaalaista jäsentä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 29.2.2012

* * * * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 3/2012

Sunnuntaina 25.3.2012
Paikka: Renkonmäen halli, Lahti
Läsnä: Kaj Lindstedt pj, Teija Niemi siht., Veli-Pekka Kallberg, Riitta Nemlander, Satu Mäkinen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.30.

Hyväksyttiin kokousten 1/2012 ja 2/2012 pöytäkirjat.

Hyväksyttiin esityslista.

Hyväksyttiin uusia jäseniä yhteensä 17 kpl

Laskuja hyväksytty yhteensä 23 kpl, yhteisarvoltaan 2.627,00 euroa.

Jäsentilanne 23.312: varsinaiset jäsenet 605, perhejäsenet 64, ulkomaiset 3, yhteensä 672 jäsentä.

Rahatilanne 22.3.12: Nordea 9.015,35 euroa, Sampo 9.307,03 euroa. Yhteensä 18.322,38 euroa.

Nykyisen kirjanpito-ohjelman käyttö maksaa n. 250,00 euroa/ syöttökerta. Yvonne Pulkkis selvittää muita mahdollisuuksia ja asiaan palataan sen jälkeen.

Jalostustoimikunta valmistelee DLA-kartoitusta. Merkittiin tiedoksi, että Anna-Maria Melkas on ilmoittautunut Kennelliiton järjestämään kasvattajapäivät luennoille.

Käytiin läpi vuoden 2012 talousarvio. Päätettiin lisätä talousarvioon 1000,00 euroa palkintoja varten.

Todettiin, että yhdistyksen kulurakennetta täytyy jatkossa hieman seurata, johtuen suuresta investoinnista tutkimukseen.

Mietittiin myös passiivisen mediakortin laatimista yhteistyökumppaneille, jotta saataisiin ilmoitustuottoja yhdistykselle. Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Todettiin, että Riitta Nemlander ja Teija Niemi ovat käyneet suorittamassa hyväksytysti MH-luonnekuvauksen C-toimihenkilökurssin.

Kurssilta tietona, että paras hyöty MH-luonnekuvauksesta saataisiin (mm. yhdistys, kennelliitto, kasvattajat sekä yksityinen koiranomistaja) jos leonberginkoirille laadittaisiin oma rotuprofiili.

Päätettiin myös, että katsotaan ensimmäinen MH-luonnekuvaus sekä sen kysyntä ja edetään tarvittaessa asiassa vasta sen jälkeen, jolloin ollaan yhteydessä myös jalostustoimikuntaan.

Koira-Exposta Riitta toi käsiteltäväksi tiedon, että mikäli Leot lehdellä ei ole vastaavaa toimitsijaa vastaa hallitus lehdessä kirjoitetuista asioista.

Nykyinen päätoimittaja Anni Lahti ei halua vastaavaksi toimittajaksi, sillä hänen toimenkuvaan kuuluu enimmäkseen lehden taittotyö.

Jatkossa hallitus tarkastaa lehden sisällön ennen lopullista painatusta.

Keskusteltiin jalostustoimikunnan tekemien kyselyjen koirakohtaisesta julkisuudesta. Viedään julkisuusasia jalostustoimikunnan käsiteltäväksi. Halutessaan jalostustoimikunta voi laittaa kyselyn kasvattajille tietojen julkisuudesta.

Merkittiin tiedoksi, että Jämijärven kunta on pyytänyt Suomen Leonberginkoiria yhteistyöhön järjestämään Jämijärvelle match-show:ta. Todettiin, että etelästä ei ennätetä tähän asiaan samaan aikaan järjestettävän MH-luonnekuvauksen vuoksi. Pirkanmaan leot eivät resurssipulan vuoksi tähän pysty. Asiaa kysytty myös Satakunnan leoilta, mutta heiltä ei ole vielä tullut vastausta asiaan.

Todettiin, että vuoden 2012 erikoisnäyttelyn järjestelyt alkavat olla valmiit.

Todettiin, että vastuuhenkilöiksi leo-leirin ohjelmaan ovat lupautuneet mm. seuraavat henkilöt:

Riitta Nemlander/vepe, Hanna Hakulinen/jälki, Monna Snellman/toko, Satu Mäkinen/ralli-toko, Pirjo Kaunonen/valokuvaus. Jatketaan leo-leirin valmisteluita.

Minxin maljan sääntöjen laatiminen päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

Lopullinen vastaus EVL:n alajaos-status hakemukseen Uudenmaan alueen aluevastaavaksi päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

Todettiin, että erikoisnäyttelyyn 2013 tuomariksi kysytty Soile Bister on lupautunut tulemaan tuomariksi.

Seuraavan kokouksen aika päätetään kevätkokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.45.

* * * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 4/2012

Sunnuntai 25.3.2012 kevätkokouksen jälkeen
Paikka: Lahti, Renkomäen halli, 
Läsnä: Kaj Lindstedt pj, Eija Kallio, Mari Lahtinen, Riitta Nemlander, Marleena Puisto, Teija Niemi siht.

 

Puheenjohtaja (Kaj Lindstedt) avasi kokouksen klo 15.20.

Hallitus järjestäytyi:

varapuheenjohtaja Mari Lahtinen
sihteeri Teija Niemi
jäsen Eija Kallio
jäsen Riitta Nemlander
jäsen Marleena Puisto
jäsen Sari Virta

Taloudenhoitajana/jäsensihteerinä jatkaa Yvonne Pulkkis.
Leot-lehden päätoimittajana jatkaa Anni Lahti.
Pentuvälittäjänä jatkaa Marja-Liisa Kuvaja.
Leoshopin hoitajana jatkaa Satu Kujala.
Jalostustoimikunta jatkaa nykyisellä kokoonpanollaan.
Sari Ruponen jatkaa vesipelastus -vastaavana. Heidi Kemppainen jatkaa toko vastaavana. Jälkivastaavana toimii Hanna Hakulinen. Agility vastaavaa ei ole. 

Keskusteltiin mahdollisuudesta siirtyä Vuoden näyttely-leo pisteytyksessä laskemaan tuloskertoimet Kennelliiton julkaisemista näyttelyyn osallistuneiden koirien määrästä tähän mennessä käytössä olleen ilmoitettujen koirien määrän sijaan.                     

Päätettiin siirtyä käyttämään Vuoden näyttely-leo pisteytyksen kerrointen laskennassa Kennelliiton julkaisemia näyttelyyn osallistuneiden koirien määriä.

Keskusteltiin, että leonetin pentuvälitykseen pitäisi saada linkitys Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

Päätettiin selvittää mahdollisuutta linkittää leonettiin syntyneiden pentueiden kohdalle vanhempien tiedot Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä.

Seuraava kokous pidetään Lahden näyttelyn yhteydessä 29.4.2012.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

* * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 5/2012

Sunnuntai 29.4.2012, leokehien jälkeen n. klo 13.00
Paikka Lahti, Lahden KV näyttely, Lahden Messu- ja Suurhalli
Läsnä: Kaj Lindstedt (puh.joht), Eija Kallio, Mari Lahtinen, Marleena Puisto, Riitta Nemlander, Sari Virta, Teija Niemi (siht.)

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.30

Hyväksyttiin kokouksen 3/2012 pöytäkirja. Kokouksen 4/2012 pöytäkirja päätettiin hyväksyä sähköpostitse

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Hyväksyttiin kuusi uutta jäsentä

Hyväksyttiin ajalla 24.3.-24.4.2012 maksettuja laskuja 20 kpl, arvoltaan yhteensä 6219,04 euroa.

Jäseniä 24.4.2012 varsinaiset jäsenet 592, perhejäsenet 60, ulkomaalaiset jäsenet 2.

Rahatilanne: Nordea 18 255,05 €, Sampo 9 461,63 €, yhteensä 27 716,68 €

Jalostustoimikunta jatkaa koirien valintaprosessia DLA-kartoitusta varten Lohen pankissa olevien näytteiden perusteella.

Todettiin, että Mirella Jutila on ilmoittanut halukkuutensa ryhtyä Koillismaan/Kuusamon alueelliseksi toimintavastaavaksi.

Mari Lahtinen selvittää nykyisiltä alueellisilta toimintavastaavilta Tuija Lampilalta ja Riitta Viitalalta heidän intressejään kyseiseen toimintaan ja asiaan palataan sen jälkeen.

Merkittiin tiedoksi, että  Maija Ijäs on pyytänyt eroa Oulun seudun alueellisen toimintavastaavan tehtävistä. Ero myönnettiin.

Päätettiin, että Teija Niemi tekee ilmoituksen avoimesta Oulun seudun alueellisen toimintavastaavan tehtävästä leonettiin sekä ilmoittaa webtiimille Maijan tietojen poistamisesta.

Todettiin, että ennen kuin voidaan alkaa suunnittelemaan pentuvälityksen syntyneisiin pentueisiin molempien vanhempien linkitystä Kennelliiton jalostustietokannasta ja ryhtyä toteuttamaan sitä, on ensin keskusteltava jalostustoimikunnan kanssa. Kaj Lindstedt keskustelee asiasta jalostustoimikunnan kanssa ja mikäli jalostustoimikunta on samaa mieltä linkityksen tarpeellisuudesta Mari Lahtinen keskustelee Marja-Liisa Kuvajan kanssa sen toteutuksesta.

Todettiin, että leoleirin ohjelmarunko alkaa olla melko valmis; vepe-Sari Ruponen, toko-Monna Snellman, rallitoko-Satu Mäkinen, jälkikoulutus-Hanna Hakulinen, valokuvauskoulu-Pirjo Kaunonen… Todettiin, että Minna Sillantie ei ole lupautunut pitämään näyttelykoulutusta, vaan Mari Lahtinen harkitsi pitävänsä sen.

Lisäksi jalostustoimikunta tulee suorittamaan leirillä nuorten urosten katselmuksen. Leirillä tulee olemaan rescue arpajaiset.

Todettiin, että kun ohjelma saadaan valmiiksi se julkistetaan leonetissä

Todettiin, että on aiheellista muistaa pienellä kiitoslahjalla sitä tahoa, jolta saadaan vepe-vene lainaan leirin ajaksi. Riitta Nemlander hoitaa lahjan hankinnan sekä luovuttamisen.

Todettiin, että syyskokouksen aika voitaisiin sopia jonkin muun tapahtuman yhteyteen. Selvitetään syksylle ajoittuvat tapahtumat (jalostustarkastus, syyskokous, MOM), niiden aikataulutus ja toteutumat ja sovitaan syyskokouksen aika ja paikka näiden mukaan.

Todettiin, että Etelän Vesileijonat ry:n alajaos-status hakemus Uudenmaan alueen aluevastaavaksi (siirretty edellisestä kokouksesta 3/2012) oltiin myötämielisiä, mikäli saadaan aikaan kirjallinen sopimus, jossa turvataan molempien yhdistysten selusta (kummallakin yhdistyksellä on oma hallinto ja talous sekä kumpikin yhdistys kantaa vastuun omasta toiminnastaan juridisesti).

Kyselyn pohjalta keskusteltiin kasvattajapäivistä. Sovittiin, että Marleena Puisto ja Mari Lahtinen selvittävät kiinnostusta kasvattajapäiviin sekä laativat sen pohjalta ohjelmarungon.

Merkittiin tiedoksi Kennelliitosta saapunut kysely ”Koiranomistajan peruskurssi –rotukysely”, jossa Kennelliitto kerää tietoja eri roduista rotutestiä varten. Kysely on toimitettu jalostustoimikunnalle käsittelyyn.

Merkittiin tiedoksi pentuvälittäjä Marja-Liisa Kuvajalta, Mari Lahtisen kautta saapunut viesti. Viestissä hän painotti, että hänen yksityisihmisenä tekemänsä koiriin liittyvä avustustoiminta, ei liity / vaikuta millään tavalla hänen rooliinsa yhdistyksen pentuvälittäjänä.

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 6.6.2012 Riihimäen ABC-liikenneasemalla (osoite: Kinturintie 2, 11120 Riihimäki).

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45

* * * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 6/2012

Lauantaina 7.7.2012
Paikka: Keuruu, Nyyssäniemen leirintäalue, klo 15.00
Läsnä: Kaj Lindstedt (puh.joht), Mari Lahtinen, Marleena Puisto, Riitta Nemlander, Teija Niemi (siht.)

Lisäksi läsnä kohdan 4. käsittelyssä Jaana Oksa ja Sari Ruponen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.10

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

Sari Ruponen käytti puheenvuoron todeten, että alueellinen toimintavastaava saattaa olla virheellinen nimitys Etelän Vesileijonat ry:n tarkoittamalle yhteistoiminnalle. Etelän Vesileijonat ry haluaa tehdä työtä leonberginkoirien harrastustoiminnan kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi Uudenmaan alueella. Oikea nimitys tälle toiminnalle ja yhteistyölle Suomen Leonberginkoirat ry:n kanssa voisi olla ”yhteistyökumppani”.

Keskusteltiin yhteistyökumppanuudesta Suomen Leonberginkoirat ry:n ja Etelän Vesileijonat ry:n välillä. Todettiin, että tämä nimitys Etelän Vesileijonat ry:n toiminnasta kuvaa paremmin kyseistä toimintaa kuin alueellinen toimintavastaava –nimitys.

Päätettiin hyväksyä Etelän Vesileijonat ry Suomen Leonberginkoirat ry:n yhteistyökumppaniksi. Kaj Lindstedt laatii sopimuksen yhditysten välille. Sopimuksen allekirjoittavat Suomen  Leonberginkoirat ry:n puolesta Kaj Lindstedt (puheenjohtaja) ja Mari Lahtinen (varapuheenjohtaja) ja vastaavasti Etelän Vesileijonat ry:n puolesta Jaana Oksa (puheenjohtaja) ja Sari Ruponen (rahastonhoitaja) Sopimuksessa todetaan, että kummallakin yhdistyksellä on oma hallinto sekä  talous ja, että kumpikin yhdistys kantaa vastuun omasta toiminnastaan. Myös kummankin yhdistyksen varainhankinnalla hankitut varat käytetään yhdistysten itse määräämään toimintaan tai hankintoihin. Sopimukseen tulee myös maininta, että Etelän Vesileijonat ry saa ilmoittaa Leonetissä  ja Leot –lehdessä toiminnastaan ja koulutuksistaan.

Hyväksyttiin 14 uutta jäsentä

Hyväksyttiin ajalla 25.4.-1.7.2012 maksettuja laskuja 53 kpl, yhteensä 7731,32 euroa.

Jäseniä 1.7.2012 varsinaiset jäsenet 532, perhejäsenet 60, ulkomaalaiset jäsenet 2.

Rahatilanne: Nordea 13 169,92 €, Sampo 9 541,43 €, yhteensä 22 711,35 €

Heidi Kemppainen on ottanut yhteyttä hallitukseen leoille järjestettävästä tokomestaruuskisasta. Hallitus hyväksyi järjestettävän kisan. Teija informoi Heidiä tehdystä päätöksestä.

Hallitus hyväksyi Satu Mäkisen rallytokovarustehankinnat. Ne päätettiin kuitata leiribudjetista, sillä niitä tullaan käyttämään myös leirikoulutuksessa.

Todettiin, että Oulun seudun alueellisen toimintavastaavan tehtävää on hakenut Heidi Äijälä. Hallitus hyväksyi Heidin yksimielisesti uudeksi toimintavastaavaksi Oulun seudun alueelle. Teija Niemi informoi Heidiä hallituksen päätöksestä, toimintavastaavan tehtävistä sekä ohjeistaa ottamaan yhteyttä edelliseen toimintavastaavaan Maija Ijäksen, joka neuvonee Heidiä lisää kyseisestä tehtävästä.

Todettiin, että Jonna Haapalainen on pyytänyt eroa webtiimin tehtävistä. Hallitus myönsi Jonnalle eron. Teija informoi Jonnaa hallituksen päätöksestä.

Todettiin, että täytyy selvittää webtiimin tilannetta (onko siellä tarpeeksi tekijöitä). Mari Lahtinen ja Marleena Puisto selvittävät asiaa.

Todettiin leonetin ohjelmiston olevan melko hankala käyttäjille eikä kaikilla ole riittävää kokemusta ohjelmiston käytöstä. Mari Lahtinen ja Marleena Puisto selvittävät myös vaihtoehtoja tähän asiaan.

Riitta Nemlander kysyi käytäntöä viesteihin vastaamiseen ja asioiden käsittelyyn. Todettiin, että hallitukselle saapuviin kyselyihin vastaavat Kaj Lindstedt sekä Teija Niemi. 

Todettiin, että syyskokous on pidettävä lokakuun aikana. Kaj Lindstedt selvittää Mäkisen Sadulta mahdollisia aikoja Renkomäen hallin vuokraukseen

Seuraava kokous päätettiin pitää Tiiriön ABC-huoltoasemalla viikolla 34. Kokouksen päivämäärä sovitaan sähköpostitse.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00

* * * * * * * * * * * * 

Hallituksen kokous 7/2012

Tiistaina 21.8..2012
Paikka: Riihimäen ABC-Liikenneasema (Kinturintie 2, 11120 Riihimäki, klo 18.30
Läsnä: Kaj Lindstedt (puh.joht), Eija Kallio, Mari Lahtinen, Riitta Nemlander, Teija Niemi (siht.)

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.45. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin hallituksen kokousten 4/2012, 5/2012 ja 6/2012 pöytäkirjat.

Hyväksyttiin 10 uutta jäsentä

Hyväksyttiin ajalla 2.7. – 20.8.2012 maksetut laskut 19 kpl, yhteensä 5 656,63 euroa.

Jäseniä 20.8.2012 varsinaiset jäsenet 561 ja perhejäsenet 60, yhteensä 621 jäsentä.

Rahatilanne: Nordea 14 838,06 €, Sampo 4 692,23 €, yhteensä 19 530,29 €

DLA-monimuotoisuuskartoitus etenee suunnitellussa aikataulussa.

Todettiin, että keväällä jalostustoimikunnan tehtävät on jättämässä Anna-Maria Melkas, Pirjo Kaunonen ja Monna Snellman.

Syyskokous päätettiin pitää 27.10.2012, Lahden Renkomäen hallissa, klo 15.00 alkaen. Teija Niemi laatii ilmoituksen Leonettiin.

MOM –kilpailu pidetään 27.10.2012, Lahden Renkomäen hallissa. Marleena Puisto laatii ilmoituksen Leonettiin. Todettiin, että Suomen Leonberginkoirat ry on luvannut osallistua kustannuksiin 100,00 eurolla.

Todettiin, että keväällä leonberginkoirille järjestetty MH-luonnekuvaus tuotti yhdistykselle noin 800,00 euron tappion, joka oli kuitenkin budjetoitua alhaisempi.

Todettiin, että vuonna 2012 järjestetty leonberginkoirien erikoisnäyttely tuotti tappiota yhteensä 2 452,00 euroa. Tappio johtui mm. seuraavista seikoista;

- näyttelyyn osallistui vain 105 koiraa budjetoidun 130 koiran sijaan
- näyttelystä perittiin (inhimillisen virheen vuoksi) osallistumismaksuna 25,00 euroa budjetoidun 32,00 euron osallistumismaksun sijaan
- palkintoihin oli budjetoitu 1 750,00 euroa ja yhteissumma, joka palkintoihin kului oli n. 500,00 euroa suurempi eli 2 251,00 euroa.

Lisäksi todettiin, että budjetointia vaikeuttaa tuomareiden matkakustannusten, majoitusten, tarjoiluiden yms. ennalta arvioiminen.

Todettiin, että Leonbergissa on vuonna 2012 vaalivuosi, jossa valitaan hallituksen edustajat. Norja, Suomi, Ruotsi ja Venäjä asettanevat yhdessä ehdolle uuden ehdokkaan hallitukseen, joka on Per Kristian Andersen, Terr-Leons Kennel.

Päätettiin maksaa yhdistyksen edustajan, puheenjohtaja Kaj Lindstedtin hotellimajoitus Leonbergissä.

Käytiin läpi Kaj Lindstedtin laatima yhteistyösopimusehdotus Suomen Leonberginkoirat ry:n ja Etelän Vesileijonat ry:n välillä. Teija Niemi tekee yhteistyösopimukseen kokouksessa sovitut muutokset ja lähettää sen eteenpäin allekirjoitettavaksi molemmille osapuolille.

Todettiin, että Mika Rantanen on lupautunut tutkimaan uutta kotisivu ohjelmaa. Päätettiin, että Mika Rantanen on jatkossa asian tiimoilta itse suoraan yhteydessä nykyisiin ohjelmiston käyttäjiin (webtiimi) ja informoi hallitusta asian etenemisestä.

Käytiin läpi Jonna Haapalaisen terveiset ja Leonetin parantamisehdotukset hallitukselle.

Katsotaan asiaa uudelleen mahdollisen Leonetin uudistuksen jälkeen.

Todettiin, että kasvattajapäivä asiaan ei ole vielä ehditty paneutua. Vaihtoehtoisena ehdotuksena puhuttiin Leo-päivien järjestämisestä jäsenille.

Todettiin, että webtiimin tilanteeseen ei ole vielä ehditty paneutua. Tilanteeseen palataan mahdollisen Leonetin uudistuksen etenemisen myötä. 

Todettiin, että Kennelliitolta on tullut uudelleen (7.8.2012) rotukysely koiranomistajan peruskurssista. Todettiin, että Teija Niemi on lähettänyt sen uudelleen jalostustoimikunnalle käsiteltäväksi ja että, Kaj Lindstedt on lähettänyt jalostustoimikunnalle kyselyn asian etenemisestä.

Seuraava kokous päätettiin pitää sähköpostitse viikolla 41 tai 42.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.08.

* * * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 8/2012

Sähköpostikokous 23.-26.10.2012
Läsnä: Kaj Lindstedt pj, Mari Lahtinen, Teija Niemi, Riitta Nemlander, Eija Kallio, Marleena Puisto

Puheenjohtaja avasi kokouksen 23.10.2012

Toimintasuunnitelman vuodelle 2013 hyväksyivät seuraavat hallituksen jäsenet; Kaj Lindstedt, Mari Lahtinen, Teija Niemi, Riitta Nemlander, Eija Kallio ja Marleena Puisto

Talousarviosta vuodelle 2013 keskusteltiin ja siitä esitettiin muutamia kysymyksiä, joihin Kaj Lindstedt antoi vastaukset. Talousarvion vuodelle 2013 hyväksyivät: Kaj Lindstedt, Mari Lahtinen, Teija Niemi, Eija Kallio ja Marleena Puisto ja Riitta Nemlander.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 26.10.2012

* * * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 9/2012

Paikka: Puheenjohtaja Kaj Lindstedtin luona, os. Korpitie 160, 04130 Sipoo
Keskiviikkona 21.11.2012, klo 18.30
Läsnä: Kaj Lindstedt (pj.), Marleena Puisto, Mari Lahtinen, Riitta Nemlander, Teija Niemi (siht.)

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.55 ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksyttiin hallituksen kokousten 7/2012 ja 8/2012 pöytäkirjat. Merkittiin tiedoksi syyskokouksen (27.10.2012) osalta, että kokouksen pöytäkirja lähetettiin pöytäkirjan tarkastajille Anni Lahdelle ja Olli Kokkoselle 11.11.2012. Kumpikin pöytäkirjan tarkastaja on hyväksynyt pöytäkirjan.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Hyväksyttiin 11 uutta jäsentä.

Jäseniä 20.11.2012; 596 varsinaista jäsentä, 62 perhejäsentä ja 1 ulkolainen jäsen, yhteensä 659 jäsentä.

Todettiin myös eronneiden/erotettujen jäsenten määrät; eronneita varsinaisia jäseniä 40 kpl ja eronneita perhejäseniä 7 kpl. Erotettuja jäseniä (erotettu yhdistyssääntöjen mukaan) maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi) 26 kpl. Eronneita/erotettuja jäseniä per 20.11.2012 yhteensä 73 kpl.

Rahatilanne per 30.10.2012; Nordea 32 683,24 ja Sampo 862,95, yhteensä 33 546,19 euroa.

Todettiin, että Tuomarinkartanon näyttelyn tilitys (5 105,96 euroa) on vielä matkalla, joten se ei ole saldoissa mukana.

Todettiin, että kaikki DLA-näytteet on lähetetty Genoscoperille ja niitä aletaan tutkia vuoden vaihteen jälkeen. Päätettiin, että Anna-Maria Melkas saa pyytää laskun Genoscoperilta vielä tälle vuodelle.

Todettiin, että rahastonhoitaja Yvonne Pulkkis on löytänyt Suomen Leonberginkoirat ry:lle sopivan, internet-pohjaisen kirjanpito-ohjelman. Päätettiin antaa hänelle valtuudet ohjelman tilaamiseen Fortnoxilta.

Kaj ja Vonne ovat selvitelleet lehden painokustannuksia ja pyytäneet tarjouksia Leot-lehden painatuksesta. Edullisimman hinnan tarjosi Erweko niminen yhtiö. Päätettiin, että Leot-lehti painatetaan jatkossa Erwekolla.

Todettiin, että on tarpeen laatia passiivinen mediakortti, jota voi lähettää ulkopuolisille. Leot lehden takakansi sekä kakkoskansi muutettaisiin maksulliseksi mainostilaksi. Hinnat näiden tilojen käytöstä mainostamiseen olisivat seuraavat: koko takakansi (miinus osoitekenttä) 300,00 euroa, kakkoskansi 250,00 euroa. Vastaavasti ½-sivun mainos normaalisivuilla 120,00 euroa ja kokosivun mainos 200,00 euroa. Mikäli joku haluaa laittaa ilmoituksen kaikkiin neljään lehteen saa 15%:n alennuksen hinnasta. Kaj informoi Annia asiasta.

Todettiin, että vuoden 2013 erikoisnäyttelyn järjestelyt etenevät aikataulussaan.

Keskusteltiin vuoden 2013 TOP-20:n ja Open show:n järjestämisestä. TOP-20 ja Open show voitaisiin järjestää samana päivänä tai vaihtoehtoisesti TOP-20 olisi kevätkokouksen yhteydessä ja Open show Keuruulla järjestettävällä leo-leirillä.

Keskusteltiin Tuomarinkartanon näyttelystä vuonna 2014. Tehtävät, jotka ovat aiemmin olleet Suomen Leonberginkoirat ry:n vastuulla tulevat muuttumaan. Jatkossa Suomen Leonberginkoirat ry:n vastuulle siirtyvät tehtävät tulisivat olemaan mm.; näyttelypaikan rakentaminen/purku, näyttelyn myyntipaikoista huolehtiminen, sponsoreiden hankkiminen. Lisäksi todettiin, että Veli-Pekka Kallberg haluaa pois Tuomarinkartanon näyttelytoimikunnasta ja hänelle on löydettävä seuraaja.

Marleena selvittelee kotisivujen tilannetta ja kyselee tarjouksia ulkopuolisilta kotisivujen ylläpitäjiltä leonet -järjestelmän uusimiseksi.

Kasvattajapäivien suunnittelu on vielä kesken. Lähinnä mietittiin kenelle tuo tapahtuma tulisi suunnata. Mari selvittelee asiaa.

Todettiin, että Veli-Pekka Kallberg on jättänyt ilmoituksen lopettavansa Webtiimissä.

Todettiin, että pentuvälityksen roolia on muutettava. Pentuvälityksen tehtävänä tulee jatkossa olemaan antaa tieto siitä, että kuka on astutettu / kenellä on astutettu / milloin pentue syntyy / syntyneen pentueen tiedot.

Syntyneisiin pentueisiin pyritään saamaan jatkossa linkitys jalostustietojärjestelmästä sekä mahdollisesti kasvattajan kotisivuista.

Keskusteltava Anna-Marian kanssa kuinka asia parhaiten hoidettaisiin.

Puheenjohtaja osallistui Leonberginkoiran Unionin kokoukseen syyskuun lopussa 2012. Kokouksessa valittiin unionille uusi hallitus, joka on: Willi Güllix, puheenjohtaja, Per Kristian Andersen, varapuheenjohtaja, Hein Sibrijns, sihteeri, Peter Cejnek, rahastonhoitaja

Kokouksessa päätetttiin perustaa kaksi työryhmää:

a)     sääntöuudistustyöryhmä

Ryhmän tarkoitus on muokata unionin säännöt niin, että säännöt sisältävät selkeän vaalitapamenettelyn.

b)    Terveystyöryhmä

Unioniin perustettiin terveystyöryhmä, jonka jäsenet ovat: Anita Treichler, Sharon Springel, Wilma Kroon, Metha Stramer ja Teresa Schlaffer. Ryhmän ensimmäinen tehtävä on koota kaikki rotuun liittyvä tutkimustyö yksiin kansiin ja jakaa siihen liittyvää tietoa jäsenmaille. Jokainen maa tekee eri asioita terveyden eteen ja monissa maissa tehdään tieteellistä tutkimusta rodun terveyden eteen, mutta tieto kulkee huonosti maasta maahan.

Unionin kokouksessa kävi myös ilmi, että LPN1:een liittyvä tieteellinen artikkeli on lähes valmis ja se julkaistaan piakkoin. Julkaisun jälkeen testi ja testimenetelmä ovat julkisia ja muut laboratoriot Sveitsin ja USA:n ulkopuolella voivat aloittaa testin tekemisen.

Todettiin, että tiedotus Lähitapiola Koiraexposta on välitetty hallitukselle ja jalostustoimikunnalle. Teija laittaa sen vielä menemään tiedottajalle Anni Lahdelle sekä rahastonhoitaja Yvonne Pulkkikselle.

Kevätkokous päätettiin pitää 16.3.2012. Kaj selvittää Renkomäen hallin vuokraustilannetta.

Todettiin, että Monna Snellmanille on myönnetty Vuolasvirta –palkinto. Päätettiin, että yhdistys kustantaa kukkakimpun Monnan muistamiseksi. Kaj Lindstedt hoitaa kukkakimpun hankinnan sekä luovuttamisen Vuolasvirta –palkintojen jakotilaisuudessa Messuhallissa.

Seuraavalle kokoukselle päätettiin sopia myöhemmin tammikuussa kokousaika.

Päätettiin, että on pidettävä erillinen sähköpostikokous jälkileo sääntöjen valmiiksi saattamiseksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10.

* * * * * * * * * * * *

Hallituksen kokous 10/2012

Sähköpostikokous 12.-17.12.2012
Läsnä: Kaj Lindstedt pj, Mari Lahtinen, Teija Niemi, Eija Kallio ja Marleena Puisto

Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.12.2012

Jalostustoimikunnan puheenjohtaja, Anna-Maria Melkas pyysi hallitukselta päätöstä  Genoscoperin uuteen tarjoukseen, missä Suomen Leonberginkoirat ry:lle tarjottiin huomattavasti kattavampaa kartoitusta aiemmin sovitun kartoituksen hinnalla.

Päätettiin hyväksyä Genoscoperin uusi tarjousehdotus.

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 27.12.2012

Viimeksi muokattu: 10.03.2015 10:31