Poimintoja hallituksen kokousmuistioista 2013

Julkaisupvm: 27.12.2013

Hallituksen kokous 1/2013

Keskiviikkona 6.2.2013, klo 18.00
Paikka: Riihimäen ABC-liikenneasema, os. Kinturintie 2, 11120 Riihimäki
Läsnä: Kaj Lindstedt (pj), Mari Lahtinen, Marleena Puisto, Riitta Nemlander, Eija Kallio ja Teija Niemi (siht).

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Hallituksen kokousten 9/2012 ja 10/2012 pöytäkirjat hyväksyttiin.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Hyväksyttiin uusia varsinaisia jäseniä 7 kpl ja yksi perhejäsen.

Hyväksyttiin maksettuja laskuja ajalla 21.11.2012-4.2.2013; 22 kpl, yhteisarvoltaan

11 340,57 euroa

Jäsentilanne per 31.12.2012 oli seuraava; varsinaisia jäseniä 596, perhejäseniä 62 ja ulkolaisia jäseniä 1, yhteensä 659 jäsentä.

Rahatilanne per 4.2.2012; Nordea 5 009,75 ja (Sampo) Danske Bank 4994,13,

yhteensä 10 003,88 euroa.

Merkittiin tiedoksi, että jalostustoimikunta on saanut päätökseen DLA-monimuotoisuuskartoituksen. Tiedotustilaisuus aiheesta pidetään joko kevätkokouksen yhteydessä tai erikseen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Jalostustoimikunnan tehtävät on kevään aikana jättämässä Anna-Maria Melkas, Monna Snellman ja Pipsa Kaunonen. Todettiin, että vapaat paikat tulee ilmoittaa Leot-lehdessä sekä leonetissä.

Leoleirin osalta todettiin, että Nyyssäniemen leirintäalueen johtaja Leena Ikäläinen on kuollut. Tämän johdosta ei ole vielä varmuutta Nyyssäniemen toiminnasta jatkossa. Mikäli Nyyssäniemen toiminta jatkuu voidaan leoleiri pitää siellä. Kaiken varalta sai kukin hallituksen jäsen tehtävän miettiä vaihtoehtoista leiripaikkaa, joka on ilmoitettava 16.2.2013 mennessä.

Todettiin, että erikoisnäyttelyn 2013 järjestelyt etenevät aikataulussaan.

Todettiin, että vuoden 2014 erikoisnäyttely järjestetään Tampereella, Kaupin vinttikoiraradalla 18.5.2014.

Kevätkokous pidetään 16.3.2013, Renkomäen hallissa, Lahdessa. Teija laittaa tiedotteen kokouksesta leonettiin.

Samaan yhteyteen koetetaan saada myös joko DLA-monimuotoisuuskartoituksen tiedotustilaisuus tai vuoden 2012 TOP-20. Riitta alkaa selvitellä TOP-20 tilaisuuden osallistujia. Eija Kallio lupautui selvittelemään ”kasvattaja” –tuomaria TOP-20:een. Varsinainen tuomari päätetään myöhemmin.

Todettiin, että Veli-Pekka Kallberg haluaa jäädä pois Tuomarinkartanon näyttelyn toimikunnasta. Mietittiin kuka saataisiin VP:n tilalla toimikuntaan. Kaj selvittelee asiaa.

Leonetin ohjelmamuutos asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Kasvattajapäiviin liittyen Mari Lahtinen ehdotti, että perustettaisiin kasvattajapäivistä oma ryhmä facebook:iin, jossa kartoitettaisiin kasvattajien kiinnostusta kasvattajapäiviin ja kerättäisiin eri kasvattajilta ehdotuksia kasvattajapäivien sisällöksi. Päätettiin Marin ehdotuksen mukaisesti, että hän perustaa ko. keskusteluryhmän facebook:iin.

Todettiin, että webtiimi on saanut hieman vahvistusta uusista webtiimin jäsenistä Katja Härmästä ja Johanna Ijäksestä.

Merkittiin tiedoksi, että pentuvälittäjä Marja-Liisa Kuvaja on ilmoittanut lopettavansa pentuvälittäjänä toimimisen. Marleena Puisto ehdotti, että jos hän ensin saa tutustua Joomla –järjestelmään, hän voisi olla kiinnostunut toimimaan jatkossa pentuvälittäjänä.

Samanaikaisesti hallitus myös miettii keinoja pentuvälitys-sivujen yksinkertaistamiseksi sekä pentuvälittäjän työn helpottamiseksi. Pentuvälitykseen pyritään saamaan uusi lomake ja ohjeet kasvattajille, joiden avulla kasvattajien on helpompi ilmoittaa astutus- ja pentuetiedot.

Päätettiin, että Kaj Lindstedt kirjoittaa uudelleen jälkileo –säännöt ja tiedottaa siitä Leot-lehdessä sekä antaa sen webtiimille julkaistavaksi. Minxin malja luovutetaan hälytysvalmiille koiralle.

Myös näyttelyleojen lisäpisteiden laskentatapaa ja ohjetta muutetaan vuoden 2013 alusta siten, että kun aiemmin lisäpisteet on laskettu ”ilmoittujen koirien määrän” perusteella, niin jatkossa lisäpisteet lasketaan ”esitettyjen koirien määrän” perusteella. Teija muuttaa sääntöihin tämän tiedon.

Mari ehdotti hallituksen yhteydenpitoon sellaista muutosta, että facebook:iin perustettaisiin hallitukselle oma työryhmä, jossa asioista voisi keskustella. Päätettiin siirtyä kokeiluluontoisesti tähän systeemiin, kuitenkin siten, että kaikki liitteet, pöytäkirjat yms. asiakirjat lähetetään hallituksen jäsenille sähköpostitse, jossa ne hyväksytään.

Leoshopin tilanteesta todettiin, että varastoa tulisi pienentää ja järjestää poistuvista tavaroista ns. alennusmyynti. Päätettiin, että Yvonne Pulkkis ja Satu Kujanpää saavat ryhtyä valmistelemaan alennusmyyntiä, joka pyritään saamaan esille jo esim. erikoisnäyttelyyn 2013.

Leoshop:iin tarvittaisiin myös uusi ”hittituote”. Kaikkia hallituksen jäseniä pyydettiin miettimään ”hittituote” –ehdotuksia ja esittämään ne 16.2.2013 mennessä.

Hyväksyttiin pöytäkirjalyhennelmät 1-8/2012 ja Teija sai valtuudet siirtää ne leonettiin.

Todettiin, että seuraava varsinainen kokous on vuosikokous 16.3.2013. Vuosikokousta ennen hallitus pitää vielä tilinpäätöskokouksen sähköpostitse. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

* * * * *

Hallituksen kokous 2/2013

Sähköpostikokous 26.2-14.3.2013
Läsnä: Kaj Lindstedt pj, Mari Lahtinen, Eija Kallio, Teija Niemi, Riitta Nemlander, Marleena Puisto

Puheenjohtaja avasi kokouksen 26.2.2013

Hallitus on päättänyt esittää vuosikokoukselle tilinpäätöksen hyväksyttäväksi, joka osoittaa tappiota 11 127,99 euroa.

Teija Niemi ja Riitta Nemlander halusivat pöytäkirjaan maininnan, että ovat huomauttaneet jäsenmaksutuotoissa ilmenneestä erotuksesta -114,01, jota eivät voi hyväksyä. He olisivat halunneet asian selvitettävän, mutta muu hallitus ei katsonut sitä tarpeelliseksi.

Sari Virta ei osallistunut sähköpostikokoukseen.
Jäsenluettelon mukainen jäsenmäärä per 31.12.2012 on 659 jäsentä; 596 varsinaista jäsentä, 62 perhejäsentä ja 1 ulkomaalaista jäsentä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.3.2013

 

 

* * * * *

Viimeksi muokattu: 10.03.2015 10:31