Kevätkokous 2009

Julkaisupvm: 25.8.2009

VUOSIKOKOUS 2009

Lauantaina 28.3.2008 klo 13.00
Paikka: Hotelli Petäys, Tyrväntö
Läsnä: 31 yhdistyksen jäsentä, 1 ei-jäsen

 

1.      Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Kaj Lindstedt avasi kokouksen klo 13.25.

2.      Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä 31 yhdistyksen jäsentä. Lista kokousosanottajista on pöytäkirjan liitteenä 1.

 

3.      Kokouksen järjestäytyminen

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaj Lindstedt. Kokouksen sihteeriksi valittiin Sari Virta. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jaana Oksa ja Eija Kallio.

 
4.      Esityslistan hyväksyminen

 Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

 

5.      Esitetään vuoden 2008 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

 Vuosikokoukselle esitettiin vuoden 2008 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
Toimintakertomus ja tuloslaskelma on julkaistu Leot 1/2009 –lehdessä.


6.      Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vuoden 2008 tilinpäätös vahvistettiin. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7.      Vahvistetaan kuluvan vuoden muutettu talousarvio

Vuosikokoukselle esitettiin kuluvan vuoden korjattu talousarvio. Syyskokouksen hyväksymään alustavaan talousarvioon on lisätty menoihin 1.000 euroa nuorten koirien kuolinsyytutkimuksen kulukorvauksia varten.
Talousarvio vahvistettiin.

 

8.      Valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Erovuorossa ovat Mari Lahtinen, Minna Sillantie ja Sari Virta. Hallitukseen oli ehdolla 5 yhdistyksen jäsentä: Eire Vahter, Riitta Nemlander, Mari Lahtinen, Minna Sillantie ja Sari Virta. Äänestys toteutettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Jokainen yhdistyksen jäsen sai äänestää kolmea ehdokasta. Ääniä annettiin yhteensä 73 ja ne jakautuivat seuraavasti:

Eire Vahter 12 ääntä
Riitta Nemlander 12 ääntä
Mari Lahtinen 19 ääntä
Minna Sillantie 15 ääntä
Sari Virta 15 ääntä

Hallitukseen valittiin Mari Lahtinen, Minna Sillantie ja Sari Virta.

9.      Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet

Tilintarkastajiksi valittiin Sari Ruponen ja Timo Vahantaniemi. Varatilintarkastajiksi valittiin Pirjo Nenonen ja Piritta Kingelin.

 

10. Jalostuksen tavoiteohjelman vahvistaminen. Esitetään hallituksen ehdotus rotukohtaisen ohjelman uudistamiseksi.

Esitettiin hallituksen ehdotus rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman uudistamiseksi. Ehdotus on julkaistu myös LEOT 1/2009 –lehdessä.
Jalostuksen tavoiteohjelman hyväksymisestä äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Ääniä annettiin yhteensä 31 kpl.
Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin yhteensä 31 kyllä –ääntä.
Hallituksen ehdotus rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman uudistamiseksi hyväksyttiin yksimielisesti.

 

11. PEVISA – Perinnöllisten sairauksien vastustamisohjelman vahvistaminen. Esitetään hallituksen ehdotus rotukohtaisen ohjelman uudistamiseksi.

Esitettiin hallituksen ehdotus rotukohtaisen Perinnöllisten sairauksien vastustamisohjelman uudistamiseksi. Ehdotus on julkaistu myös LEOT 1/2009 –lehdessä.
Perinnöllisten sairauksien vastustamisohjelman hyväksymisestä äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Ääniä annettiin yhteensä 31 kpl.
Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin yhteensä 31 kyllä –ääntä.
Hallituksen ehdotus rotukohtaisen Perinnöllisten sairauksien vastustamisohjelman uudistamiseksi hyväksyttiin yksimielisesti.


12. Muut asiat 

a)     Jalostustoimikunta esitteli luonnosta leonberginkoirilla esiintyvien vakavien sairauksien, eliniän ja kuolemansyiden kartoittamiseksi.
b)     Jalostustoimikunta tarvitsee lisää työntekijöitä. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua jalostustoimikunnan puheenjohtajalle.

 

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.

 

__________________________                        _______________________
Kaj Lindstedt, pj                                                Sari Virta, siht.

 

__________________________                        ________________________
Jaana Oksa                                                         Eija Kallio

Viimeksi muokattu: 10.03.2015 10:31