Vuosikokous 2024

Julkaisupvm: 29.4.2024

Sääntömääräinen vuosikokous 2024
Lauantai 27.4.2024, Renkomäen halli, Simolankatu 2, Lahti
Läsnä: 21 yhdistyksen jäsentä

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Roste-Torniainen ja sihteeriksi Leena Valkonen

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on julkaistu LEOT- lehdessä 1/2024 ja ennen sitä yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.leonet.fi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, läsnä 21 yhdistyksen jäsentä.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Kaunonen ja Ina Leinonen.

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Ääntenlaskijoiksi valittiin Pirjo Kaunonen ja Ina Leinonen.

5. Esitetään hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 2023
Käytiin läpi hallituksen vuosikertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto. Käytiin keskustelua yhdistyksen huonosta taloudellisesta tilanteesta sekä jäsenmäärän vähenemisestä. Mietittiin keinoja tilanteen parantamiseksi.

6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Vahvistettiin tilinpäätös ja annettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2025
Päätettiin nostaa jäsenmaksuja 1.1.2025 alkaen seuraavasti:

varsinainen jäsen         40 € (jos lehti paperisena)
varsinainen jäsen         35 € (jos lehti sähköpostitse)
perhejäsen                   15 € (samassa taloudessa asuva)
ulkomaan jäsen            50 € (jos lehti paperisena)
ulkomaan jäsen            35 € (jos lehti sähköpostitse)

Kasvattajan ilmoittama ja maksama (ellei toisin sovita)  20 € (Alennettu jäsenmaksu on vain ensimmäiselle kalenterivuodelle)

8. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle 2024
Hyväksyttiin esitetty toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2024. Talousarvio osoittaa 814,24€ voittoa. Huomioitiin, että kaikissa menoissa on lähivuosina säästettävä, jotta talous saadaan kuntoon. Negatiivinen talouskehitys on johtunut vähentyneestä jäsenmäärästä, tappiota tuottaneista tapahtumista sekä hintojen kasvun myötä nousseista muista kuluista.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Sanna Roste-Torniainen.

10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (3). Erovuorossa: Leena Valkonen, Juulia Nemlander, Sallamari Hiltunen
Ehdotettiin ja valittiin Leena Valkonen, Juulia Nemlander sekä Sallamari Hiltunen.

11. Valitaan jalostustoimikunnan puheenjohtaja vuosille 2024–2027
Jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Kaj Lindstedt.

12. Valitaan jalostustoimikunnan jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle vuosille 2024–2026. Erovuorossa: Kaj Lindstedt, Kati Karvonen sekä varajäsenet Anne Åkerberg ja Anni Lahti
Jalostustoimikunnan jäseniksi ehdotettiin ja valittiin Kati Karvonen sekä Monika Snellman.
Varajäseniksi ehdotettiin ja valittiin Anne Åkerberg sekä Tiina Tauriainen.

13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heidän varamiehensä vuodelle 2024
Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Yvonne Pulkkis sekä Eeva Vestman. Varalle valittiin Eila Honkanen ja Arja Liiri.

14. Päätetään roturisteytysprojektiin osallistumisesta ja sen eteenpäinviemisestä
Käytiin läpi roturisteytyshakemus, jonka kokous hyväksyi. Roturisteytystoimikunnalle annettiin lupa muokata hakemusta tarpeen mukaan sekä laatia projektisuunnitelma mikäli Suomen Kennelliitto hyväksyy roturisteytyshakemuksen.

15. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä
Käytiin lyhyesti läpi sydäntutkimuksen tilannetta ja päätettiin laatia seuraavaan lehteen lyhyt tiedote ja ohjeet aiheeseen liittyen.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.32.

Viimeksi muokattu: 29.04.2024 11:04