Osaajien kartoitus

Suomen Leonberginkoirat ry haluaa selvittää millaisia koiraharrastukseen liittyviä, mm. erilaisten tapahtumien järjestämiseen tarvittavia osaajia ja kouluttajia jäsenistössämme löytyy. Erityisesti toivomme erilaisen tehtäviin koulutusta saaneiden tai muuten pätevöityneiden henkilöiden ilmoittautuvan. Tällaisia henkilöitä ovat mm.

 • koetuomarit
 • koetoimitsijat
 • kehäsihteerit
 • järjestyksenvalvojat
 • toko-, agility-, vepe-, haku- ja jäljestyskouluttajat
 • ensiaputaitoiset
 • eläinlääkärit
 • pieneläinhoitajat
 • nettisivujen sisällön päivittäjät

Lisäksi toivomme erilaisten tapahtumien kuten näyttelyiden, kesäleirin ja harrastuspäivien ”yleisiin töihin” ja suunnitteluun osallistumisesta kiinnostuneiden henkilöiden ilmoittautuvan.

Vapaaehtoisia pyydetään ilmoittautumaan  Veli-Pekka Kallbergille sähköpostilla veepeek@saunalahti.fi ja kertomaan seuraavat tiedot:

 • nimi
 • kotipaikkakunta ja postinumero
 • sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • erilaisiin tehtäviin saatu koulutus ja pätevyydet
 • millaisten tapahtumien järjestelyihin haluaa osallistua

Ilmoittautuneista pidetään rekisteriä, jota hyödynnetään sellaisten tapahtumien järjestelyissä, joissa Suomen Leonberginkoirat ry on osallisena.