16.03.2019 - Vuosikokous 2019

KUTSU

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Lauantaina 16.3.2019, klo 16:00
Lomakeskus Revontuli (Revontuli-sali), Revontulentie 1, 41500 Hankasalmi

ESITYSLISTA

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 5. Esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 2018
 6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2020
 8. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle 2019
 9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (3)
  Erovuorossa: Katja Härmä, Kati Karvonen, Moa Mannerström
 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heidän varamiehensä vuodelle 2019
 11.  Päätetään yhdistyksen sääntöjen muutoksesta hallituksen esityksen mukaisesti liittyen sääntöjen kohtiin 5§, 8§ ja 9§:

  5§ JÄSENET
  Kohdan lause ”Vuosijäseneksi pääsee henkilö, jonka yhdistyksen hallitus yksimielisesti hyväksyy”,
  muutettaisiin seuraavasti ”Vuosijäseneksi pääsee henkilö, joka täyttää jäsenhakemuksen ja maksaa
  jäsenmaksun”
  8§ JÄSENEN EROAMINEN
  Kohdan lause ”Jäsen on vapaa yhdistyksestä ja sen velvollisuuksista seuraavan kalenterivuoden
  alusta”, muutettaisiin seuraavasti ”Jäsen on vapaa yhdistyksestä ja sen velvoitteista välittömästi
  eroilmoituksensa jättämisen jälkeen. Mikäli jäsen on ehtinyt ennen eroilmoitustaan maksamaan
  kuluvan vuoden jäsenmaksun, astuu hänen eronsa voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta”
  §9 JÄSENEN EROTTAMINEN
  Kohdan lause ”Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous ¾ äänten enemmistöllä erottaa
  jäsenen joko lopullisesti tai määräajaksi”, muutettaisiin seuraavasti ”Hallituksen äänten enemmistöllä
  voi hallitus erottaa jäsenen joko lopullisesti tai määräajaksi”
  Nämä sääntömuutokset huomioiden yhdistyslaki.

 12. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

Kokouksen jälkeen palkitaan Vuoden Leot 2018.

TERVETULOA!

Viimeksi muokattu: 26.01.2019 12:13