Hallituksen tiedote 21.5.2017

Julkaisupvm: 21.5.2017

HALLITUKSEN TIEDOTE 21.5.2017

 

Hallitus on kokouksessaan 9.5.2017 sekä useita kertoja sen jälkeen käsitellyt Jalostustoimikunnan tilannetta. Hallitus on kysynyt Jalostustoimikunnan omaa mielipidettä tilanteen selvittämiseksi, jonka jälkeen Jalostustoimikunnan jäsenistä Katja Makkonen, Anna Ettala ja Tina Keinonen ovat ilmoittaneet erostaan Jalostustoimikunnasta.

Viimeisen vuoden aikana on Jalostustoimikunnan jäsenten vaihtuvuus ollut suuri ja puheenjohtajat ovat vaihtuneet useamman kerran. Tilanne on ollut hankala ja toiminta vaikeaa. Syitä tähän on monia, ilmeisemmin erilaiset toimintatavat, henkilökemiat sekä ulkopuolinen paine.

Hallitus on lisäksi vastaanottanut 25.4.2017 Jalostustoimikunnan puheenjohtaja Teija Sarinin eronpyynnön. Myös jäsen Anni Lahti on ilmoittanut erostaan. Kokouksessaan 9.5.2017 on hallitus myöntänyt eron Jalostustoimikunnan puheenjohtajalle Teija Sarinille sekä jäsen Anni Lahdelle.

Hallitus katsoo, että toiminta nykyisessä kokoonpanossaan on mahdotonta ja on päättänyt lakkauttaa Jalostustoimikunnan toistaiseksi. Jalostustoimikunnan tehtävät siirtyvät hallitukselle siihen asti kunnes uusi toimikunta valitaan.

 

Haluamme puolestamme kiittää Jalostustoimikunnan jäseniä työpanoksestanne yhdistyksen hyväksi.

 

Hallitus on myös päättänyt tehdä muutoksia Jalostustoimikunnan valintatapaan.

Uusi Jalostustoimikunta, jäsenet ja puheenjohtaja, tullaan jatkossa valitsemaan jäsenistön äänestyksen perusteella yhdistyksen Vuosi-/Kevätkokouksessa, alkaen vuodesta 2018. Näin varmistamme tasa-arvoisen jäsenten valinnan ja jokaisella yhdistyksen jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa valintoihin äänestämällä. Toimikuntaan valitaan puheenjohtaja, jonka toimikausi on 3 vuotta, sekä kaksi jäsentä, joiden toimikausi on 2 vuotta. Lisäksi valitaan 2 varajäsentä.

Ehdolle Jalostustoimikuntaan voi ilmoittautua jokainen yhdistyksen jäsen jolla on kiinnostusta asiaan ja innostusta toimia vaativassa tehtävässä. Ilmoittautumiset hallitukselle 28.2.2018 mennessä. Vaihtoehtoisesti jäsenet voivat ehdottaa mielestään sopivaa henkilöä, jonka jälkeen hallitus kysyy kyseistä henkilöä ehdolle. Ehdokkaat julkistetaan ennen yhdistyksen Vuosi-/Kevätkokousta, jolloin jäsenillä on aikaa valmistautua äänestykseen.

Suomen Leonberginkoirat ry

Hallitus

Viimeksi muokattu: 22.05.2017 07:20