Jalostustoimikunnan ja hallituksen tiedote 5.11.2020, LPPN3 / päivitetty 15.1.2021

Julkaisupvm: 5.11.2020

Suomen Leonberginkoirat ry:n jalostustoimikunnan ja hallituksen tiedote

Suomen Leonberginkoirat ry:n jalostustoimikunta on käsitellyt LPPN3-geenitestin lisättäväksi leonberginkoiran jalostusohjesäännön kohtiin: jalostukseen käytettävien koirien vähimmäisvaatimukset ja poikkeuslupa jalostusohjesäännön vähimmäisvaatimuksista, astuen voimaan 1.3.2021 alkaen. Suomen Leonberginkoirat ry:n hallitus on hyväksynyt jalostustoimikunnan ehdotuksen.

Jalostusohjesääntöön lisätään/muokataan alla oleva kohta jalostustoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

II JALOSTUKSEEN KÄYTETTÄVIEN KOIRIEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Polyneuropatia LPN1, LPN2 ja LPPN3

Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla LPN1- , LPN2- ja LPPN3-geenitestitulos ennen astutusta.

Vaihtoehtoisesti, koira katsotaan LPN1-, LPN2 ja LPPN3-vapaaksi N/N, jos koiran molemmat vanhemmat ovat geenitestin mukaan LPN1-, LPN2 ja LPPN3-vapaita N/N.
(Vanhempien tulokset on toimitettu Suomen Leonberginkoirat ry:n ylläpitämälle listalle julkaistavaksi tai tulokset on julkaistu Worldwide Independent Leonberger Database -sivustolla).

LPN1 kantajan D/N saa yhdistää LPN1 ei kantajaan N/N. LPN1 kantajaa ei saa yhdistää toiseen LPN1 kantajaan D/N. Sairasta koiraa D/D ei saa käyttää jalostukseen.

LPN2 kantajaa D/N tai sairasta D/D ei saa käyttää jalostukseen.

LPPN3 kantajan D/N saa yhdistää LPPN3 ei kantajaan N/N. LPPN3 kantajaa D/N ei saa yhdistää toiseen LPPN3 kantajaan D/N. Sairasta koiraa D/D ei saa käyttää jalostukseen.

I POIKKEUSLUPA JALOSTUSOHJESÄÄNNÖN VÄHIMMÄISVAATIMUKSISTA VOIDAAN MYÖNTÄÄ SEURAAVISSA TAPAUKSISSA:

Kyynärnivelen kasvuhäiriö (ED) yhdistelmä 2 + 0

Poikkeuslupa voidaan myöntää yhdistelmälle, jonka toisella vanhemmalla kyynärnivelkuvauksen tulos on 2 ja toisen 0 seuraavin ehdoin:

Yhdistelmän sukusiitoskerroin ei saa 4:llä sukupolvella olla korkeampi kuin 0,00%.

BLUP-indeksien keskiarvo ylittää luvun 100.

Molempien koirien sisarusten kyynärnivelkuvausten tutkimustulosten ja kuvausprosentin pitää ylittää rodun keskiarvo.

Molempien koirien tulee olla geenitestattuja LPN1, LPN2 ja LPPN3 sekä LEMP-vapaita N/N tai LPN1, LPN2, LPPN3 ja LEMP-vapaiden N/N vanhempien jälkeläisiä.

Molempien koirien tulee täyttää jalostusohjesäännön muut vähimmäisvaatimukset.

 

OHJEISTUS LPPN3, KÄÄNNÖS

Viimeksi muokattu: 15.01.2021 06:02